Saar Spanjaard nieuwe bestuurder GroenWest

Nieuws Nieuws · 29 november 2021

Personeelswisselingen op directie- en managementniveau in de corporatiebranche. Heeft u informatie of suggesties voor deze pagina? Mail ze naar [email protected].

Saar Spanjaard nieuwe bestuurder GroenWest
Per 1 december 2021 is Saar Spanjaard directeur-bestuurder van woningcorporatie GroenWest. Vanaf 1 januari 2022 gaat zij de fusiecorporatie van GroenWest (Woerden) en Provides (IJsselstein) leiden. Zij volgt Theo Stubbé op.

Vertrek Pieter Thoben als directeur-bestuurder Rhenam Wonen
Door zakelijke verschillen van inzicht met de raad van commissarissen vertrekt Pieter Thoben bij Rhenam Wonen. Zijn positie van directeur-bestuurder wordt op interim basis tijdelijk vervuld door Karel Boonen.

Carla Muters vervangt Arjen Gielen als voorzitter bestuur NHG
Arjen Gielen vertrekt als voorzitter van de Raad van Bestuur van NHG. Per 1 december a.s. wordt bestuursvoorzitter van SVn. Carla Muters, nu lid van de Raad van Bestuur van NHG, wordt per 1 december voorzitter van de Raad van Bestuur van NHG. Naast haar zal een tweede bestuurder worden gezocht.

Jacobine Geel voorzitter RvC van Stadgenoot
Woningcorporatie Stadgenoot maakt bekend dat Jacobine Geel is benoemd tot voorzitter van de raad van commissarissen (RvC). Zij start per 1 december in haar nieuwe functie als toezichthouder. De tweede termijn van de huidige voorzitter, Ingrid Hissink, eindigt officieel op 20 december.

Jeannette Dekker vertrekt bij Thús Wonen
Jeannette Dekker, directeur-bestuurder van Thús Wonen, vertrekt per 1 februari 2022 bij Thús Wonen, vanwege privé-omstandigheden. De Raad van Commissarissen beraadt zich over de opvolging.

Jolanda van Loon volgt Harrie van de Ven op als directeur-bestuurder Triada
Na 24 jaar inzet voor Triada gaat directeur-bestuurder Harrie van de Ven met vroegpensioen. Op 1 november 2021 draagt hij zijn taken van directeur-bestuurder over aan Jolanda van Loon.

Wijnand Fassotte interim directeur-bestuurder De Sleutels 
De raad van commissarissen van  de Sleutels in Leiden heeft Wijnand Fassotte per 18 oktober 2021 aangesteld als interim directeur-bestuurder. Hij volgt Gerda van den Berg op, die met pensioen gaat. In de loop van 2022 wordt de definitieve directeur-bestuurder benoemd.

Benno Gruijters interim directeur-bestuurder Antonius van Padua
De raad van commissarissen van Woningstichting Antonius van Padua heeft Benno Gruijters per 1 september 2021 aangesteld als interim directeur-bestuurder. Hij volgt Merlien Welzijn op. In de loop van 2022 wordt de definitieve directeur-bestuurder benoemd.

Anne Wilbers volgt Marien de Langen op als voorzitter bij Stadgenoot
Woningcorporatie Stadgenoot maakt bekend dat bestuurder Marien de Langen per 1 februari 2022 de organisatie gaat verlaten. De Raad van Commissarissen heeft Anne Wilbers per 1 januari 2022 benoemd tot voorzitter van het Bestuur. Inmiddels is gestart met de werving van een nieuwe tweede bestuurder. 

Marieta Peek-Marlet nieuwe directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld
Vanaf 1 november 2021 is Marieta Peek-Marlet de nieuwe directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Zij volgt John van Maastricht op. Hij nam als plaatsvervangend bestuurder, samen met het managementteam, sinds half februari tijdelijk de rol van Ronald Camstra over.

Rob van Beek nieuwe directeur-bestuurder De Goede Woning
Per 1 september 2021 start Van Beek als directeur-bestuurder bij De Goede Woning. Sinds 1 oktober 2020 nam hij deze functie op interimbasis al waar na het vertrek van Krista Walter.

