Woonstichting SSW en Woongoed Zeist fuseren tot Woongroen

Nieuws Nieuws · 22 november 2023

Op deze pagina een overzicht van fusies tussen woningcorporaties. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar [email protected].

Woonstichting SSW en Woongoed Zeist fuseren tot Woongroen
Vanaf 1 januari 2024 gaan Woonstichting SSW en Woongoed Zeist samen verder onder de naam Woongroen. Door de krachten te bundelen kunnen de corporaties als regionale huisvester de dienstverlening blijven verbeteren voor huurders en woningzoekenden in de gemeenten De Bilt en Zeist. Woongroen verwijst naar wonen in de mooie groene omgeving van beide gemeenten.

Woongroep Marenland opgeheven
Per 1 november 2023 heeft Woongroep Marenland de werkzaamheden beëindigd. De woningen en alle activiteiten zijn overgedragen aan collega-corporaties Acantus, Goud Wonen, Groninger Huis en Wierden en Borgen. Medewerkers van Woongroep Marenland hebben een nieuwe plek gevonden bij 1 van de 4 corporaties.

Mitros en Viveste gefuseerd tot Woonin
Woningcorporaties Mitros en Viveste zijn per 1 januari 2023 gefuseerd en gaan verder als Woonin. Met de fusie willen de corporaties makkelijk en goed bereikbaar zijn voor huurders en extra sociale huurwoningen bouwen. Henk Peter Kip, directeur van Woonin en voormalig directeur van Mitros, ziet in de fusie 'een mooie stap om de huurder nog veel meer te gaan helpen dan we nu al doen.'

3B Wonen en Stichting ASB fuseren
3B Wonen en Stichting Algemene Seniorenhuisvesting Berkel (ASB) zijn gefuseerd. Het doel van de fusie is het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie, zodat de kwaliteit en de dienstverlening op langere termijn gewaarborgd blijft. De woningen en hun bewoners van Stichting ASB zijn met ingang van 1 januari 2023 overgedragen aan 3B Wonen.

Fusie Woningstichting Leusden en Eemland Wonen
Woningstichting Leusden en Eemland Wonen zijn op 31 december 2022 samen gegaan als Omthuis, hart voor wonen. Door kennis, ervaring en middelen te bundelen, kan Omthuis in de toekomst meer nieuwe woningen bouwen, bestaande woningen verduurzamen en de leefbaarheid in de wijken verbeteren. De fusie leidt tot een professionele, financieel gezonde organisatie die minder kwetsbaar en beter wendbaar is.

SUW en Woningstichting De Delthe gefuseerd tot Woningstichting Goud Wonen
Op 1 januari 2023 fuseren Stichting Uithuizer Woningbouw (SUW) en Woningstichting De Delthe. De nieuwe organisatie zal Woningstichting Goud Wonen heten. Door de fusie kunnen de corporaties hun huurders beter van dienst zijn in het aanbieden en onderhouden van goed een betaalbare woningen.

Provides en GroenWest gefuseerd tot Cazas Wonen
Provides en GroenWest zijn begin 2022 samen gegaan in Cazas Wonen. De corporatie beheert woningen in de regio Utrecht-West. Voorlopig blijven beide organisaties onder hun oude namen werken, de overgang naar Cazas Wonen gaat geleidelijk. Saar Spanjaard is de bestuurder van Cazas Wonen. Zij was sinds 1 december 2021 directeur-bestuurder van GroenWest.

Talis en WoonGenoot verder onder naam Talis
Vanaf 1 januari 2022 is Talis gefuseerd met WoonGenoot en gaan ze samen verder onder de naam Talis. Het samengaan biedt meer flexibiliteit, continuïteit, financiële middelen en de kennis om de uitdagingen in de volkshuisvesting de komende jaren aan te gaan.

Fusie woningcorporaties Woonstede en Plicht Getrouw
Woningcorporaties Plicht Getrouw en Woonstede fuseren per 31 december 2021. Woonstede verzorgt al sinds 29 april 1948 de bedrijfsvoering voor Plicht Getrouw. Gezien de nauwe samenwerking, lag een fusie tussen beide corporaties voor de hand. Door toenemende regelgeving werd het voor Plicht Getrouw als kleine corporatie steeds lastiger om een efficiënt beheer van de sociale huurwoningen te blijven garanderen.

