Joke van den Berg nieuwe bestuurder Stek

Nieuws Nieuws · 17 mei 2023

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau binnen de vereniging. Heb je informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar [email protected].

Joke van den Berg nieuwe bestuurder Stek
Op 1 september 2023 start Joke van den Berg als nieuwe directeur-bestuurder bij Woonstichting Stek. De huidige bestuurder Hans Al gaat met pensioen.

Roel Versleijen nieuwe directeur-bestuurder Antares
Roel Versleijen (59) is op 1 mei 2023 begonnen als directeur-bestuurder van Antares in Tegelen. Hij neemt het stokje over van Paul Stelder, die na precies negentien jaar bij Antares met pensioen gaat.

Han Jetten nieuwe directeur-bestuurder Bazalt Wonen
Per 1 juli 2023 start Han Jetten als bestuurder van woningcorporatie Bazalt Wonen. Hij volgt hiermee interim-bestuurder Gerrit Breeman op. Han Jetten is een ervaren bestuurder. Hij was ruim 7 jaar bestuurder van Leviaan, een GGZ-organisatie in Noord-Holland.

Sarah Klein Haneveld nieuwe directeur-bestuurder Maasvallei
Met ingang van 1 mei 2023 is Sarah Klein Haneveld benoemd tot directeur-bestuurder van Woningstichting Maasvallei Maastricht. Ze was al bijna een jaar interim directeur-bestuurder van Maasvallei na het vertrek van Alex Meij die wethouder werd in de gemeente Maastricht.

Hassan Najja nieuwe bestuurder Casade
Per 1 september volgt Hassan Najja Roel van Gurp op als directeur-bestuurder bij Casade. Najja is nu nog bestuurder van Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). Daarvoor werkt hij bij de woningcorporaties Lefier en Wonen Limburg.

Sabrina Franken nieuwe bestuurder Pré Wonen
Per 1 juni 2023 treedt Sabrina Franken aan als bestuurder van Pré Wonen. Zij volgt Anke Huntjens op die als bestuurder bij Eigen Haard aan de slag is gegaan. De bestuurders a.i. Maarten Oomes en Wout Kranen keren bij het aantreden van Sabrina terug in hun directeursfunctie.

Adrie Tukker interim-bestuurder PeelrandWonen
De Raad van Commissarissen van PeelrandWonen heeft Adrie Tukker op 1 maart 2023 benoemd als tijdelijk directeur-bestuurder. Zij neemt de taken over van Martijn van Straaten die de overstap maakt naar Omnia Wonen in Harderwijk.

Tia van Beek nieuwe voorzitter RvC De Sleutels
Op 1 april is Tia van Beek benoemd tot voorzitter van de Raad van Commissarissen van De Sleutels. Zij volgt daarmee interim-voorzitter Jan Willem van Beek op.

Anne Flierman nieuwe voorzitter Raad van Toezicht SVWN
De Stichting Visitatie Woningorporaties Nederland (SVWN) heeft een nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht: Anne Flierman. De RvT bestaat uit 5 toezichthouders, waarbij 4 leden worden voorgedragen door de oprichters (Aedes, VNG, VTW en de Woonbond). Anne Flierman is zonder voordracht benoemd tot voorzitter.

Marcel Meulen interim directeur-bestuurder Vanhier Wonen
Marcel Meulen, is op 1 februari 2023 benoemd als interim directeur-bestuurder van Vanhier Wonen in Zuid-Limburg. Tot 1 februari was hij interim directeur-bestuurder van Woondiensten Aarwoude in Zuid-Holland.

Marc Le Belle voorzitter RvT bij Woonstichting Het Grootslag
In februari is Marc Le Belle Edgar Aker opgevolgd als voorzitter van de Raad van Toezicht van Woningstichting Het Grootslag. 

Antoine Pekel nieuwe directeur-bestuurder Woonwaarts
Antoine Pekel is benoemd als directeur-bestuurder van Woonwaarts. Hij was al interim bestuurder en werkt sinds 2019 bij Woonwaarts.

Linda Schalkwijk nieuwe directeur Woonbron
Op 15 maart 2023 start Linda Schalkwijk als directeur bij woningcorporatie Woonbron. Met haar haalt Woonbron een ervaren directeur in huis. Ze werkt bijna 20 jaar vanuit verschillende invalshoeken aan goed wonen. 

Ton Schroor nieuwe directeur-bestuurder Wold & Waard
Per 1 mei volgt Ton Schroor Janneke Kiljn op als directeur-bestuurder bj Wold & Waard. Schroor was eerder werkzaam bij VNO-NCW MKB Noord-Nederland en wethouder in Groningen.

Marlene Korevaar nieuwe directeur-bestuurder van Rhiant
Op 1 maart 2023 start Marlene Korevaar als directeur-bestuurder van Rhiant. Zij volgt hiermee Ben Wouters, interim bestuurder, op.

Paul ten Kroode nieuwe voorzitter RvC Staedion
Met ingang van 9 januari 2023 is Paul ten Kroode officieel benoemd als nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van Staedion. Gezien zijn ruime ervaring met gebiedsontwikkeling, vastgoed, bouw, infra, energie, water en installatietechniek ziet Staedion in hem een zeer waardevolle aanvulling op de RvC.

Charlotte Beukeboom nieuwe bestuurder Zayaz
Op 1 april 2023 begint Charlotte Beukeboom als bestuurder bij woningcorporatie Zayaz in ‘s-Hertogenbosch. Zij volgt Mohamed Acharki op, die per 1 november 2022 aan de slag ging als voorzitter Raad van Bestuur van Rochdale in Amsterdam. Beukeboom is momenteel directeur-bestuurder bij de Vughtse woonstichting Charlotte van Beuningen

Gijsbert van Herk (Staedion) toegetreden tot het bestuur van de NEPROM
Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion, is 19 januari toegetreden tot het bestuur van de NEPROM, de vereniging van professionele ontwikkelaars. De NEPROM ziet de vertegenwoordiging van woningcorporaties binnen het NEPROM-bestuur als een waardevolle aanvulling. Naast Van Herk zitten in het NEPROM-bestuur: Heleen Aarts (Amvest), Maarten van Duijn (Heijmans), Philip Smits (Blauwhoed), Robert Steenbrugge (Stebru) Desirée Uitzetter (BPD Gebiedsontwikkeling), Tobias Verhoeven (Synchroon).

