Betere lokale samenwerking – gebruik tips uit onderzoek Platform31

Expert
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Prestatieafspraken maken en lokaal woonbeleid ontwikkelen: woningcorporaties, gemeenten en huurdersorganisaties weten elkaar steeds beter te vinden. Toch kan die samenwerking verder worden uitgediept. Platform31 onderzocht deze samenwerking; met name de verschillende perspectieven, de rolverhoudingen en onderlinge verwachtingen. De bevindingen, lessen en kansen voor het verbeteren van de samenwerking lees je in het rapport Naar een gelijkwaardiger samenwerking bij lokaal woonbeleid.

Het belang van samenwerking

De samenwerking en rolverdeling tussen huurdersorganisaties, woningcorporaties en gemeenten is veranderd door de herziene Woningwet (2015). De positie van gemeenten en huurders is bijvoorbeeld versterkt. Ook is er steeds meer ervaring met het maken van prestatieafspraken. Toch zijn er nog knelpunten in de samenwerking. Denk aan de rol die partijen oppakken, hun kennis en kunde, hun onderlinge verwachtingen en de werkdruk (administratieve last en tijdsdruk).

Duidelijk is dat de 3 partijen elkaar nodig hebben om samen de grote opgaven aan te pakken, zoals:

  • voldoende betaalbare sociale huurwoningen voor iedereen.
  • grootschalige renovaties voor het verduurzamen van woningen.
  • vitale en leefbare buurten.

Dit onderzoek laat zien waar de schoen in de samenwerking precies wringt en hoe de verschillende partijen (beter) kunnen samenwerken aan de lokale opgaven. Platform 31 heeft dit onderzoek uitgevoerd in opdracht van het ministerie van BZK. Aedes en de Woonbond hebben hieraan een bijdrage geleverd.

Kijk ook eens bij