Nijmegen bevordert doorstroming en versnelt nieuwbouw door verkoop

De verkoop van sociale huurwoningen is in veel gemeenten een gevoelig onderwerp. De voorraad sociale huur neemt op de korte termijn af, terwijl er een groeiopgave ligt. In Nijmegen zijn prestatieafspraken gemaakt over hoe verkoop de gezamenlijke doelen kan dienen. Bijvoorbeeld de doorstroming bevorderen, investeringsruimte creëren om nieuwbouw te versnellen en vraag naar betaalbare koopwoningen invullen.

Prestatieafspraak

Meerjarenafspraak 2021-2025

De gemeente staat verkoop van sociale huurwoningen toe, ook als de gemeente hiervoor op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst toestemming moet verlenen. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 1. Er wordt voldaan aan de afspraken over de omvang van de sociale woningvoorraad en het doel van de Uitvoeringsagenda Wonen 2020–2025.
 2. VvE-constructies verkleinen onze invloed op verduurzaming. We zetten daarom op stedelijk niveau in op het niet laten groeien van het aantal VvE’s in complexen met een niet groen label (label D of slechter). Op die manier houdt verkoop rekening met de benodigde mogelijkheden voor verduurzaming van complexen en met bestaande plannen voor de warmtetransitie. Via monitoring houden we een vinger aan de pols.
 3. Huurders van sociale huurwoningen (zelfstandig en onzelfstandig) in het werkgebied van de Nijmeegse corporaties komen met voorrang in aanmerking voor koop van een sociale huurwoning.
 4. De toekomstige eigenaar (bij individuele verkoop) wordt ook bewoner.

Daarnaast stimuleert de gemeente verduurzaming van koopwoningen, o.a. via het Loket Duurzaam Wonen Plus en biedt particuliere woningeigenaren een pakket aan stimulerende maatregelen, zoals de Toekomstbestendig Wonen of Duurzaamheidslening om verduurzaming aan te moedigen.

Afspraak 2021

n.v.t.

Oplossing

De gemeente Nijmegen en de Nijmeegse woningcorporaties hebben in hun prestatieafspraken benoemd aan welke voorwaarden verkoop van sociale huurwoningen moet voldoen, ook in het geval  de gemeente hiervoor toestemming moet geven op basis van een privaatrechtelijke overeenkomst :

 • Er wordt voldaan aan de afspraken over de omvang van de sociale woningvoorraad en het doel van de lokale Uitvoeringsagenda Wonen.
 • VVE-constructies worden waar mogelijk verkleind.
 • Huurders van sociale huurwoningen (zelfstandig en onzelfstandig) in het werkgebied van de Nijmeegse woningcorporaties krijgen voorrang om in aanmerking te komen voor koop van een sociale huurwoning.
 • De toekomstige eigenaar wordt bij individuele verkoop ook bewoner.

Meer informatie

 • Plaats: Gemeente Nijmegen
 • Wanneer: Gemeentelijke Samenwerkingsagenda 2019-2023 (met actualisering in 2020)
 • Betrokken partijen: Platform Nijmeegse woningcorporaties, huurdersorganisaties, gemeente Nijmegen