Jordi Vermaas nieuwe directeur-bestuurder Jutphaas Wonen
Per 1 februari 2023 wordt Jordi Vermaas de nieuwe directeur-bestuurder van Jutphaas Wonen in Nieuwegein. Hij volgt Adrie Tukker op die deze functie waarnam als interim directeur-bestuurder.

Nicole Peeters interim directeur-bestuurder bij Waterweg Wonen
Op 1 februari 2023 start Nicole Peeters als interim directeur-bestuurder bij Waterweg Wonen. Ze volgt Marieke Kolsteeg op die vanaf 1 februari aan de slag gaat als directeur-bestuurder bij Hef Wonen.

Reinier de Jonge volgt Eric de Ceuster op als directeur-bestuurder bij Woongoed Middelburg
Per 1 mei wordt Reinier de Jonge directeur-bestuurder van woningcorporatie Woongoed Middelburg. De Jonge is al jaren werkzaam in de corporatiesector. Op dit moment is hij directeur Vastgoed bij woningcorporatie Beveland Wonen. Hij volgt Eric de Ceuster op, die na 24 jaar als directeur-bestuurder met pensioen gaat.

Bas Hendriks nieuwe bestuurder Stadgenoot
Bas Hendriks start op 1 maart 2023 als bestuurder van Stadgenoot. Hij vormt dan samen met bestuursvoorzitter Anne Wilbers het bestuur van Stadgenoot. 

Janita Tabak herbenoemd als lid en voorzitter van de RvC OFW
Per 1 januari is de tweede termijn van 4 jaar ingegaan voor JanitaTabak als voorzitter van de Raad van Commissarissen van OFW in Dronten.

Gerrit Bos nieuwe directeur-bestuurder Woonpalet
Sinds 1 januari 2023 is Gerrit Bos de nieuwe directeur-bestuurder van Woonpalet in Zeewolde. Hij volgt Petra van den Berk op die deze functie waarnam als interim directeur-bestuurder.

Zakaria El-Khetabi nieuwe bestuursvoorzitter Stedelink
Op 1 maart 2023 start Zakaria El-Khetabi als bestuursvoorzitter van woningcorporatie Stedelink. Samen met Marion Timmermans vormt hij dan het collegiaal bestuur van Stedelink; een van de drie zelfstandige corporaties die ontstaat door de splitsing van Vestia.

Wisselingen RvC Woonstichting JOOST
Per 1 januari 2023 heeft JOOST twee wisselingen binnen de Raad van Commissarissen. Huidige voorzitter Giel Janssens heeft na 2 periodes afscheid genomen en wordt opgevolgd door Anneke Bode. En met de komst van Daan van Opstal is de RvC weer compleet.

Wijnand Fassotte nieuwe bestuurder Dudok Wonen
Fassotte was hiervoor interim-directeur-bestuurder bij De Sleutels en interim-bestuursvoorzitter bij Haag Wonen. Hij volgt Harro Zanting op die als bestuurder start bij Wooncompas.

Karolien de Jager en Bert Halm nieuwe bestuurders Hof Wonen
Per 1 januari 2023 vormen Karolien de Jager en Bert Halm het collegiaal bestuur van de nieuwe woningcorporatie Hof Wonen in Den Haag. Hof Wonen is een van de drie zelfstandige corporaties die ontstaat door de splitsing van Vestia. Karolien de Jager krijgt Vastgoed & Financiën in haar portefeuille. Bert Halm wordt bestuursvoorzitter en draagt zorg voor Strategie & Wonen.

Marieke Kolsteeg nieuwe bestuurder Hef Wonen
Op 1 februari 2023 start Marieke Kolsteeg als bestuursvoorzitter van woningcorporatie Hef Wonen. Samen met Richard Feenstra vormt zij het collegiaal bestuur van Hef Wonen; 1 van de 3 zelfstandige corporaties die ontstaat door de splitsing van Vestia.

Ramon Testroote nieuwe bestuurder Wonen Zuid
Met de benoeming van Ramon Testroote als nieuwe bestuurder per 1 januari 2023, sluit Wonen Zuid een periode af van waarneming door achtereenvolgens het directieteam en interim bestuurder Diederik Hommes. Met de keuze voor Ramon Testroote kiest Wonen Zuid voor een bestuurder met een stevig maatschappelijk profiel.

Annet van Zuijlen nieuwe directeur Wonen & Wijken bij Lefier
Vanaf 1 december 2022 is Annet van Zuijlen de nieuwe directeur Wonen & Wijken bij Lefier. Zij volgt Ton Timmermans op. Annet van Zuijlen heeft ruime ervaring in de zorgsector, waaronder in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg. Waarvan de laatste jaren als bestuurder en directeur.

Jacques Thielen nieuwe voorzitter RvC Woonpunt
De raad van commissarissen (RvC) van Woonpunt heeft per 1 november een nieuwe voorzitter: Jacques Thielen. Daarmee volgt hij Henny Egberink op, die eerder dit jaar afscheid nam omdat hij de maximale termijn van 8 jaar bereikt had.

Wilfried Stribos directeur-bestuurder bij Arcade
Per 26 oktober 2022 is Wilfried Stribos benoemd tot directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade. Het afgelopen jaar was Stribos al interim directeur-bestuurder. Hij volgt René Lemson op, die zijn functie neerlegt. Na ruim 26 jaar leiding te hebben gegeven aan Arcade, gaat hij eind dit jaar met vervroegd pensioen. 

Roy Beijnsberger volgt Ingrid de Boer op als algemeen directeur Woonbedrijf
Ingrid de Boer neemt in april 2023 na 17 jaar afscheid als algemeen directeur van Stichting Woonbedrijf in de regio Eindhoven. Zij wordt opgevolgd door Roy Beijnsberger (53). Beijnsberger is sinds 2016 in dienst en lid van de directie.

Rutger Koopmans nieuwe voorzitter RvC Eigen Haard
Per 1 oktober 2022 is Rutger Koopmans de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) van Woningstichting Eigen Haard in Amsterdam. Cis Marring treedt op die datum ook toe tot de RvC en wordt voorzitter van de auditcommissie. Zij volgen Huib de Kanter en Yvonne Wilders op die na een periode van 8 jaar afscheid namen van Eigen Haard.