QuaWonen en Woningbouwstichting Samenwerking fuseren
Met steun van de lokale huurdersorganisatie fuseren QuaWonen in Bergambacht en Woningbouwstichting Samenwerking in Ouderkerk aan den IJssel per 1 januari 2022. Directeur-bestuurder Dennis Gerlof van QuaWonen: ‘De voorbereidingen voor de fusie zijn in goede harmonie verlopen. QuaWonen is een financieel gezonde, toekomstgerichte organisatie. Het is mooi om de 264 huishoudens in Ouderkerk te mogen verwelkomen.’

Fusie Heuvelrug Wonen en Woningbouwstichting Cothen
Per 1 januari 2022 gaat Woningbouwstichting Cothen op in Heuvelrug Wonen gevestigd in Doorn. Naast de dienstverlening aan huurders in Cothen neemt Heuvelrug Wonen ook de verantwoordelijkheid voor volkshuisvesting in Cothen over, ook als het gaat om het nieuw bouwen van sociale woningen en natuurlijk het verbeteren en verduurzamen van woningen.

Nieuwe fusiecorporatie Woonik
Woningstichting St. Joseph en Woningvereniging Nederweert zijn samengegaan in de nieuwe woningcorporatie Woonik met locaties in Stamproy en Nederweert.
Paul Sebregts is de directeur-bestuurder van Woonik, dat in totaal zo’n 2.000 betaalbare huurwoningen in beheer heeft verspreid over zeven dorpskernen in Midden-Limburg.

Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen worden Dynhus
Woningcorporatie Wonen Zuidwest Friesland en Lyaemer Wonen gaan vanaf 1 januari 2021 verder als een gefuseerde organisatie onder de nieuwe naam Dynhus. Hiermee is de corporatie beter voorbereid op de toekomst en maatschappelijke opgaven die in de Friese regio spelen. Dynhus wil zorgen voor een goede woning als basis, dat voor mensen als thuis voelt. Dat is volgens Aart Rekers, bestuurder van Dynhus, belangrijk voor een fijn leven.

Fusie Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen
Woningstichting Gouderak en Mozaïek Wonen uit Gouda zijn op 30 december 2020 gefuseerd. Mozaïek Wonen is de nieuwe verhuurder van de huurders van Woningstichting Gouderak. Woningstichting Gouderak was met haar kleine organisatie onvoldoende in staat de volkshuisvestelijke opgaven en de steeds ingewikkeldere wet- en regelgeving op te pakken. Mozaïek Wonen verhuurde ongeveer 10.000 woningen in Gouda, Bodegraven, Nieuwerbrug en Moordrecht. Hier zijn nu de 370 woningen in Gouderak bij gekomen. Ron de Haas blijft directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen.

Huisvesting Vredewold en Wold & Waard samen verder
Per 1 januari 2021 houdt Stichting Huisvesting Vredewold in Leek op te bestaan vanwege een fusie met Wold & Waard. Met zo’n 600 verhuureenheden en 9 medewerkers werd Vredewold te kwetsbaar. De nieuwe organisatie, die doorgaat onder de naam Wold & Waard, beheert ruim 5.500 woningen in de Groningse gemeente Westerkwartier. Janneke Klijn is directeur van het oude en nieuwe Wold & Waard.

Fusie De Kernen en De Goede Woning
Woonstichting De Kernen uit Hedel en Woningstichting De Goede Woning Neerijnen (DGWN) gaan vanaf 1 januari 2021 verder als één gefuseerde corporatie: Woonstichting De Kernen. De Kernen verhuurt dan 5.200 sociale huurwoningen in zes gemeenten in het land van Maas en Waal, Bommelerwaard en Tielerwaard. Marinus Kempe blijft directeur-bestuurder en Martijn de Groof wordt adjunct-directeur.

