Regiokaarten

Aedes onderkent de verschillen tussen de woningmarktregio’s in Nederland. Vanuit vijf regio’s werken regionale belangenbehartigers. Zij behartigen regionale belangen op regionaal, landelijk en Europees niveau en brengen effecten van landelijke en Europese regelgeving op regionaal niveau in beeld.

Regio's in beeld

Met behulp van regiokaarten brengt Aedes de verschillende woningmarkregio's in Nederland in beeld:  

Meer informatie over de verschillende regio's en de belangenbehartiging vindt u in het dossier regionale woningmarkten en in Aedesdatacentrum.