Esther Lamers vertrekt als directeur-bestuurder Woonwaarts
Na 17 jaar vertrekt Esther Lamers als directeur-bestuurder van woningcorporatie Woonwaarts. Ze blijft tot eind 2022 en maakt in januari de overstap naar kinderopvangorganisatie KION.

Harro Zanting nieuwe bestuurder van Wooncompas
Harro Zanting wordt per 1 december 2022 de nieuwe bestuurder van Wooncompas. Hij volgt daarmee Alfred van den Bosch op die sinds 1 juli 2022 bestuurder is bij Vivare. 

Ruben Wenselaar lid raad van commissarissen bij de Alliantie
Woningcorporatie de Alliantie heeft Ruben Wenselaar benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt hij voorzitter van de auditcommissie.

Marc Fischer nieuwe directeur-bestuurder St. Willibrordus
De raad van commissarissen (RvC) van Woningbouwvereniging St. Willibrordus heeft per 15 september 2022 Marc Fischer benoemd tot directeur-bestuurder. Hij volgt Joke ten Brink op die na het plotselinge overlijden van Wil van Dam tijdelijk interim directeur-bestuurder was.

Marije Buursink blijft nog 4 jaar directeur-bestuurder van woningcorporatie Poort6
De raad van commissarissen stelt haar vanaf 17 september opnieuw aan tot directeur-bestuurder van de Gorinchemse corporatie.

Michiel van Baarsen nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Nijkerk
Op 1 november 2022 start Michiel van Baarsen als directeur-bestuurder bij Woningstichting Nijkerk. Hij volgt Vera Luijendijk op, die sinds mei dit jaar interim bestuurder is.

René Wiersema nieuwe directeur-bestuurder van Thius
Met René Wiersema heeft Thius een nieuwe directeur-bestuurder. Medio augustus nam hij de bestuursverantwoordelijkheid over van Johan Heesen naar René Wiersema.

Jan-Hein Boers nieuwe directeur-bestuurder van stichting De Duynsberg
Per 1 oktober 2022 verlaat Boers woningcorporatie WonenBreburg in Tilburg/Breda.

Per 1 oktober nieuwe directeur-bestuurder Thús Wonen
Rienk van der Meulen start per 1 oktober 2022 als directeur-bestuurder van Thús Wonen. De bestuursfunctie werd sinds februari van dit jaar ad interim ingevuld door Rein Swart.

Marcel van Halteren wordt nieuwe directeur-bestuurder van Woonconcept
Per 1 september 2022 is Marcel van Halteren de nieuwe directeur-bestuurder van Woonconcept. Hij volgt daarmee Nicole Peeters op. Momenteel werkt Van Halteren nog bij de Drentse woningcorporatie Actium. 

Mohamed Acharki nieuwe bestuursvoorzitter Rochdale
Op 1 november 2022 begint Mohamed Acharki bij woningstichting Rochdale in Amsterdam. Hij volgt Hester van Buren op als voorzitter Raad van Bestuur. Sinds 2012 is Acharki bestuurder bij woningcorporatie Zayaz uit Den Bosch. Ook is hij sinds 2017 lid van het algemeen bestuur van Aedes.

Bram Lipsch per 1 oktober naar Baston Wonen
Lipsch is nu nog directeur-bestuurer bij Jutphaas Wonen in Nieuwegein. Hij gaat waarnemend directeur-bestuurder Paul van Roosmalen opvolgen.

Maria Scali nieuwe bestuursvoorzitter Woonbond
Maria Scali is door de Verenigingsraad van de Woonbond verkozen als nieuwe bestuursvoorzitter van de Woonbond per 1 juli 2022. Scali neemt het voorzitterschap over van Saskia Bolten die op 2 juli afscheid heeft genomen.

Gerke Brouwer vertrekt bij Woongroep Marenland
Gerke Brouwer stopt na 6 jaar als bestuurder van Woongroep Marenland. Hij vormde de woningcorporatie om van een kleine beheercorporatie naar een volwaardige corporatie met een grote verduurzamings- en versterkingsopgave.

Mette Vernooij interim-directeur VTW
Het VTW-bestuur heeft Mette Vernooij aangesteld als directeur ad interium van de VTW. Mette Vernooij heeft een eigen adviesbureau en werkt als strategisch adviseur en interim-projectleider bij twee gemeenten. Daarnaast is zij voorzitter van de RvC van Woningbouwvereniging Maarn.

Pascal Voorn nieuwe voorzitter RvC De Vooruitgang
Per 1 juli 2022 is Pascal Voorn voorzitter van de raad van commissarissen van Stichting Woningbeheer De Vooruitgang in Volendam. Ook treden vanaf die datum Angelina Kemper (sociaal domein) en Klaas Ettema (bedrijfsvoering en governance) toe tot de Raad van Commissarissen. Er wordt afscheid genomen van Marisa Kes, Peter Schokker en Michel Hassing.

Wieke van Veldhuizen nieuwe directeur-bestuurder van Rhenam Wonen
Per 1 september 2022 is Wieke van Veldhuizen benoemd tot directeur-bestuurder van Rhenam Wonen. Door haar brede ervaring binnen de corporatiesector is zij goed bekend met de volkshuisvestelijke en maatschappelijke vraagstukken waar corporaties voor staan.

Egbert Dekker nieuwe directeur Vastgoed & Ontwikkeling bij Stadgenoot
Per 1 september is Egbert Dekker benoemd tot directeur Vastgoed & Ontwikkeling bij woningcorporatie Stadgenoot. Hij is afkomstig van de Alliantie, waar hij de afgelopen 17 jaar diverse managementfuncties in het vastgoed vervulde.

Danny Wijnbelt nieuwe directeur-bestuurder De Sleutels
Danny Wijnbelt is benoemd tot directeur-bestuurder van woningcorporatie De Sleutels. Hij start per 1 augustus 2022. Met Wijnbelt haalt De Sleutels iemand met ruime ervaring in de corporatiewereld in huis.

Albert Kerssies vertrekt bij VTW
Albert Kerssies vertrekt als directeur van de VTW. Hij is voorgedragen als wethouder in de gemeente Waddinxveen. Kessies was sinds 2008 directeur van de VTW. De vacature voor de functie van directeur VTW is per 9 juni 2022 geopend.

