Erik van Assen

Adviseur Sectorontwikkeling
Afdeling Sectorontwikkeling & -professionalisering
Erik van Assen

Met woningcorporaties zijn we in regionaal verband aan de slag met de resultaten van het landelijk onderzoek Opgaven en Middelen. Het is een basis voor de afstemming met stakeholders in prestatieafspraken. Voor prestatieafspraken onderhoud ik contacten met het ministerie van Binnenlandse Zaken, VNG en de Woonbond.