Martin van Rijn op Woontop: ‘Onderschat de impact van de Uitvoeringsagenda niet’

Nieuws Nieuws · 1 maart 2024
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

De Uitvoeringsagenda die Aedes met 11 organisaties heeft opgesteld geeft het volgende kabinet de bouwstenen om het woningtekort echt aan te pakken. Het document is op 29 februari door alle partijen op de Woontop Nederland ondertekend. ‘Een cadeautje’ aldus DG Volkshuisvesting en Bouw BZK Chris Kuijpers, ‘De Actieagenda Wonen uit 2021 heeft veel effect gehad. Goed dat de bouwpartijen wederom hun verantwoordelijkheid nemen en deze samenwerking zoeken.’

 

Een impressie van de bijdragen aan de Woontop Nederland.

Van beleid naar uitvoering

Herwaardering voor de uitvoering van beleid, zowel op landelijk, provinciaal en lokaal niveau. Daar pleit Jeanet van Antwerpen (Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur) voor. ‘De uitvoering gaat te langzaam en is te weinig. We moeten beleid en uitvoering náást elkaar zetten en de uitvoering herwaarderen.’ Goed uitvoeren van beleid draagt bij aan het vertrouwen van de burger in de overheid. 

Uit Deventer en Haarlem kwamen voorbeelden waaruit blijkt dat gemeente, aannemers, corporaties en andere partijen nauw en constructief samenwerken. In Deventer staat er tijdens de overleggen zelfs een lege stoel, illustratief ‘voor de woningzoekende, zodat we die niet uit het oog verliezen’. Een volgende stap in die gemeente is om woningzoekenden echt onderdeel te laten uitmaken van de samenwerking. In Haarlem werken de partners vanuit ‘een gedeeld verlangen, gedeelde waarden en vertrouwen’. En dan lukt het om een oplossing te vinden voor de parkeernorm zodat deze flink lager kan, vertelde de trotse wethouder.

De woningzoekenden

Een aantal woningzoekenden deelden met de aanwezigen hun schrijnende zoektocht naar betaalbare woonruimte. ‘Ik woon alweer 2 jaar met mijn partner en onze 2 kinderen bij mijn ouders op zolder.’ Hun dagelijkse realiteit: ‘Ik heb nu eindelijk een eigen thuis; 29 m2 met een raam en wasmachineaansluiting.’ Zij pleiten voor meer betrokkenheid van woningzoekenden bij de diverse bouwprojecten en in de voorbereidende planfase. ‘Waar is het sociale aspect, jullie bouwen immers voor mensen met diverse behoeften en achtergronden.’

Visie en duidelijke keuzes

Over 25 jaar zijn er 23 miljoen mensen in Nederland die een dak boven hun hoofd nodig hebben, zegt hoogleraar Peter Boelhouwer. ‘Dat vergt een heldere visie en duidelijke keuzes. De gevraagde 3 – 5 miljard per jaar is echt hard nodig.’ Al betwijfelt Boelhouwer of het hij zelf nog gaat meemaken dat het woningtekort wordt ingelopen.

(foto's: Dirk Hol) 

fotoimpressie woontop 600x400

Overhandiging politici

De overhandiging van de Uitvoeringsagenda Wonen aan Kamerleden Barry Madlener (PVV), Habtamu de Hoop (GL/PvdA), Pieter Grinwis (CU), Peter de Groot (VVD), Pieter Omtzigt en Merlien Welzijn (NSC), en André Flach (SGP) zorgde aan het einde van de middag nog voor een stevige discussie. Senator Eric Kemperman (BBB): ‘Ik heb al zoveel rapporten voorbij zien komen. […] Als je mensen gewoon gaat helpen, dan heb je dit soort bijeenkomsten niet nodig.’ Omtzigt eindigde zijn reactie met een opmerking richting de corporaties: ‘Wat ons betreft krijgen woningcorporaties meer armslag, maar ze bouwden in de jaren 80 wel driemaal zoveel als nu. Daar moeten we naar terug.’

Kijk ook eens bij
partners uitvoeringsagenda met politici op woontop 1200x627

Woontop Nederland

Met ruim 200 aanwezigen werd op 29 februari 2024 de Woontop Nederland georganiseerd in Den Haag. De 12 partners van de Uitvoeringsagenda (provincies, gemeenten, corporaties, bouwers, ontwikkelaars, investeerders, makelaars en bij de woningbouw betrokken consumentenorganisaties), enkele steunende partijen, politici en pers waren hierbij aanwezig.