Susanne Stouten nieuwe directeur-bestuurder bij KWH
Per 22 augustus 2022 start Susanne Stouten als directeur-bestuurder bij KWH. Zij combineert kennis over de leefwereld van huurders met een brede blik op het niveau van de hele corporatiesector. In de afgelopen 5 jaar was ze bij Aedes verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van nieuwe kennis- en innovatieprogramma’s.

Financieel directeur Hélène Pragt vertrekt bij Ymere
Na ruim 4 jaar bij Ymere vertrekt Financieel directeur Hélène Pragt in de zomer van 2022 bij Ymere. Pragt leverde een belangrijke bijdrage aan het verbeteren van de financiële positie van de Ymere.

Chris Pettersson nieuwe directeur-bestuurder Velison Wonen
Op 1 augustus 2022 start Chris Pettersson als nieuwe directeur-bestuurder bij Velison Wonen. Hij volgt Eric van Kaam op.

Directeur-bestuurder Maasvallei kandidaat-wethouder Maastricht
Directeur-bestuurder Alex Meij vertrekt per 14 juni 2022 bij Woningstichting Maasvallei om wethouder te worden bij de gemeente Maastricht. 

Hester van Buren vertrekt bij woningcorporatie Rochdale
Na 12 jaar vertrekt Hester van Buren, voorzitter van de raad van bestuur, bij woningcorporatie Rochdale. Ze is voorgedragen als wethouder Financiën in het nieuwe bestuurscollege van de gemeente Amsterdam.

Marieke Vossen directeur-bestuurder JOOST
Marieke Vossen wordt op 1 september de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting JOOST. Zij volgt hiermee Rob Dekker op, die met pensioen gaat.

Alfred van den Bosch nieuwe directeur-bestuurder bij Vivare
Op 1 juli 2022 volgt Alfred van den Bosch Eric Angenent op als directeur-bestuurder bij Vivare. Van den Bosch is nu bestuurder bij Wooncompas. 

Esseline Schieven nieuwe directeur-bestuurder bij Nijestee
Esseline Schieven (1965) is vanaf 1 juni 2022 de nieuwe algemeen directeur-bestuurder bij Nijestee in Groningen. Zij volgt interim-bestuurder Jan Jaap Vogel op. Schieven werkt sinds 2016 als directeur Verkeer en Openbare Ruimte voor de gemeente Amsterdam. Daarvoor was zij 7 jaar bij de gemeente Groningen directeur Ruimtelijke Ontwikkeling.

Evert Remmerswaal nieuwe directeur-bestuurder Bergopwaarts
Per 1 mei aanstaande start Evert Remmerswaal bij woningbouwvereniging Bergopwaarts als nieuwe directeur-bestuurder. Hij volgt hiermee Paul van Roosmalen op die tijdelijk als interim directeur-bestuurder was aangesteld.

Anneke Allewijn nieuwe directeur-bestuurder Sint Antonius van Padua
Op 1 mei 2022 start Anneke Allewijn bij woningcorporatie Sint Antonius van Padua als directeur-bestuurder. Zij volgt Benno Gruijters en Merlien Welzijn op, die de afgelopen jaren als (interim) directeur-bestuurders aan Padua verbonden waren.

Karel van Rosmalen nieuwe voorzitter RvC HEEMwonen
Per 1 april 2022 heeft HEEMwonen een nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen (RvC): Karel van Rosmalen. Hij volgt daarmee Carola van der Weijden op.

Anne ter Steege nieuwe directeur-bestuurder Mozaïek Wonen
Vanaf 1 juni heeft Mozaïek Wonen een nieuwe directeur-bestuurder, Anne ter Steege. Zij neemt hiermee het stokje over van Ron de Haas. Ter Steege is nu nog werkzaam als directeur-bestuurder bij Vierstroom Zorg Thuis.

Eline Penders nieuwe manager Sectorontwikkeling & Professionalisering
Met ingang van 15 mei wordt Eline Penders de nieuwe manager Sectorontwikkeling & Professionalisering bij Aedes. Ze volgt Adriaan Vonk op, die vertrok naar de Metaalunie. Eline werkt sinds 2017 bij Aedes als senior belangenbehartiger, daarvoor was ze onder andere senior beleidsadviseur bij het ministerie van BZK.

Sven Turnhout nieuwe directeur-bestuurder de Woonwensen
Na 5 jaar verlaat Sven van Turnhout het landelijke kennis- en kwaliteitscentrum KWH. Hij wordt per 1 mei directeur-bestuurder bij corporatie de Woonmensen in Apeldoorn. Van Turnhout volgt Vincent van Oordt op die na een periode van 8 jaar vertrekt.

Ben Wouters volgt  Adrie Tukker-Blok op bij Lek en Waard Wonen
De raad van commissarissen heeft Ben Wouters per 1 april 2022 benoemd als interim bestuurder. Adrie Tukker-Blok legt haar functie als directeur-bestuurder van Lek en Waard Wonen, zoals eind 2021 al aangekondigd, per 1 april neer.

Tamar Hagbi nieuwe directeur-bestuurder bij Woningbedrijf Velsen
Per 1 april aanstaande start Tamar Hagbi bij Woningbedrijf Velsen als nieuwe directeur-bestuurder. Zij volgt Pierre Sponselee op, die anderhalf jaar als interim directeur-bestuurder aan Woningbedrijf Velsen verbonden was.

Nieuwe directeur Wonen & Samenleven bij Staedion
Met de komst van Marieke Stam als nieuwe directeur Wonen & Samenleven is het directieteam compleet bij Staedion. Marieke start op 21 maart 2022.

Peter Toonen nieuwe bestuurder bij Omnia Wonen in Harderwijk
Na 7 jaar vertrekt Peter Toonen bij Woningstichting Nijkerk (WSN). Per 1 mei gaat hij aan de slag als directeur-bestuurder bij Omnia Wonen in Harderwijk. Wie hem opvolgt bij WSN is nog niet bekend.

Sije Holwerda neemt afscheid van De Huismeesters
Na 7 jaar bestuurder te zijn geweest, heeft Sije Holwerda besloten op 9 maart 2022 afscheid te nemen van De Huismeesters. Zijn opvolger is nog niet bekend.

