Twaalf corporaties in West-Brabant zijn er voor elkaar

Expert
Arjen van Gijssel
Arjen van Gijssel
Belangenbehartiger

Voor een toekomstbestendige woningmarktregio West Brabant – Hart van Brabant hebben twaalf woningcorporaties een intentieverklaring ondertekend. Daarin beloven zij elkaar te helpen als één van hen de opgave niet aankan. ‘We willen voorkomen dat een collega de volkshuisvestelijke taak niet kan uitvoeren en geen hulp vraagt’, aldus Pierre Hobbelen, directeur-bestuurder van stichting Thuisvester in Oosterhout en een van de initiatiefnemers.

De oorsprong van de intentieverklaring ligt bij de sanering van Woonstichting Geertruidenberg (WSG). ‘Vanuit die ervaring, waar we samen een probleem oplosten, zijn we verder gaan kijken. We hebben toen onze buren, collega-corporaties, beter leren kennen. Onze les: dit eens, maar nooit weer’, zegt Ruud van den Boom, directeur-bestuurder van Woonkwartier met hoofdkantoor in Zevenbergen.

Collegiale ondersteuning

In de intentieverklaring spreken de twaalf corporaties af dat ze er voor elkaar zijn, zonder in detail te treden. Wel staat erin dat het verder gaat dan alleen collegiale ondersteuning met geld. ‘Het hoeft ook niet per se alleen op nieuwbouw te zijn of op duurzaamheid, het gaat om het hele pakket, dus ook leefbaarheid, bijvoorbeeld. We willen er voor elkaar zijn’, zegt Hobbelen.

‘We zijn samen verantwoordelijk voor de opgave in deze regio. De trots om hulp te vragen hebben we met deze ondertekening achter ons gelaten’, voegt Van den Boom toe. De ondertekenaars willen regelmatig de koppen bij elkaar steken om te overleggen hoe het gaat, waar druk ontstaat. Zo kunnen ze elkaar helpen en waar nodig financieel ondersteunen. ‘We kunnen dan per keer afspreken wie eventueel een vraagstuk van de ander overneemt’, aldus Van den Boom.

Verleiden

De intentieverklaring is overigens expres niet dichtgetimmerd met concrete afspraken. ‘Als iets moet, komt er geen beweging in. Je moet het willen en elkaar verleiden vanuit de wens om samen de opgave te klaren’, zegt Van den Boom. ‘De vraag is of details veel toevoegen, want daarmee leg je een momentopname vast. Details gaan uit van de situatie zoals die op het moment van schrijven is. Ik denk dat je dan een verkeerde weg inslaat. We hebben nu afgesproken dat de deur open staat en dat we samen een oplossing zoeken’, vult Hobbelen aan.

Gemakkelijk was het overigens niet, omdat de intentieverklaring naast de afstemming met de twaalf buren ook langs de raden van toezicht, de Autoriteit woningcorporaties en Waarborgfonds Sociale Woningbouw moest voor akkoord. Dat proces begon in juli 2019 en is in mei 2020 bezegeld met alle handtekeningen onder de verklaring.

Meer regio’s volgen

Van den Boom en Hobbelen verwachten dat meer regio’s zullen volgen met vergelijkbare afspraken. Minister Ollongren van Wonen schreef eind april een brief waarin staat dat corporaties zo veel mogelijk in eigen regio moeten oplossen. De Autoriteit woningcorporaties en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hebben meegelezen met de Brabantse intentieverklaring en die vonden het een goed initiatief, aldus de directeur-bestuurders.