Habion en Onze Woning fuseren
De woningcorporaties Habion en Onze Woning gaan op 1 januari 2021 fuseren. De fusiepartners gaan verder onder de naam Habion. De Rotterdamse woningcorporatie Onze Woning bezit 1.500 verhuureenheden in de Rotterdamse wijk 110-Morgen. Habion is een woningcorporatie die gespecialiseerd is in de huisvesting van ouderen en bezit, verspreid over het hele land, zo’n 11.000 woningen.

Woonlinie en Woonservice Meander samen verder als Bazalt Wonen
Vanaf 1 januari 2021 gaan Woonlinie en Woonservice Meander samen verder als Bazalt Wonen. De gefuseerde woningcorporatie beheert straks bijna 7.000 woningen in de gemeenten Zaltbommel en Altena. Peter van den Heuvel, nu nog bestuurder van Woonlinie, is de beoogde directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie. Willem Bijl, de huidige directeur-bestuurder van Woonservice Meander, blijft een actieve rol vervullen in de nieuwe organisatie.

Thuisvester en de Antonetta Stichting fuseren
Woningcorporaties Thuisvester en Antonetta Stichting zijn 29 juni 2020 gefuseerd. Het doel van de fusie is de kwaliteit van het beheer en het onderhoud van de woningen behouden en het zekerstellen van een goede dienstverlening voor de bewoners. Antonetta Stichting is een kleine stichting met drie wooncomplexen, in totaal 55 seniorenwoningen, in Raamsdonksveer en Raamsdonk en zocht een fusiepartner. Thuisvester is actief in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout, Rucphen en Zundert. 

Stek/Vooruitgang en NWS na fusie verder als Stek
Woonstichting Stek/Vooruitgang en de Noordwijkse Woningstichting (NWS) gaan vanaf 15 februari 2020 verder als één woningcorporatie onder de naam Stek. De Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) zijn akkoord met de juridische fusie. Met de eerdere samenvoeging van Stek en Vooruitgang (per 1 juli 2019) ontstaat met het aanschuiven van de NWS één krachtige, lokaal gewortelde woningcorporatie die in de Bollenstreek 11.600 woningen beheert.

Fusie Omnia Wonen en Vallei Wonen beklonken
De fusie van woningcorporaties Omnia Wonen en Vallei Wonen is een feit. Met ingang van 1 januari 2020 gaat ze samen door als één organisatie onder de naam Omnia Wonen. ‘Aanleiding voor de fusie zijn de strenge overheidsregels die het voor een kleine, zelfstandige corporatie als Vallei Wonen steeds moeilijker maken om te zorgen voor voldoende sociale huurwoningen’, aldus Marcel Meulen, interim-bestuurder van Vallei Wonen. Voor Monique Govers, directeur-bestuurder van Omnia Wonen, is de fusie met Vallei Wonen één van de stappen naar meer regionale samenwerking. Na de fusie beschikt Omnia Wonen over circa 6000 sociale huurwoningen in de regio.

Fusie Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting en Woonwijze
Op 1 oktober fuseert Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting met Woonwijze in Vught.  Op 10 september 1937 werd de Charlotte Elisabeth van Beuningenstichting opgericht als particulier initiatief. De stichting was met 184 woningen een van de kleinste corporaties van het land. Om te kunnen blijven voldoen aan de eisen van de overheid is besloten om te fuseren met Woonwijze, haar 'grotere zusje' in Vught. Samen vormen ze een woningcorporatie met een nog diepere verankering in Vught.

Woningcorporaties Stek en Vooruitgang gefuseerd
Per 1 juli 2019 zijn Stek en Vooruitgang gefuseerd. Deze fusie is vooral een samengaan op papier. Vooruitgang wordt een onderdeel van Stek, maar blijft voorlopig werken onder de handelsnaam ‘Vooruitgang’. Het is een stap op weg naar fusie met Noordwijkse Woningstichting, gepland voor begin 2020. De beoogde fusiecorporatie verhuurt en onderhoudt straks zo’n 11.000 woningen in de gemeenten Noordwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen.
 