Hedy van den Berk nieuwe voorzitter De Vernieuwde Stad
Op 1 juli 2022 wordt Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van Havensteder, de nieuwe voorzitter van De Vernieuwde Stad (DVS), het landelijk samenwerkingsverband van 27 grote, stedelijke woningcorporaties. Zij volgt Cees van Boven (Woonzorg Nederland) op die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt.

Adriaan Vonk verlaat Aedes en wordt directeur Dienstverlening en Branches Koninklijke Metaalunie
Adriaan Vonk, manager Sectorontwikkeling en Professionalisering is benoemd tot directeur Dienstverlening en Branches bij brancheorganisatie Metaalunie. Samen met Jos Kleiboer (directeur Beleid) zal hij de tweehoofdige directie vormen. Adriaan Vonk treedt er per 1 april 2022 officieel in dienst.

De wervingsprocedure ter vervanging van Adriaan is inmiddels gestart. Susanne Stouten, programmaleider Sectorontwikkeling, zal de functie vanaf 1 april tijdelijk waarnemen.

Pieter Bregman stopt als directeur-bestuurder Nijestee
Bregman wordt per 1 maart ad interim opgevolgd door Jan Jaap Vogel, nu nog directeur Vastgoed bij Nijestee. 

Petra van de Berk interim directeur-bestuurder Woonpalet
Petra van de Berk is op 1 februari gestart als interim directeur-bestuurder bij Woonpalet. Zij volgt daarmee Bertho Eding op.

Martine Huizinga nieuwe voorzitter Vereniging Friese Woningcorporaties
Per 1 februari 2022 treedt Martine Huizinga, Directeur-bestuurder van Wonen Noordwest Friesland, aan als nieuwe voorzitter van de Vereniging van Friese Woningcorporaties (VFW). Ze neemt hiermee het stokje over van Jeannette Dekker.

Chrétien Mommers voorzitter Holland Rijnland Wonen
Per 1 februari 2022 is Chrétien Mommers voorzitter van Holland Rijnland Wonen. Mommers volgt Hans Al op.

Joos Jacobs nieuwe voorzitter RvC Nester
Vanaf 1 januari 2022 is Joos Jacobs voorzitter van de Raad van Commissarissen van Nester. Zij volgt daarmee Giel Dijk op.

Marjolein Sulter nieuwe voorzitter RvC Wierden en Borgen
Met ingang van januari 2022 is Marjolein Sulter de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van woningstichting Wierden en Borgen uit Bedum. Ze is daarmee de opvolger van Koos Parie.

Rein Swart interim-bestuurder Thús Wonen
Thús Wonen heeft een tijdelijke opvolger gevonden voor de vertrekkende directeur-bestuurder Jeannette Dekker. Rein Swart volgt Jeannette Dekker per 1 februari 2022 op.

Ad Melkert voorzitter RvC de Alliantie
Woningcorporatie de Alliantie heeft Ad Melkert met ingang van 12 februari 2022 benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen.

Saar Spanjaard nieuwe bestuurder GroenWest
Per 1 december 2021 is Saar Spanjaard directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest. Vanaf 1 januari 2022 gaat zij de fusiecorporatie van GroenWest (Woerden) en Provides (IJsselstein) leiden. Zij volgt Theo Stubbé op.

Vertrek Pieter Thoben als directeur-bestuurder Rhenam Wonen
Door zakelijke verschillen van inzicht met de raad van commissarissen vertrekt Pieter Thoben bij Rhenam Wonen. Zijn positie van directeur-bestuurder wordt op interim basis tijdelijk vervuld door Karel Boonen.

Carla Muters vervangt Arjen Gielen als voorzitter bestuur NHG
Arjen Gielen vertrekt als voorzitter van de raad van bestuur van NHG. Per 1 december a.s. wordt bestuursvoorzitter van SVn. Carla Muters, nu lid van de Raad van Bestuur van NHG, wordt per 1 december voorzitter van de Raad van Bestuur van NHG. Naast haar zal een tweede bestuurder worden gezocht.

Jacobine Geel voorzitter RvC van Stadgenoot
Woningcorporatie Stadgenoot maakt bekend dat Jacobine Geel is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen (RvC). Zij start per 1 december in haar nieuwe functie als toezichthouder. De tweede termijn van de huidige voorzitter, Ingrid Hissink, eindigt officieel op 20 december.

Jeannette Dekker vertrekt bij Thús Wonen
Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen, vertrekt per 1 februari 2022 bij Thús Wonen, vanwege privé-omstandigheden. De Raad van Commissarissen beraadt zich over de opvolging.

Jolanda van Loon volgt Harrie van de Ven op als directeur-bestuurder Triada
Na 24 jaar inzet voor Triada gaat directeur-bestuurder Harrie van de Ven met vroegpensioen. Op 1 november 2021 draagt hij zijn taken van directeur-bestuurder over aan Jolanda van Loon.

Wijnand Fassotte interim directeur-bestuurder De Sleutels 
De raad van commissarissen van  de Sleutels in Leiden heeft Wijnand Fassotte per 18 oktober 2021 aangesteld als interim directeur-bestuurder. Hij volgt Gerda van den Berg op, die met pensioen gaat. In de loop van 2022 wordt de definitieve directeur-bestuurder benoemd.

Benno Gruijters interim directeur-bestuurder Antonius van Padua
De raad van commissarissen van Woningstichting Antonius van Padua heeft Benno Gruijters per 1 september 2021 aangesteld als interim directeur-bestuurder. Hij volgt Merlien Welzijn op. In de loop van 2022 wordt de definitieve directeur-bestuurder benoemd.

Anne Wilbers volgt Marien de Langen op als voorzitter bij Stadgenoot
Woningcorporatie Stadgenoot maakt bekend dat bestuurder Marien de Langen per 1 februari 2022 de organisatie gaat verlaten. De raad van commissarissen heeft Anne Wilbers per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van het Bestuur. Inmiddels is gestart met de werving van een nieuwe tweede bestuurder. 

Marieta Peek-Marlet nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld
Vanaf 1 november 2021 is Marieta Peek-Marlet de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt John van Maastricht op. Hij nam als plaatsvervangend bestuurder, samen met het managementteam, sinds half februari tijdelijk de rol van Ronald Camstra over.

