Uitvoeringsagenda Wonen

Ondanks nieuw beleid, nieuwe wetsvoorstellen, Woondeals en Prestatieafspraken gaat de uitvoering van alle (nieuw)bouwambities niet snel genoeg. Dat komt mede doordat de randvoorwaarden om ambities te halen niet op orde zijn en het investeringsklimaat sterk is verslechterd. Daarom hebben 12 bij woningbouw betrokken partijen opnieuw de handen ineen geslagen en samen de Uitvoeringsagenda Wonen opgesteld. Daarin staat wat deze partners kunnen en willen doen om sneller wél jaarlijks 100.000 toekomstbestendige woningen te realiseren. En wat ze daarbij van het Rijk nodig hebben. 

Experts
Jessica van Eijs
Belangenbehartiger
Richard Bos
Senior lobbyist
nw uaw logos

Partners Uitvoeringsagenda Wonen

Eind februari 2024 presenteerde Aedes samen met BouwendNederland, G40, IPO, IVBN, NEPROM, NVM, VastgoedBelang, VEH, VNG, WoningBouwers en de Woonbond, de Uitvoeringsagenda Wonen tijdens de Woontop in Den Haag. Aansluitend reikten zij de agenda uit aan de aanwezigen politici.

Wat speelt er?

Vernieuwbouw zit tussen renovatie en nieuwbouw van woningen in, en levert corporatie en bewoners meerdere...

Nieuws

Nieuws · 1 mrt 2024

De Uitvoeringsagenda die Aedes met 11 organisaties heeft opgesteld geeft het volgende kabinet de bouwstenen om...

Persbericht

Persbericht · 29 feb 2024

Rijkssteun onontbeerlijk om 100.000 woningen per jaar te bouwen.

 

Nederland kampt...