Woonvisie en Wooncompas bundelen krachten
Per 1 juli 2019 zijn de woningcorporaties Woonvisie en Wooncompas gefuseerd. Ze gaan verder onder de naam Wooncompas. Wooncompas beheert nu ruim 10.000 woningen in Ridderkerk, Albrandswaard, Barendrecht en Rotterdam. De huidige kantoren van Woonvisie en Wooncompas blijven gewoon open en gaan verder onder de naam Wooncompas.

Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen fuseren
Per 1 juli 2019 gaan Woonstichting ’t Heem en TBV Wonen samen verder onder de naam TBV Wonen gevestigd in Tilburg.

St. Joseph en Kleine Meierij fuseren
St. Joseph in Boxtel en Kleine Meierij in Rosmalen gaan per 1 juli 2019 verder als woonstichting JOOST gevestigd in Boxtel. Woonstichting JOOST is letterlijk thuis in de Meierij: de stichting bouwt en beheert straks circa 7.500 huurwoningen in de kleine kernen rondom ’s-Hertogenbosch.

Fusie De Gemeenschap en Standvast Wonen
Per 1 mei 2019 fuseren de woningcorporaties De Gemeenschap en Standvast Wonen. De corporaties gaan verder onder de naam Woonwaarts. Door de fusie ontstaat een corporatie met ongeveer 11.500 woningen in de gemeente Beuningen, Druten en Nijmegen.

Fusie Beter Wonen Vechtdal en De Veste
Beter Wonen Vechtdal en De Veste gaan per 1 januari 2019 fuseren. De twee woningcorporaties werken al een aantal jaren samen. Vanaf april dit jaar hebben zij de mogelijkheid om te fuseren nader onderzocht met een positieve uitkomst. In de loop van 2019 gaat de gefuseerde corporatie verder onder de naam Vechtdal Wonen. De Enschedese vestiging van De Veste gaat zelfstandig verder onder de oude naam en blijft gericht op studentenhuisvesting.

Fusie Woningstichting Vaals en Woningstichting Gulpen
Woningstichting Vaals en woningstichting Gulpen fuseren met ingang van 1 januari 2019. De nieuwe organisatie krijgt de naam Krijtland Wonen. Woningstichting Vaals bezit 1.845 verhuureenheden in o.a. Vaals, Vijlen en Lemiers. Woningstichting Gulpen bezit 554 verhuureenheden in Gulpen en Reijmerstok. Na de fusie heeft Krijtland Wonen een bezit van 2.399 verhuureenheden.

Fusie woningbouwvereniging Van Erfgooiers en woningcorporatie Het Gooi en Omstreken 
Woningbouwvereniging Van Erfgooiers uit Laren fuseert met woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Vanaf 1 december 2018 neemt Het Gooi en Omstreken de bijna 300 woningen over.
Eind 2017 fuseerde Het Gooi en Omstreken al met voormalige Woningbouwvereniging Laren. Door de fusie met Van Erfgooiers is Het Gooi en Omstreken de enige actieve woningcorporatie in Laren.

Woningcorporatie Thuisvester en Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout samen verder
Stichting Huisvesting Bejaarden Oosterhout (SHBO)  is eigenaar van 260 zelfstandige huurwoningen voor ouderen in De Doelen en Buurstede in Oosterhout. De stichting is klein en heeft geen eigen personeel. Vanaf 1 september 2018 gaan de twee partijen verder onder de naam Stichting Thuisvester. Voor de huurders van de twee organisaties heeft deze fusie weinig gevolgen. Thuisvester voert het beheer voor SHBO al een hele tijd.

Fusie woningcorporatie Eigen Haard en Stichting De Goede Woning per 1 augustus 2018
Woningcorporatie Eigen Haard fuseert per 1 augustus 2018 met Stichting De Goede Woning. Stichting De Goede Woning is actief in Driemond, Amsterdam en heeft 110 woningen. De Goede Woning en haar vrijwilligersbestuur kunnen niet zelfstandig aan de eisen van de externe toezichthouders (Autoriteit woningcorporaties en het WSW) voldoen. Fusiepartner Eigen Haard deed al jaren het financiële en technische beheer van De Goede Woning.