Rob van Beek nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning
Per 1 september 2021 start Van Beek als directeur-bestuurder bij De Goede Woning. Sinds 1 oktober 2020 nam hij deze functie op interimbasis al waar na het vertrek van Krista Walter.

Margje Lubbers nieuwe bestuurder woningcorporatie Talis
Op 1 oktober treedt Lubbers aan als bestuurder bij woningcorporatie Talis. Samen met voorzitter Ronald Leushuis, vormt zij de raad van bestuur van Talis. Lubbers werkt nu nog bij ouderenzorgorganisatie OBG in Nijmegen en was daarvoor onder meer manager Wonen bij woningcorporatie Portaal. Lubbers volgt Walter Hamers op die met pensioen gaat.

Johan Westra interim-bestuurder Woningstichting Leusden
Op maandag 16 augustus start Johan Westra als interim-bestuurder bij Woningstichting Leusden (WSL). Het gaat om een tijdelijke invulling, op weg naar een nieuwe directeur-bestuurder voor WSL in 2022.

Vincent Buitenhuis per 1 oktober directeur-bestuurder Veluwonen
Buitenhuis is afkomstig van SSH&, de woningcorporatie voor studenten in Nijmegen-Arnhem en was daarvoor directeur van Kences, de brancheorganisatie voor sociale studentenhuisvesters. Hij volgt in deze functie Nel Bruil op die sinds juni de taken van Marco de Wilde waarneemt na diens afscheid.

Joke ten Brink verlaat Woningstichting Leusden
Half augustus stopt Ten Brink als directeur-bestuurder bij Woningstichting Leusden (WSL). De raad van commissarissen start binnenkort met de wervingsprocedure voor een opvolger. Tot die tijd neemt een interim-bestuurder de taken van Ten Brink waar.

Miriam Hoekstra-van der Deen nieuwe bestuursvoorzitter Woonstad Rotterdam
Miriam Hoekstra-van der Deen wordt per 1 november 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van Woonstad Rotterdam. Zij neemt het voorzitterschap van Woonstad Rotterdam over van Maria Molenaar, die op 1 augustus de organisatie verlaat.

Steef Klop nieuwe voorzitter RvC LEKSTEDEwonen
Bert Brouwer is op 13 mei 2021 afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van LEKSTEDEwonen. Steef Klop heeft het RvC-voorzitterschap van hem overgenomen.

Gerwin Kamps nieuwe directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist
Gerwin Kamps is  per 1 juni 2021 de nieuwe directeur-bestuurder bij Groen Wonen Vlist. Gerwin volgt interim Bestuurder Benno Gruijters op, die in december 2020 de tijdelijke rol van Jacques Reniers overnam.

Joke Abbring volgt Peter Verhoeven op bij Wonen Vierlingsbeek
Op 1 juni gaat Joke Abbring aan de slag als directeur-bestuurder van Wonen Vierlingsbeek. Zij heeft onder andere gewerkt bij Habion en Talis en is ervaren toezichthouder in het sociale domein. Zij neemt het stokje over van Peter Verhoeven die met pre-pensioen gaat. Verhoeven heeft 40 jaar in de sector gewerkt, waarvan de laatste 8 jaar als directeur bestuurder van Wonen Vierlingsbeek.

Anne-Jo Visser nieuwe directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
Visser volgt Egbert de Vries op die sinds 20 januari jl. wethouder is in Amsterdam. Op dit moment neemt oud-AFWC directeur Hans van Harten tijdelijk de honneurs waar. De nieuwe directeur neemt per 15 augustus 2021 het stokje over.

Jan Wim Franken per 1 juli directeur-bestuurder Brederode Wonen
Op 1 juli 2021 treedt Jan Wim Franken aan als directeur-bestuurder van Brederode Wonen. Hij volgt hiermee Paul Vreke op, die sinds 2014 deze functie vervult en met pensioen gaat. Franken is, met ruim 25 jaar corporatie-ervaring, geen onbekende in de sector.

Harry Rupert interim directeur-bestuurder Wonen Delden
De raad van commissarissen van Wonen Delden wil Harry Rupert per 1 augustus 2021 aanstellen als interim directeur-bestuurder. Dit in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder Dave van Zalk. De benoeming is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties.

Barry Braeken interim-bestuurder Weller
Barry Braeken is op 1 mei 2021 benoemd als interim-bestuurder bij woningcorporatie Weller voor een periode van één jaar.  Samen met directeur-bestuurder Robèrt Kersjes vormt hij het bestuur bij Weller. 

Dave van Zalk maakt overstap van Wonen Delden naar IJsseldal Wonen
Vanaf 1 augustus 2021 is Dave van Zalk de nieuwe directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen. Momenteel is Van Zalk nog directeur-bestuurder bij Wonen Delden, waar hij per 31 juli stopt. Bij IJsseldal Wonen volgt hij Yolanda Winkelhorst op, die eerder dit jaar vertrok naar Ons Huis in Enschede. Sinds haar vertrek neemt Harry Dreeyers, manager Bedrijfsvoering, de taken waar als interim directeur-bestuurder.

Carly Jansen nieuwe bestuurder Mooiland
Op 15 augustus 2021 start Carly Jansen als bestuurder bij woningcorporatie Mooiland. Zij volgt hiermee Anne Wilbers op, die 1 februari vertrok. Jansen is nu nog werkzaam bij de provincie Noord-Brabant.

Kees van Kampen nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort
Op 14 juni 2021 start Kees van Kampen als de nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort in Groesbeek. Hij volgt de huidige directeur-bestuurder Eugene Janssen op, die na iets meer dan 12,5 jaar bij Oosterpoort met pensioen gaat. Van Kampen is momenteel directeur-bestuurder bij WoonGenoot in Nijmegen.

Elkien benoemt Chantal Droste tot directeur-bestuurder
Chantal Droste start op 1 juni 2021 als directeur-bestuurder van Elkien. Samen met Peter van de Weg, die in januari is gestart, is zij vanaf dat moment bestuurlijk verantwoordelijk. Met het vertrek van de vorige bestuurder in oktober 2020 is besloten dat er zo’n tweehoofdig bestuur zou komen.

Esther van Beelen nieuwe bestuurder bij Woningbouwvereniging Reeuwijk
Per 15 april start Esther van Beelen als nieuwe bestuurders bij Woningbouwvereniging Reeuwijk. Zij is daarmee de opvolger van Vincent van Luit, die na tien jaar met pensioen gaat. Esther heeft ruim vijftien jaar bestuurlijke en managementervaring in de corporatiesector.

