Vereniging

Publieksjaarverslag van Aedes: Terugblik 2020

Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Nederland heeft door allerlei oorzaken te maken met een groot woningtekort. Lang niet iedereen vindt op dit moment gemakkelijk een geschikt en betaalbaar huis in de woonplaats waar hij of zij wil wonen. Elke dag werken woningcorporaties er hard aan om woningzoekenden een plek te bieden waar ze prettig kunnen wonen. Dit doen zij samen met allerlei partijen uit de bouw, de zorg, het maatschappelijk werk, overheden en huurdersorganisaties.

Ondanks de onverwachte en lastige omstandigheden in 2020 wisten corporaties hun dienstverlening op peil te houden. Gemiddeld waardeerden de huurders de dienstverlening met een 7,6.

Opgaven en middelen corporaties

In 2020 bleek uit een gezamenlijk onderzoek met de ministeries van Financiën, Binnenlandse Zaken en Economische Zaken dat de opgaven voor de woningcorporaties in de komende jaren de inkomsten ver te boven gaan. Willen de woningcorporaties aan hun maatschappelijke taken kunnen blijven voldoen, dan zullen ze daarvoor meer middelen tot hun beschikking moeten hebben, was de boodschap van dit rapport. Dit onderzoek heeft inmiddels een regionaal vervolg gekregen: woningcorporaties zijn hard bezig om samen per regio te bepalen wat er wel mogelijk is.

Samen de wooncrisis aanpakken

Aedes ging in het najaar met veel partijen aan de slag om samen een plan te maken voor de aanpak van de wooncrisis. Daar is de Actieagenda Wonen uit voortgekomen die de Aedes-leden op 9 februari 2021 hebben vastgesteld. Een miljoen woningen erbij in tien jaar. Betaalbaar wonen voor huurders en kopers. Wijken en buurten vitaal en leefbaar houden. Sneller woningen verduurzamen. 34 partijen hebben de Actieagenda ondertekend met als doel het wonen hoog op de politieke agenda te krijgen.

Slimmer en beter aan de slag

Naast goede randvoorwaarden en brede maatschappelijke steun voor ons werk, is het ook belangrijk om het corporatiewerk zelf slimmer en beter te organiseren en uit te voeren. De vereniging heeft in 2020, ondanks de abrupte omschakeling naar volledig digitaal werken, zeer actief kennis gedeeld, pilots en proeftuinen georganiseerd en gewerkt aan het opschalen van bewezen producten en processen.