Samenwerken om woonzorglocatie te realiseren

Nederland vergrijst en de behoefte naar huisvesting voor zorgbehoevenden neemt toe. Woningzoekenden met een zorgbehoefte wonen het liefst nabij voorzieningen (centraal). In de gemeente Delft ligt een groeiopgave van sociale huurwoningen en vormen van wonen met zorg. Woonbron en zorgorganisatie Pieter van Foreest realiseren in de spoorzone in Delft – nabij het centrum - samen een woonzorglocatie gecombineerd met sociale huurwoningen.

Prestatieafspraken

Meerjarenafspraak

n.v.t.

Afspraak 2020

Woonbron en Pieter van Foreest sluiten begin 2020 een samenwerkingsovereenkomst voor ontwikkeling van Veld 6 in de Spoorzone. Vervolgens sluiten deze partijen in 2020 een ontwikkelovereenkomst met de gemeente. Woonbron realiseert daarna ca. zeventig woningen op deze locatie. Het prijssegment van deze woningen ligt tussen tweede aftoppingsgrens en liberalisatiegrens.

Oplossing

Woonbron en Pieter van Foreest starten eind 2021 met de bouw van 68 sociale huurwoningen en een woonzorglocatie met 119 verpleegstudio’s met ontmoetingsruimten en voorzieningen. In samenwerking met de gemeente en TU Delft hebben de partijen het plan ontwikkeld om te komen tot een nieuwe inspirerende woonvorm voor (toekomstige) ouderen.

Diny de Bresser, voorzitter raad van bestuur bij Pieter van Foreest: ‘Met de ondertekening  van de ontwikkelingsovereenkomst zetten we een mooie en belangrijke volgende stap richting de ontwikkeling van wonen voor senioren op een vertrouwde plek in het hart van Delft, ook als er zorg en ondersteuning nodig is. Een nieuwe inspirerende locatie, waar jong en oud samen kunnen komen.’

Meer informatie

Bekijk de prestatieafspraken

  • Plaats: Gemeente Delft
  • Wanneer: Prestatieafspraken Delft 2020
  • Betrokken partijen: Gemeente Delft, Woonbron, Pieter van Foreest