Aedes-Magazine 1/2022: Samenwerken in de regio

Nieuws Nieuws · 10 maart 2022
Experts
Margriet Pflug
Contentspecialist
Natasja Verheij
Contentspecialist

‘Laten we het samen doen en ideeën uit de regio leidend laten zijn.’ Dat appel doen 3 wethouders Wonen uit verschillende regio’s aan de vooravond van de gemeenteraadsverkiezingen. Ook 40 corporaties uit Noord- en Oost-Nederland pleiten voor samenwerken en regionaal maatwerk om de knelpunten op de woningmarkt op te lossen. Hoe ziet projectontwikkelaar Harm Janssen dat? In Didam werken bewoners, gemeente en corporatie eendrachtig samen aan de renovatie van de Bloemenbuurt.

Lees dit en meer in de online versie van Aedes-Magazine.

Geen editie missen?
Een abonnement is gratis!

‘Het credo bouwen, bouwen, bouwen past niet overal’

Er is een nijpend tekort aan sociale huurwoningen en op het gebied van duurzaamheid moeten grote stappen worden gezet. Dat is het grote verhaal. In de regio hebben corporaties en bestuurders soms heel andere – of extra – problemen. ‘Laten we het samen doen en ideeën uit de regio leidend laten zijn.’

‘Wij willen lang betrokken blijven bij een gebied’

Corporaties alleen kunnen de woningnood niet oplossen. Samenwerken met gemeenten én marktpartijen is nodig. BPD Bouwfonds Gebiedsontwikkeling is zo’n marktpartij. Harm Janssen, directeur BPD Nederland: ‘Samen bouwen we meer woningen dan ieder afzonderlijk en maken we wijken gemengder.’

‘Geen vooropgezet plan, zelfs geen schets’

In de Bloemenbuurt in Didam zijn bewoners vanaf dag 1 intensief betrokken bij de ingrijpende herstructurering van hun buurt. Ze werken eendrachtig samen met corporatie Plavei en de gemeente met goede resultaten. ‘In het begin kost dat misschien meer tijd, uiteindelijk loopt alles er soepeler door.’

40 corporaties willen maatwerk voor Noord- en Oost-Nederland

Wat als het credo bouwen, bouwen, bouwen maar beperkt van toepassing is? Als de vergrijzing plaatselijk veel harder toeslaat? Als je minder kunt lenen dan andere corporaties, omdat je onderpand domweg minder waard is? 40 corporaties in het noorden en oosten van Nederland vragen met hun Scheefcampagne om regionaal maatwerk.

‘Goed om met elkaar in gesprek te blijven’

In Schiedam maakten huurdersvereniging HOW, woningcorporatie Woonplus en gemeente prestatieafspraken over nieuwbouw, het huisvesten van bijzondere doelgroepen, kwaliteitsverbetering van de huidige woningvoorraad en veiligheid & leefbaarheid. Alle 3 partijen zetten hun handtekening, al liet de huurdersvereniging een voorbehoud opnemen.