Margje Lubbers nieuwe bestuurder woningcorporatie Talis
Op 1 oktober treedt Lubbers aan als bestuurder bij woningcorporatie Talis. Samen met voorzitter Ronald Leushuis, vormt zij de raad van bestuur van Talis. Lubbers werkt nu nog bij ouderenzorgorganisatie OBG in Nijmegen en was daarvoor onder meer manager Wonen bij woningcorporatie Portaal. Lubbers volgt Walter Hamers op die met pensioen gaat.

Marieta Peek per november directeur-bestuurder Woningstichting Barneveld
Peek's loopbaan telt ruime ervaring  in de volkshuisvesting, de laatste 6,5 jaar als directeur-bestuurder bij Woningstichting Putten. Zij volgt per 1 november John van Maastricht op. Hij nam als plaatsvervangend bestuurder, samen met het managementteam, sinds half februari tijdelijk  de rol van Ronald Camstra over.

Johan Westra interim-bestuurder Woningstichting Leusden
Op maandag 16 augustus start Johan Westra als interim-bestuurder bij Woningstichting Leusden (WSL). Het gaat om een tijdelijke invulling, op weg naar een nieuwe directeur-bestuurder voor WSL in 2022.

Vincent Buitenhuis per 1 oktober directeur-bestuurder Veluwonen
Buitenhuis is afkomstig van SSH&, de woningcorporatie voor studenten in Nijmegen-Arnhem en was daarvoor directeur van Kences, de brancheorganisatie voor sociale studentenhuisvesters. Hij volgt in deze functie Nel Bruil op die sinds juni de taken van Marco de Wilde waarneemt na diens afscheid.

Joke ten Brink verlaat Woningstichting Leusden
Half augustus stopt Ten Brink als directeur-bestuurder bij Woningstichting Leusden (WSL). De raad van commissarissen start binnenkort met de wervingsprocedure voor een opvolger. Tot die tijd neemt een interim-bestuurder de taken van Ten Brink waar.

Miriam Hoekstra-van der Deen nieuwe bestuursvoorzitter Woonstad Rotterdam
Miriam Hoekstra-van der Deen wordt per 1 november 2021 de nieuwe bestuursvoorzitter van Woonstad Rotterdam. Zij neemt het voorzitterschap van Woonstad Rotterdam over van Maria Molenaar, die op 1 augustus de organisatie verlaat.

Steef Klop nieuwe voorzitter RvC LEKSTEDEwonen
Bert Brouwer is op 13 mei 2021 afgetreden als voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) van LEKSTEDEwonen. Steef Klop heeft het RvC-voorzitterschap van hem overgenomen.

Gerwin Kamps nieuwe directeur-bestuurder Groen Wonen Vlist
Gerwin Kamps is  per 1 juni 2021 de nieuwe directeur-bestuurder bij Groen Wonen Vlist. Gerwin volgt interim Bestuurder Benno Gruijters op, die in december 2020 de tijdelijke rol van Jacques Reniers overnam.

Joke Abbring volgt Peter Verhoeven op bij Wonen Vierlingsbeek
Op 1 juni gaat Joke Abbring aan de slag als directeur-bestuurder van Wonen Vierlingsbeek. Zij heeft onder andere gewerkt bij Habion en Talis en is ervaren toezichthouder in het sociale domein. Zij neemt het stokje over van Peter Verhoeven die met pre-pensioen gaat. Verhoeven heeft 40 jaar in de sector gewerkt, waarvan de laatste 8 jaar als directeur bestuurder van Wonen Vierlingsbeek.

Anne-Jo Visser nieuwe directeur Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC)
Visser volgt Egbert de Vries op die sinds 20 januari jl. wethouder is in Amsterdam. Op dit moment neemt oud-AFWC directeur Hans van Harten tijdelijk de honneurs waar. De nieuwe directeur neemt per 15 augustus 2021 het stokje over.

Jan Wim Franken per 1 juli directeur-bestuurder Brederode Wonen
Op 1 juli 2021 treedt Jan Wim Franken aan als directeur-bestuurder van Brederode Wonen. Hij volgt hiermee Paul Vreke op, die sinds 2014 deze functie vervult en met pensioen gaat. Franken is, met ruim 25 jaar corporatie-ervaring, geen onbekende in de sector.

