Vereniging

Aedes is de landelijke branchevereniging van woningcorporaties en behartigt de belangen van 266 leden. De activiteiten worden bepaald door de agenda van de leden. De werkorganisatie ondersteunt de vereniging hierbij.

Expert
Barbara Mossinkhof
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

De vereniging Aedes

Jaarplan en jaarverslagen
Ledenonderzoek
Corporatiemonitor: cijfers en achtergrond

Beeldvorming over woningcorporaties

Podcastserie Meer dan een huis
Aedes-Magazine
Burendag