Vereniging

Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties en behartigt de belangen van 262 leden. De activiteiten worden bepaald door de agenda van de bij Aedes aangesloten woningcorporaties. De werkorganisatie ondersteunt de vereniging hierbij. Er zijn jaarlijks 2 verenigingscongressen en voorbereidende consultatiebijeenkomsten.

Expert
Barbara Mossinkoff
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De vereniging Aedes

Jaarplan en jaarverslagen
Goede cijfers in het ledenonderzoek 2022
Corporatiemonitor: cijfers en achtergrond

Beeldvorming over woningcorporaties

Aedes-lezing Waarde van Wonen
Burendag

Wat staat er in Aedes-Magazine?