Harry Rupert interim directeur-bestuurder Wonen Delden
De raad van commissarissen van Wonen Delden wil Harry Rupert per 1 augustus 2021 aanstellen als interim directeur-bestuurder. Dit in verband met het vertrek van de huidige directeur-bestuurder Dave van Zalk. De benoeming is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Autoriteit Woningcorporaties.

Barry Braeken interim-bestuurder Weller
Barry Braeken is op 1 mei 2021 benoemd als interim-bestuurder bij woningcorporatie Weller voor een periode van één jaar.  Samen met directeur-bestuurder Robèrt Kersjes vormt hij het bestuur bij Weller. 

Dave van Zalk maakt overstap van Wonen Delden naar IJsseldal Wonen
Vanaf 1 augustus 2021 is Dave van Zalk de nieuwe directeur-bestuurder van IJsseldal Wonen. Momenteel is Van Zalk nog directeur-bestuurder bij Wonen Delden, waar hij per 31 juli stopt. Bij IJsseldal Wonen volgt hij Yolanda Winkelhorst op, die eerder dit jaar vertrok naar Ons Huis in Enschede. Sinds haar vertrek neemt Harry Dreeyers, manager Bedrijfsvoering, de taken waar als interim directeur-bestuurder.

Carly Jansen nieuwe bestuurder Mooiland
Op 15 augustus 2021 start Carly Jansen als bestuurder bij woningcorporatie Mooiland. Zij volgt hiermee Anne Wilbers op, die 1 februari vertrok. Jansen is nu nog werkzaam bij de provincie Noord-Brabant.

Kees van Kampen nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort
Op 14 juni 2021 start Kees van Kampen als de nieuwe directeur-bestuurder van Oosterpoort in Groesbeek. Hij volgt de huidige directeur-bestuurder Eugene Janssen op, die na iets meer dan 12,5 jaar bij Oosterpoort met pensioen gaat. Van Kampen is momenteel directeur-bestuurder bij WoonGenoot in Nijmegen.

Elkien benoemt Chantal Droste tot directeur-bestuurder
Chantal Droste start op 1 juni 2021 als directeur-bestuurder van Elkien. Samen met Peter van de Weg, die in januari is gestart, is zij vanaf dat moment bestuurlijk verantwoordelijk. Met het vertrek van de vorige bestuurder in oktober 2020 is besloten dat er zo’n tweehoofdig bestuur zou komen.

Esther van Beelen nieuwe bestuurder bij Woningbouwvereniging Reeuwijk
Per 15 april start Esther van Beelen als nieuwe bestuurders bij Woningbouwvereniging Reeuwijk. Zij is daarmee de opvolger van Vincent van Luit, die na tien jaar met pensioen gaat. Esther heeft ruim vijftien jaar bestuurlijke en managementervaring in de corporatiesector.

Willem van Duijn stopt als bestuurder bij Woonstichting Stek in Lisse
Willem van Duijn stopt op 1 april als bestuurder bij Woonstichting Stek na een geslaagde fusie met de Noordwijkse Woningstichting en Vooruitgang. Hans Al is vanaf dat moment de enige bestuurder van Stek.

Marco de Wilde per 1 juli nieuwe bestuurder van Woonstede in Ede
Vanaf 1 juli is Marco de Wilde de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstede. Hij is nu nog directeur-bestuurder van Veluwonen. Bij Woonstede volgt hij Marian Teer op, die per 1 juli 2021 met pensioen gaat.

Erik Gerritsen wordt nieuwe directievoorzitter van Ymere
Per 1 juni 2021 start Erik Gerritsen bij Ymere als nieuwe directievoorzitter, waarmee hij Karin Laglas opvolgt die de afgelopen zeven jaar directievoorzitter was. Gerritsen is nu nog secretaris-generaal bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Maria Molenaar neemt afscheid van Woonstad Rotterdam
Na ruim tien jaar vertrekt Maria Molenaar per 1 september 2021 als voorzitter van de Raad van Bestuur van Woonstad Rotterdam.

Carolien van Rijen nieuwe directeur-bestuurder Woonpalet
Per 1 april 2021 start Carolien van Rijen als directeur-bestuurder bij Woonpalet Zeewolde. Ze heeft ruime ervaring in de volkshuisvesting: van wonen en verhuur tot nieuwbouw en beheer. Daarnaast heeft ze ook ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling.

