Nieuwe handreiking prestatieafspraken

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties overleggen jaarlijks met elkaar over prestatieafspraken. Om op lokaal niveau blijvend goede afspraken te maken en te onderhouden is de handreiking prestatieafspraken vernieuwd en nu beschikbaar. De vorige handreiking dateert uit 2021. 

Update 2023

Ook nu waren er diverse redenen voor een update, waaronder de in de zomer van 2022 gemaakte Nationale Prestatieafspraken en het vaststellen van nieuwe volkshuisvestelijke prioriteiten. De versie van 2023 is beperkt en bestaat uit een oplegger van 8 pagina's. In 2024 is een grotere herziening voorzien, omdat verwacht wordt dat in dat jaar de wet Versterking regie op de volkshuisvesting in werking treedt. 

Prestatieafspraken

Prestatieafspraken zijn een vrijwillige, maar niet vrijblijvende overeenkomst tussen drie partijen: de huurdersorganisatie, gemeente en corporatie. Een belangrijke achterliggende gedachte bij het maken van prestatieafspraken is dat samenwerking nodig is om de volkshuisvestingsdoelen te bereiken. 
De gemeente kan namelijk wel beleid maken, maar er gebeurt weinig als de corporatie niet aan boord is en haar steentje bijdraagt aan de uitvoering. Corporaties zijn daarbij vaak weer afhankelijk van huurders of de gemeente.