Nieuwe handreiking prestatieafspraken

Expert
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Prestatieafspraken tussen gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties zijn de afgelopen jaren steeds meer gemeengoed geworden. Toch leven er nog veel vragen rondom prestatieafspraken. De vernieuwde handreiking prestatieafspraken en vraagbaak helpt organisaties om goede afspraken te maken en ze te onderhouden.

In de vernieuwde handreiking staan de vragen centraal die huurdersorganisaties, corporaties en gemeenten hebben bij het opstellen van hun prestatieafspraken. Aan de hand van zes hoofdvragen worden meerdere thema’s toegelicht: 

  • Waarom maken we prestatieafspraken?
  • Waar moeten prestatieafspraken aan voldoen?
  • Waar moeten we rekening mee houden bij het maken van prestatieafspraken?
  • Waar gaan prestatieafspraken over?
  • Welke informatie is beschikbaar voor prestatieafspraken?
  • Hoe werken we aan prestatieafspraken?

Onder ieder thema staan achterliggende vragen over de wetgeving, goede voorbeelden uit de praktijk en een uiteenzetting van de rollen van alle deelnemende partijen.

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken zijn een vrijwillige, maar niet vrijblijvende overeenkomst tussen drie partijen: de huurdersorganisatie, gemeente en corporatie. Een belangrijke achterliggende gedachte bij het maken van prestatieafspraken is dat samenwerking nodig is om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken. 
De gemeente kan namelijk wel beleid maken, maar er gebeurt weinig als de corporatie niet aan boord is en haar steentje bijdraagt aan de uitvoering. Corporaties zijn daarbij vaak weer afhankelijk van huurders of de gemeente.