Directeur-bestuurder Monique Govers vertrekt bij Omnia Wonen
Monique Govers neemt eind april afscheid van Omnia wonen, waar ze ruim vijf jaar als directeur-bestuurder werkzaam was. Zij is per 15 mei 2021 benoemd tot lid van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Florence in de regio Haaglanden.

Liesbeth van Beek nieuwe bestuurder HEEMwonen
Per 1 maart 2021 wordt Liesbeth van Beek de nieuwe bestuurder van HEEMwonen. Zij volgt interim bestuurder Wilfried Stribos op, die deze functie tijdelijk heeft waargenomen. Van Beek heeft ruime ervaring als (interim-)bestuurder bij WSG Geertruidenberg, Woningstichting Barneveld en Woonstichting Gendt.

Gijsbert van Herk bestuursvoorzitter Staedion
De Raad van Commissarissen van Staedion heeft Gijsbert van Herk per 10 mei 2021 benoemd tot bestuursvoorzitter van woningcorporatie Staedion. Hij volgt Willem Krzeszewski op die deze zomer met pensioen gaat. Van Herk is nu voorzitter van de Raad van Bestuur van Stichting Humanitas gevestigd in Rotterdam.

Bestuurder Wim Hazeu neemt afscheid van Wonen Limburg
Per 1 april maakt bestuurder Wim Hazeu van woningcorporatie Wonen Limburg de overstap naar woningcorporatie Woonpunt in Maastricht. De continuïteit van het bestuur binnen Wonen Limburg is geborgd met Ger Peeters. De Raad van Commissarissen bezint zich de komende periode over de toekomstige samenstelling van het bestuur.

Ronald Camstra vertrekt als directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Ronald Camstra is op 12 februari vertrokken als directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. De raad van commissarissen van de woningstichting en Camstra hebben in goed onderling overleg besloten de samenwerking te beëindigen.

Emiel van Riel nieuwe voorzitter raad van commissarissen Fien Wonen
Per 1 januari 2021 is Emiel van Riel voorzitter van de raad van commissarissen van Fien Wonen. Hij volgt daarmee Koos Timmer op. Daarnaast zijn op 8 januari 2021 Dick Hol en Joost Manusama (huurderscommissaris) benoemd als nieuwe leden van de raad van commissarissen van Fien Wonen.

Harry Dreeyers interim-bestuurder bij IJsseldal Wonen
Per 1 februari 2021 is Harry Dreeyers interim-bestuurder bij IJsseldal Wonen. Hij volgt Yolanda Winkelhorst op die nu als directeur-bestuurder werkt bij Ons Huis in Enschede. 

Gerrit Breeman interim directeur-bestuurder van Bazalt Wonen
Biij woningcorporatie Bazalt Wonen is Gerrit Breeman gestart als interim bestuurder. Hij volgt hiermee Peter van den Heuvel op totdat er een vaste directeur-bestuurder is geworven.

Karin Verdooren directeur-bestuurder De Key
Per 1 april 2021 wordt Karin Verdooren de nieuwe directeur-bestuurder van Woonstichting De Key in Amsterdam.  Hiermee volgt zij Leon Bobbe op, die op dit datum De Key verlaat. Het is nog niet bekend wie Karin Verdooren opvolgt bij GroenWest, waar ze acht jaar directeur-bestuurder was. 

Peter van de Weg directeur-bestuurder Elkien
Peter van de Weg is vanaf 15 januari 2021 directeur-bestuurder van Elkien. Na het vertrek van directeur-bestuurder Harro Eppinga in oktober 2020 is besloten een tweehoofdig bestuur aan te stellen. Peter van de Weg is een van de twee, waarbij zijn aandacht vooral zal uitgaan naar de financiële- en de vastgoedportefeuille. De werving van de tweede bestuurder is inmiddels opgestart.

Willem Jan van Lokven interim bestuurder Mooiland
De raad van commissarissen van woningcorporatie Mooiland heeft Willem Jan Lokven benoemd als interim bestuurder. Hij volgt hiermee tijdelijk Anne Wilbers op, die per 1 februari 2021 vertrekt bij Mooiland. Op dit moment loopt de werving en selectie van een nieuwe bestuurder. 

