Wijkdifferentiatie door samenwerking Mitros en BPD in Utrecht

De gemeente Utrecht wil gezond stedelijk wonen mogelijk maken in alle wijken. Gedifferentieerde wijken met een mix van woningen aan sociale huur en koop is een methode om deze ambitie te bereiken. Mitros werkt in Utrecht in de wijk Overvecht samen met BPD (Bouwfonds gebiedsontwikkeling) aan een betere mix van huur en koop. Nu zijn hier concentraties sociale huurwoningen.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak 2020-2024

Door onder andere de samenwerking met ontwikkelaar BPD zet Mitros in op gemengde en inclusieve wijken. Concreet loopt er een traject waarbij er ruiling plaatsvindt op de locaties Camera Obscuradreef met Oudenoord, extra nieuwbouw Defensieterrein en de locatie Squashbaan Overvecht (Project De Mix). De gemeente zet zich in om via een verbindende rol te zorgen voor meer mogelijkheden op ruiling.

Afspraak 2021

n.v.t.

Oplossing

Mitros en projectontwikkelaar BPD organiseren een aantal zogenoemde ruiling-trajecten in de gemeente, waarbij sociale huurwoningen in wijken met een hoog aandeel aan corporatiebezit worden gesloopt en worden vervangen door middenhuur- en koop. Er worden sociale huurwoningen toegevoegd in wijken waar dit segment minder is vertegenwoordigd. In de prestatieafspraken worden nadere afspraken gemaakt over de verkoopstrategie en locaties waarbij uitruil plaatsvindt.

Aanpak

Er komen 180 middenhuurwoningen in Overvecht van BPD op de plek waar nu 80 sociale huurwoningen van Mitros staan. Elders in de stad komen hier 135 sociale huurwoningen van Mitros voor terug op locaties die BPD in eigendom heeft.

Meer informatie

Lees meer over het Stadsakkoord
Lees meer over de samenwerking 

  • Plaats: Gemeente Utrecht
  • Wanneer: Prestatieafspraken 2020-2024
  • Betrokken partijen: Gemeente Utrecht, Mitros, Huurders Netwerk Mitros