Beter Wonen Ammerstol en QuaWonen samen verder

Nieuws 29 januari 2024

Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar [email protected].

Beter Wonen Ammerstol en QuaWonen samen verder 
Woningbouwstichting Beter Wonen in Ammerstol en Stichting QuaWonen in Bergambacht fuseren op 1 februari 2024. QuaWonen wordt daarmee de nieuwe verhuurder van de woningen van Beter Wonen. 

Woonstichting SSW en Woongoed Zeist fuseren tot Woongroen
Vanaf 1 januari 2024 gaan Woonstichting SSW en Woongoed Zeist samen verder onder de naam Woongroen. Door de krachten te bundelen kunnen de corporaties als regionale huisvester de dienstverlening blijven verbeteren voor huurders en woningzoekenden in de gemeenten De Bilt en Zeist. Woongroen verwijst naar wonen in de mooie groene omgeving van beide gemeenten.

Woongroep Marenland opgeheven
Per 1 november 2023 heeft Woongroep Marenland de werkzaamheden beëindigd. De woningen en alle activiteiten zijn overgedragen aan collega-corporaties Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen. Medewerkers van Woongroep Marenland hebben een nieuwe plek gevonden bij 1 van de 4 corporaties.

Mitros en Viveste gefuseerd tot Woonin
Woningcorporaties Mitros en Viveste zijn per 1 januari 2023 gefuseerd en gaan verder als Woonin. Met de fusie willen de corporaties makkelijk en goed bereikbaar zijn voor huurders en extra sociale huurwoningen bouwen. Henk Peter Kip, directeur van Woonin en voormalig directeur van Mitros, ziet in de fusie 'een mooie stap om de huurder nog veel meer te gaan helpen dan we nu al doen.'

3B Wonen en Stichting ASB fuseren
3B Wonen en Stichting Algemene Seniorenhuisvesting Berkel (ASB) zijn gefuseerd. Het doel van de fusie is het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie, zodat de kwaliteit en de dienstverlening op langere termijn gewaarborgd blijft. De woningen en hun bewoners van Stichting ASB zijn met ingang van 1 januari 2023 overgedragen aan 3B Wonen.

Fusie Woningstichting Leusden en Eemland Wonen
Woningstichting Leusden en Eemland Wonen zijn op 31 december 2022 samen gegaan als Omthuis, hart voor wonen. Door kennis, ervaring en middelen te bundelen, kan Omthuis in de toekomst meer nieuwe woningen bouwen, bestaande woningen verduurzamen en de leefbaarheid in de wijken verbeteren. De fusie leidt tot een professionele, financieel gezonde organisatie die minder kwetsbaar en beter wendbaar is.

SUW en Woningstichting De Delthe gefuseerd tot Woningstichting Goud Wonen
Op 1 januari 2023 fuseren Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) en Woningstichting De Delthe. De nieuwe organisatie zal Woningstichting Goud Wonen heten. Door de fusie kunnen de corporaties hun huurders beter van dienst zijn in het aanbieden en onderhouden van goed een betaalbare woningen.

Provides en GroenWest gefuseerd tot Cazas Wonen
Provides en GroenWest zijn begin 2022 samen gegaan in Cazas Wonen. De corporatie beheert woningen in de regio Utrecht-West. Voorlopig blijven beide organisaties onder hun oude namen werken, de overgang naar Cazas Wonen gaat geleidelijk. Saar Spanjaard is de bestuurder van Cazas Wonen. Zij was sinds 1 december 2021 directeur-bestuurder van GroenWest.

Talis en WoonGenoot verder onder naam Talis
Vanaf 1 januari 2022 is Talis gefuseerd met WoonGenoot en gaan ze samen verder onder de naam Talis. Het samengaan biedt meer flexibiliteit, continuïteit, financiële middelen en de kennis om de uitdagingen in de volkshuisvesting de komende jaren aan te gaan.

Fusie woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw
Woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede fuseren per 31 december 2021. Woonstede verzorgt al sinds 29 april 1948 de bedrijfsvoering voor Plicht Getrouw. Gezien de nauwe samenwerking, lag een fusie tussen beide corporaties voor de hand. Door toenemende regelgeving werd het voor Plicht Getrouw als kleine corporatie steeds lastiger om een efficiënt beheer van de sociale huurwoningen te blijven garanderen.