Rob Zuidema nieuwe voorzitter Raad van Commissarissen Centrada
Per 1 januari 2021 start de heer Rob Zuidema als voorzitter van de raad van commissarissen van Centrada. Hij volgt daarmee Bas Jan van Bochove op, die als voorzitter niet meer herbenoembaar was. Rob Zuidema neemt hiermee afscheid als voorzitter van de raad van commissarissen van Eigen Haard.

Nieuwe voorzitter Raad van Comissarissen Mozaïek Wonen
Hans Groenendijk start op 1 januari 2021 als voorzitter van de raad van commissarissen van Mozaïek Wonen. Hij volgt Dik Hermans op, die zijn maximale zittingstermijn heeft bereikt. Daarnaast is Miep van Diggelen per 1 januari benoemd als lid van de raad van commissarissen, op voordracht van de huurders.

Anthonie Bauer nieuwe voorzitter Woningstichting Wuta
Met ingang van 1 januari 2021 volgt Anthonie Bauer de huidige voorzitter Ben Luyckx op als voorzitter van Woningstichting Wuta. Na 22 jaar verlaat Ben Luyckx de woningstichting. Anthonie Bauer is momenteel als penningmeester actief in de woningstichting.  Per 1 januari gaat Frank Jonkhart deze functie vervullen.

Yolanda Winkelhorst nieuwe directeur-bestuurder bij Ons Huis
Per 1 februari 2021 wordt Yolanda Winkelhorst de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Ons Huis in Enschede. Zij volgt daarmee Peter Winterman op die Ons Huis eind 2020 verlaat. Hiermee neemt Yolanda na acht jaar afscheid van IJsseldal Wonen in Twello, waar ze tot februari directeur-bestuurder is.

Jan-Peter Duijvestijn vertrekt bij Staedion
Jan-Peter is sinds 2011 in dienst bij Staedion. De raad van commissarissen stelt een interim bestuurder aan en zoekt ondertussen naar een goede kandidaat.  

Marie-Thérèse Dubbeldam nieuwe bestuurder Leystromen
Marie-Thérèse Dubbeldam start op 1 december 2020 als bestuurder bij Leystromen. Met deze benoeming eindigt de interim-bestuursperiode van Gerrit Breeman. 

Bestuurder Anne Wilbers verruilt Mooiland voor Stadgenoot
Per 1 februari 2021 vertrekt Anne Wilbers als bestuurder bij woningcorporatie Mooiland uit Noordoost-Brabant. Ze gaat een nieuwe uitdaging aan als bestuurder bij Stadgenoot in Amsterdam, waar ze samen met Marien de Langen het bestuur gaat vormen. 

Marleen van de Kamp nieuwe directeur-bestuurder Oost West Wonen
Marleen van de Kamp startte begin november als nieuwe directeur-bestuurder van Oost West Wonen op Goeree-Overflakkee. In haar vorige functie was zij manager Wonen bij Woonkracht10. Zij volgt interim-bestuurder Jan Salverda op.

Eric Willems waarnemend directeur-bestuurder WBO Wonen
Per 1 november 2020 is Eric Willems door de raad van commissarissen benoemd tot waarnemend directeur-bestuurder van WBO Wonen. Na goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties volgt aanstelling als interim directeur-bestuurder. Willems volgt Dick Mol op, die na 5,5 jaar afscheid neemt van WBO Wonen.

Wiepke van Erp Taalman Kip naar SWZ
Stichting Woningbouw Zwolle (SWZ) krijgt per 1 februari 2021 een nieuwe directeur-bestuurder: Wiepke van Erp Taalman Kip. Zij neemt het stokje over van interimdirecteur-bestuurder Freerk Wind. Van Erp Taalman Kip is nu nog directeur-bestuurder bij Woonpalet in Zeewolde.

Nelleke Huisman nieuwe RvC-voorzitter Kennemer Wonen
Nelleke Huisman is sinds juli 2020 de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van Kennemer Wonen in Heiloo. Zij volgt Hans Koning op die zijn maximale termijn van acht jaar in de RvC had bereikt. 