Willem van Duijn stopt als bestuurder bij Woonstichting Stek in Lisse
Willem van Duijn stopt op 1 april 2921 als bestuurder bij Woonstichting Stek na een geslaagde fusie met de Noordwijkse Woningstichting en Vooruitgang. Hans Al is vanaf dat moment de enige bestuurder van Stek.

Marco de Wilde per 1 juli nieuwe bestuurder van Woonstede in Ede
Vanaf 1 juli is Marco de Wilde de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstede. Hij is nu nog directeur-bestuurder van Veluwonen. Bij Woonstede volgt hij Marian Teer op, die per 1 juli 2021 met pensioen gaat.

Erik Gerritsen wordt nieuwe directievoorzitter van Ymere
Per 1 juni 2021 start Erik Gerritsen bij Ymere als nieuwe directievoorzitter, waarmee hij Karin Laglas opvolgt die de afgelopen zeven jaar directievoorzitter was. Gerritsen is nu nog secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maria Molenaar neemt afscheid van Woonstad Rotterdam
Na ruim tien jaar vertrekt Maria Molenaar per 1 september 2021 als voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam.

Carolien van Rijen nieuwe directeur-bestuurder Woonpalet
Per 1 april 2021 start Carolien van Rijen als directeur-bestuurder bij Woonpalet Zeewolde. Ze heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting: van wonen en verhuur tot nieuwbouw en beheer. Daarnaast heeft ze ook ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling.

Directeur-bestuurder Monique Govers vertrekt bij Omnia Wonen
Monique Govers neemt eind april afscheid van Omnia wonen, waar ze ruim vijf jaar als directeur-bestuurder werkzaam was. Zij is per 15 mei 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Florence in de regio Haaglanden.

Liesbeth van Beek nieuwe bestuurder HEEMwonen
Per 1 maart 2021 wordt Liesbeth van Beek de nieuwe bestuurder van HEEMwonen. Zij volgt interim bestuurder Wilfried Stribos op, die deze functie tijdelijk heeft waargenomen. Van Beek heeft ruime ervaring als (interim-)bestuurder bij WSG Geertruidenberg, Woningstichting Barneveld en Woonstichting Gendt.

Gijsbert van Herk bestuursvoorzitter Staedion
De Raad van Commissarissen van Staedion heeft Gijsbert van Herk per 10 mei 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion. Hij volgt Willem Krzeszewski op die deze zomer met pensioen gaat. Van Herk is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas gevestigd in Rotterdam.

Bestuurder Wim Hazeu neemt afscheid van Wonen Limburg
Per 1 april maakt bestuurder Wim Hazeu van woningcorporatie Wonen Limburg de overstap naar woningcorporatie Woonpunt in Maastricht. De continuïteit van het bestuur binnen Wonen Limburg is geborgd met Ger Peeters. De Raad van Commissarissen bezint zich de komende periode over de toekomstige samenstelling van het bestuur.

Ronald Camstra vertrekt als directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Ronald Camstra is op 12 februari vertrokken als directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. De raad van commissarissen van de woningstichting en Camstra hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Emiel van Riel nieuwe voorzitter raad van commissarissen Fien Wonen
Per 1 januari 2021 is Emiel van Riel voorzitter van de raad van commissarissen van Fien Wonen. Hij volgt daarmee Koos Timmer op. Daarnaast zijn op 8 januari 2021 Dick Hol en Joost Manusama (huurderscommissaris) benoemd als nieuwe leden van de raad van commissarissen van Fien Wonen.

Harry Dreeyers interim-bestuurder bij IJsseldal Wonen
Per 1 februari 2021 is Harry Dreeyers interim-bestuurder bij IJsseldal Wonen. Hij volgt Yolanda Winkelhorst op die nu als directeur-bestuurder werkt bij Ons Huis in Enschede. 

Gerrit Breeman interim directeur-bestuurder van Bazalt Wonen
Biij woningcorporatie Bazalt Wonen is Gerrit Breeman gestart als interim bestuurder. Hij volgt hiermee Peter van den Heuvel op totdat er een vaste directeur-bestuurder is geworven.

Karin Verdooren directeur-bestuurder De Key
Per 1 april 2021 wordt Karin Verdooren de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting De Key in Amsterdam.  Hiermee volgt zij Leon Bobbe op, die op dit datum De Key verlaat. Het is nog niet bekend wie Karin Verdooren opvolgt bij GroenWest, waar ze acht jaar directeur-bestuurder was. 

Peter van de Weg directeur-bestuurder Elkien
Peter van de Weg is vanaf 15 januari 2021 directeur-bestuurder van Elkien. Na het vertrek van directeur-bestuurder Harro Eppinga in oktober 2020 is besloten een tweehoofdig bestuur aan te stellen. Peter van de Weg is een van de twee, waarbij zijn aandacht vooral zal uitgaan naar de financiële- en de vastgoedportefeuille. De werving van de tweede bestuurder is inmiddels opgestart.

Willem Jan van Lokven interim bestuurder Mooiland
De raad van commissarissen van woningcorporatie Mooiland heeft Willem Jan Lokven benoemd als interim bestuurder. Hij volgt hiermee tijdelijk Anne Wilbers op, die per 1 februari 2021 vertrekt bij Mooiland. Op dit moment loopt de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. 

Rob Zuidema nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Centrada
Per 1 januari 2021 start de heer Rob Zuidema als voorzitter van de raad van commissarissen van Centrada. Hij volgt daarmee Bas Jan van Bochove op, die als voorzitter niet meer herbenoembaar was. Rob Zuidema neemt hiermee afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen van Eigen Haard.

Nieuwe voorzitter Raad van Comissarissen Mozaïek Wonen
Hans Groenendijk start op 1 januari 2021 als voorzitter van de raad van commissarissen van Mozaïek Wonen. Hij volgt Dik Hermans op, die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt. Daarnaast is Miep van Diggelen per 1 januari benoemd als lid van de raad van commissarissen, op voordracht van de huurders.