QuaWonen en Woningbouwstichting Samenwerking fuseren
Met steun van de lokale huurdersorganisatie fuseren QuaWonen in Bergambacht en Woningbouwstichting Samenwerking in Ouderkerk aan den IJssel per 1 januari 2022. Directeur-bestuurder Dennis Gerlof van QuaWonen: ‘De voorbereidingen voor de fusie zijn in goede harmonie verlopen. QuaWonen is een financieel gezonde, toekomstgerichte organisatie. Het is mooi om de 264 huishoudens in Ouderkerk te mogen verwelkomen.’

Fusie Heuvelrug Wonen en Woningbouwstichting Cothen
Per 1 januari 2022 gaat Woningbouwstichting Cothen op in Heuvelrug Wonen gevestigd in Doorn. Naast de dienstverlening aan huurders in Cothen neemt Heuvelrug Wonen ook de verantwoordelijkheid voor volkshuisvesting in Cothen over, ook als het gaat om het nieuw bouwen van sociale woningen en natuurlijk het verbeteren en verduurzamen van woningen.

Nieuwe fusiecorporatie Woonik
Woningstichting St. Joseph en Woningvereniging Nederweert zijn samengegaan in de nieuwe woningcorporatie Woonik met locaties in Stamproy en Nederweert.
Paul Sebregts is de directeur-bestuurder van Woonik, dat in totaal zo’n 2.000 betaalbare huurwoningen in beheer heeft verspreid over zeven dorpskernen in Midden-Limburg.

Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen worden Dynhus
Woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen gaan vanaf 1 januari 2021 verder als een gefuseerde organisatie onder de nieuwe naam Dynhus. Hiermee is de corporatie beter voorbereid op de toekomst en maatschappelijke opgaven die in de Friese regio spelen. Dynhus wil zorgen voor een goede woning als basis, dat voor mensen als thuis voelt. Dat is volgens Aart Rekers, bestuurder van Dynhus, belangrijk voor een fijn leven.

Fusie Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen
Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen uit Gouda zijn op 30 december 2020 gefuseerd. Mozaïek Wonen is de nieuwe verhuurder van de huurders van Woningstichting Gouderak. Woningstichting Gouderak was met haar kleine organisatie onvoldoende in staat de volkshuisvestelijke opgaven en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving op te pakken. Mozaïek Wonen verhuurde ongeveer 10.000 woningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Hier zijn nu de 370 woningen in Gouderak bij gekomen. Ron de Haas blijft directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen.

Huisvesting Vredewold en Wold & Waard samen verder
Per 1 januari 2021 houdt Stichting Huisvesting Vredewold in Leek op te bestaan vanwege een fusie met Wold & Waard. Met zo’n 600 verhuureenheden en 9 medewerkers werd Vredewold te kwetsbaar. De nieuwe organisatie, die doorgaat onder de naam Wold & Waard, beheert ruim 5.500 woningen in de Groningse gemeente Westerkwartier. Janneke Klijn is directeur van het oude en nieuwe Wold & Waard.

Fusie De Kernen en De Goede Woning
Woonstichting De Kernen uit Hedel en Woningstichting De Goede Woning Neerijnen (DGWN) gaan vanaf 1 januari 2021 verder als één gefuseerde corporatie: Woonstichting De Kernen. De Kernen verhuurt dan 5.200 sociale huurwoningen in zes gemeenten in het land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard. Marinus Kempe blijft directeur-bestuurder en Martijn de Groof wordt adjunct-directeur.

Habion en Onze Woning fuseren
De woningcorporaties Habion en Onze Woning gaan op 1 januari 2021 fuseren. De fusiepartners gaan verder onder de naam Habion. De Rotterdamse woningcorporatie Onze Woning bezit 1.500 verhuureenheden in de Rotterdamse wijk 110-Morgen. Habion is een woningcorporatie die gespecialiseerd is in de huisvesting van ouderen en bezit, verspreid over het hele land, zo’n 11.000 woningen.

Woonlinie en Woonservice Meander samen verder als Bazalt Wonen
Vanaf 1 januari 2021 gaan Woonlinie en Woonservice Meander samen verder als Bazalt Wonen. De gefuseerde woningcorporatie beheert straks bijna 7.000 woningen in de gemeenten Zaltbommel en Altena. Peter van den Heuvel, nu nog bestuurder van Woonlinie, is de beoogde directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. Willem Bijl, de huidige directeur-bestuurder van Woonservice Meander, blijft een actieve rol vervullen in de nieuwe organisatie.

Lees meer over