Paul Terwisscha directeur-bestuurder bij Volksbelang
Volksbelang in Helmond krijgt een nieuwe directeur-bestuurder: per 1 november neemt Paul Terwisscha (60) het stokje over van interimbestuurder Henri van de Kerkhof. Terwisscha is nu nog directeur Vastgoed bij Woonbedrijf in Eindhoven.

Michiel Sluijsmans directeur-bestuurder van Krijtland Wonen
Michiel Sluijsmans wordt de nieuwe directeur-bestuurder van woningcorporatie Krijtland Wonen uit Vaals. Hij volgt per 1 november 2020 Jos Lambrichts op die met pensioen gaat. Krijtland Wonen gaat naar verwachting per 1 januari 2021 fuseren met Woningstichting Simpelveld. Dan is Michiel Sluijsmans ook de directeur-bestuurder van de nieuwe organisatie.

Radbout Matthijssen vertrekt bij Harmonisch Wonen
Directeur-bestuurder Radbout Matthijssen (60) van woningcorporatie Harmonisch Wonen uit Lelystad vertrekt per 1 januari 2021. Hij gaat een andere wending aan zijn leven geven. Matthijssen is vanaf 1989 in verschillende functies actief voor Harmonisch Wonen en sinds 1997 directeur-bestuurder. De raad van commissarissen gaat op zoek naar een opvolger.

Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld
Op 1 november 2020 wordt Ronald Camstra directeur-bestuurder van Woningstichting Barneveld. Hij volgt interim-bestuurder Liesbeth van Beek op.

Krista Walter bestuurder van Kennemer Wonen
Krista Walter volgt per 1 oktober 2020 Dick Tromp op als bestuurder van woningcorporatie Kennemer Wonen in Noord-Kennemerland. Tromp gaat met pensioen. Walter heeft ruim tien jaar ervaring in de volkshuisvesting als bestuurder van De Goede Woning in Apeldoorn. 

Harro Eppinga directeur-bestuurder Welbions
Harro Eppinga (50) is per 1 november 2020 de nieuwe directeur-bestuurder (voorzitter) bij woningcorporatie Welbions in Hengelo en Borne. Hij volgt Harry Rupert op, die na ruim 19 jaar als bestuursvoorzitter bij Welbions met pensioen gaat. Eppinga is nu nog directeur-bestuurder bij de Friese woningcorporatie Elkien in Friesland. 

Erik Cuppen interim directeur-bestuurder Waardwonen
Per 1 augustus is Erik Cuppen interim directeur bestuurder van Waardwonen. De Raad van Commissarissen heeft het voornemen Cuppen op 1 oktober definitief te benoemen als directeur-bestuurder. 

Ton Streppel waarnemend bestuurder bij Helpt Elkander
Per 22 juli 2020 treedt Ton Streppel aan als waarnemend bestuurder bij woningstichting Helpt Elkander uit Nuenen. Na goedkeuring van de Autoriteit Woningcorporaties volgt aanstelling als interim bestuurder. 

Koen Westhoff benoemd tot directeur bij de Alliantie
Koen Westhoff start 15 augustus als directeur bij woningcorporatie de Alliantie. Hij wordt verantwoordelijk voor de regio Amsterdam/Almere en daarnaast portefeuillehouder voor de VvE diensten. 

Vera Luijendijk benoemd als nieuwe bestuurder Eigen Haard
Vera Luijendijk volgt Mieke van den Berg op die eind 2019 is afgetreden. Vera Luijendijk start per 1 september en vormt dan met de huidige bestuursvoorzitter Bert Halm het bestuur van Eigen Haard.

Nieuwe directeur-bestuurder en voorzitter RvC woningbouwstichting Samenwerking
Petra van den Berk is op 10 juni 2020 benoemd als directeur-bestuurder van woningbouwstichting Samenwerking uit Ouderkerk aan den IJssel. Zij volgt daarmee Ed Goverde op. Op dezelfde datum is Ben Spelbos benoemd als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), de opvolger van Bart van Rij.

Freerk Wind benoemd tot interim directeur-bestuurder SWZ
Per 1 juli 2020 start Freerk Wind als interim directeur-bestuurder van de Zwolse woningstichting SWZ. Hij was manager vastgoed bij SWZ. De raad van commissarissen is blij met deze tijdelijke invulling, die is goedgekeurd door de autoriteit woningcorporaties.