Vereniging

Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties en behartigt de belangen van 263 leden. De activiteiten worden bepaald door de agenda van de leden. De werkorganisatie ondersteunt de vereniging hierbij.

Expert
Barbara Mossinkhof
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De vereniging Aedes

Ledenonderzoek
Corporatiemonitor: cijfers en achtergrond

Beeldvorming over woningcorporaties

Aedes-lezing Waarde van Wonen
Burendag