Anthonie Bauer nieuwe voorzitter Woningstichting Wuta
Met ingang van 1 januari 2021 volgt Anthonie Bauer de huidige voorzitter Ben Luyckx op als voorzitter van Woningstichting Wuta. Na 22 jaar verlaat Ben Luyckx de woningstichting. Anthonie Bauer is momenteel als penningmeester actief in de woningstichting.  Per 1 januari gaat Frank Jonkhart deze functie vervullen.

Yolanda Winkelhorst nieuwe directeur-bestuurder bij Ons Huis
Per 1 februari 2021 wordt Yolanda Winkelhorst de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Ons Huis in Enschede. Zij volgt daarmee Peter Winterman op die Ons Huis eind 2020 verlaat. Hiermee neemt Yolanda na acht jaar afscheid van IJsseldal Wonen in Twello, waar ze tot februari directeur-bestuurder is.

Jan-Peter Duijvestijn vertrekt bij Staedion
Jan-Peter is sinds 2011 in dienst bij Staedion. De raad van commissarissen stelt een interim bestuurder aan en zoekt ondertussen naar een goede kandidaat.  

Marie-Thérèse Dubbeldam nieuwe bestuurder Leystromen
Marie-Thérèse Dubbeldam start op 1 december 2020 als bestuurder bij Leystromen. Met deze benoeming eindigt de interim-bestuursperiode van Gerrit Breeman. 

Bestuurder Anne Wilbers verruilt Mooiland voor Stadgenoot
Per 1 februari 2021 vertrekt Anne Wilbers als bestuurder bij woningcorporatie Mooiland uit Noordoost-Brabant. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Stadgenoot in Amsterdam, waar ze samen met Marien de Langen het bestuur gaat vormen. 

Marleen van de Kamp nieuwe directeur-bestuurder Oost West Wonen
Marleen van de Kamp startte begin november als nieuwe directeur-bestuurder van Oost West Wonen op Goeree-Overflakkee. In haar vorige functie was zij manager Wonen bij Woonkracht10. Zij volgt interim-bestuurder Jan Salverda op.

Eric Willems waarnemend directeur-bestuurder WBO Wonen
Per 1 november 2020 is Eric Willems door de raad van commissarissen benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder van WBO Wonen. Na goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties volgt aanstelling als interim directeur-bestuurder. Willems volgt Dick Mol op, die na 5,5 jaar afscheid neemt van WBO Wonen.

Wiepke van Erp Taalman Kip naar SWZ
Stichting Woningbouw Zwolle (SWZ) krijgt per 1 februari 2021 een nieuwe directeur-bestuurder: Wiepke van Erp Taalman Kip. Zij neemt het stokje over van interimdirecteur-bestuurder Freerk Wind. Van Erp Taalman Kip is nu nog directeur-bestuurder bij Woonpalet in Zeewolde.

Nelleke Huisman nieuwe RvC-voorzitter Kennemer Wonen
Nelleke Huisman is sinds juli 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Kennemer Wonen in Heiloo. Zij volgt Hans Koning op die zijn maximale termijn van acht jaar in de RvC had bereikt. 

Paul Terwisscha directeur-bestuurder bij Volksbelang
Volksbelang in Helmond krijgt een nieuwe directeur-bestuurder: per 1 november neemt Paul Terwisscha (60) het stokje over van interimbestuurder Henri van de Kerkhof. Terwisscha is nu nog directeur Vastgoed bij Woonbedrijf in Eindhoven.

Michiel Sluijsmans directeur-bestuurder van Krijtland Wonen
Michiel Sluijsmans wordt de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Krijtland Wonen uit Vaals. Hij volgt per 1 november 2020 Jos Lambrichts op die met pensioen gaat. Krijtland Wonen gaat naar verwachting per 1 januari 2021 fuseren met Woningstichting Simpelveld. Dan is Michiel Sluijsmans ook de directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

Radbout Matthijssen vertrekt bij Harmonisch Wonen
Directeur-bestuurder Radbout Matthijssen (60) van woningcorporatie Harmonisch Wonen uit Lelystad vertrekt per 1 januari 2021. Hij gaat een andere wending aan zijn leven geven. Matthijssen is vanaf 1989 in verschillende functies actief voor Harmonisch Wonen en sinds 1997 directeur-bestuurder. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een opvolger.

Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Op 1 november 2020 wordt Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Hij volgt interim-bestuurder Liesbeth van Beek op.

Krista Walter bestuurder van Kennemer Wonen
Krista Walter volgt per 1 oktober 2020 Dick Tromp op als bestuurder van woningcorporatie Kennemer Wonen in Noord-Kennemerland. Tromp gaat met pensioen. Walter heeft ruim tien jaar ervaring in de volkshuisvesting als bestuurder van De Goede Woning in Apeldoorn. 

Harro Eppinga directeur-bestuurder Welbions
Harro Eppinga (50) is per 1 november 2020 de nieuwe directeur-bestuurder (voorzitter) bij woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne. Hij volgt Harry Rupert op, die na ruim 19 jaar als bestuursvoorzitter bij Welbions met pensioen gaat. Eppinga is nu nog directeur-bestuurder bij de Friese woningcorporatie Elkien in Friesland. 

Erik Cuppen interim directeur-bestuurder Waardwonen
Per 1 augustus is Erik Cuppen interim directeur bestuurder van Waardwonen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen Cuppen op 1 oktober definitief te benoemen als directeur-bestuurder. 

Ton Streppel waarnemend bestuurder bij Helpt Elkander
Per 22 juli 2020 treedt Ton Streppel aan als waarnemend bestuurder bij woningstichting Helpt Elkander uit Nuenen. Na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties volgt aanstelling als interim bestuurder. 

Koen Westhoff benoemd tot directeur bij de Alliantie
Koen Westhoff start 15 augustus als directeur bij woningcorporatie de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en daarnaast portefeuillehouder voor de VvE diensten. 

Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder Eigen Haard
Vera Luijendijk volgt Mieke van den Berg op die eind 2019 is afgetreden. Vera Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard.

Nieuwe directeur-bestuurder en voorzitter RvC woningbouwstichting Samenwerking
Petra van den Berk is op 10 juni 2020 benoemd als directeur-bestuurder van woningbouwstichting Samenwerking uit Ouderkerk aan den IJssel. Zij volgt daarmee Ed Goverde op. Op dezelfde datum is Ben Spelbos benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), de opvolger van Bart van Rij.