Regionale woningmarkten

Dragen prestatieafspraken bij aan betere volkshuisvesting?

Expert
Erik van Assen
Erik van Assen
Adviseur Sectorontwikkeling

Sinds 2019 wordt tijdens de visitatie aandacht besteed aan de kwaliteit van de prestatieafspraken en het proces van het tot stand komen van de afspraken. De uitgebreide visitatierapporten bieden een schat aan informatie over de ervaringen in de praktijk. In rondetafelgesprekken met corporatiedirecteuren, visitatoren, wethouders en huurders hebben Koffijberg en De Bruijn die praktijkervaringen verder uitgediept.

Positieve effecten prestatieafspraken

In opdracht van Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland onderzochten Jos Koffijberg van Galan groep en Hans de Bruijn van TU Delft hoe het functioneren van corporaties, gemeenten en huurdersorganisaties en de prestatieafspraken leiden tot betere prestaties op het gebied van volkshuisvesting. De positieve effecten van prestatieafspraken zien zij inderdaad terug in de visitaties.

De waarde van prestatieafspraken lijkt tot nu toe vooral in het proces te liggen. Partijen geven aan dat de onderlinge relatie verbeterd is en dat vooral het gesprek over een gezamenlijke visie op de opgaven richting geeft. Wel is van belang dat partijen van elkaar weten wat ieders positie is.

De schrijvers signaleren wel dat de effectiviteit van prestatieafspraken afneemt door routine, standaardisering en formalisering. Investeer daarom vooral in de prestatieafspraken als leerproces, is hun advies.

Lees het volledige essay