Aedes-verenigingscongres: ‘De wooncrisis is niet links of rechts’

Nieuws 24 november 2023
Expert
Barbara Mossinkoff
Senior verenigingssecretaris

Tijdens een drukbezocht najaarscongres bespraken woningcorporatiebestuurders van Aedes-leden de bijzondere verkiezingsuitslag van de avond ervoor. Aedesvoorzitter Martin van Rijn: ‘Bestrijding van de wooncrisis is niet links of rechts, dat staat in alle verkiezingsprogramma’s.’ Daarnaast ging het over de relatie tussen het huurbeleid en het duurzame prestatiemodel van corporaties.

Ook kwam de ontwikkeling van de nieuwe langetermijnvisie voor Aedes aan de orde en werden voor de 10e keer de resultaten van de Aedes-benchmark gepresenteerd. De Aedes-scriptieprijs werd uitgereikt, er stonden verenigingszaken op de agenda en wisselingen in het bestuur. Het congres vond plaats op 23 november in Kamerik.

Aedes-verenigingscongres november 2023 zicht op de zaal

Verkiezingen: campagne en vervolg lobby

De corporatiebestuurders werden bijgepraat over de inzet van Aedes om in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen de urgentie van de woningcrisis op allerlei manieren in de spotlight te houden. Onder andere met filmpjes van woningzoekenden, met het Woonkiescompas, social media en krantenadvertenties en mediaoptredens van Aedes-voorzitter Martin van Rijn. Aedes is met een aantal partijen in gesprek over een vervolg op de Actieagenda Wonen uit 2021: de Uitvoeringsagenda Wonen. Die zou weer als input voor een volgend regeerakkoord kunnen dienen.

De bestuurders constateerden dat het woningtekort goed is geland. ‘Maar laten we onze andere thema’s als leefbare woonwijken en verduurzaming niet vergeten.’ Een bestuurder deed de oproep om vooral ook te laten zien wat woningcorporaties allemaal doen en aan welke oplossingen zij werken. En zo een boodschap van hoop uit te dragen.

Kijk ook eens bij

Naar een nieuwe langetermijnvisie

In verband met de ingelaste verkiezingen heeft Aedes ervoor gekozen meer tijd te nemen voor de nieuwe langetermijnvisie. De input daarvoor die bestuurders gaven tijdens het vorige congres in juni is gebundeld met andere input. Tijdens het congres kregen bestuurders op basis daarvan een aantal stellingen voorgelegd over ‘Wie zijn we als woningcorporaties?’ en ‘Wat is de rol van de vereniging?’

Bestuurders konden hier digitaal op reageren. De uitkomsten worden gebruikt in de ontwikkeling van de langetermijnvisie. In dat proces zullen nog vele gesprekken volgen. Martin van Rijn kondigde aan ook het gesprek te willen voeren met de leden over hun visie op de vereniging en de positie en binding van de corporaties daarin.

Relatie tussen huurbeleid en duurzame prestatiemodel

Het Aedes-bestuur heeft de motie Koppeling huurbeleid en prestatiemodel huurinkomsten overgenomen. We zullen blijven uitdragen aan de politiek dat onze huurinkomsten in balans moeten blijven met onze opgaven voor de korte en de lange termijn, zei Martin van Rijn. Als je het huurbeleid wijzigt, heeft dat consequenties voor de investeringsmogelijkheden van corporaties op nieuwbouw en verduurzaming. En dat raakt uiteindelijk ook huurders en woningzoekenden.

Benchmark: veel waardering voor dienstverlening corporaties, verduurzaming op stoom

De Aedes-benchmark bestaat 10 jaar. In de Aedes-benchmark staan de nieuwste cijfers over de corporatiebranche. Het laat zien wat woningcorporaties in 2022 samen hebben bijgedragen aan betaalbaarheid, verduurzaming en nieuwbouw. Sinds dit jaar is ook hun inzet op het terrein van leefbaarheid in kaart gebracht. Bijna alle woningcorporaties hebben eraan meegewerkt. Een mooi instrument dat woningcorporaties al jaren helpt te leren en beter laat presteren. Martin van Rijn: ‘Dat we al 10 jaar met zovelen benchmarken en van elkaar blijven leren is uniek en iets om trots op te zijn.’

Uit de cijfers blijkt dat huurders van sociale huurwoningen positief blijven over hun woning en de dienstverlening van woningcorporaties. Een hele prestatie zeker omdat nog nooit zoveel huurders hun mening hebben gegeven over de dienstverlening van corporaties.

Verder blijkt dat op vele fronten de prestaties opnieuw zijn verbeterd. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Corporaties hebben weer flinke stappen gezet in woningverbetering en het verduurzamen van veel woningen. Dat zien we direct terug in de waarderingscijfers van de huurders. De sector loopt hierin voorop en wil daar de komende jaren mee doorgaan.’

Prijswinnaar Aedes-scriptieprijs met jury

Winnaar Aedes-scriptieprijs

Mathilde Siderius heeft de Aedes-scriptieprijs van € 2.500 gewonnen met haar scriptie Growing Social Housing – Mass Timber and Regenerative Design (TU Delft) over de kansen en belemmeringen in de technische maar ook sociale transitie naar circulaire en conceptuele woningbouw.

Juriën van Arum won met zijn scriptie Stimulating seniors to relocate to smaller and more suitable homes: best practices and participation (Eindhoven University of Technology) de 2e prijs van € 1.000.

Richard Schipper won met zijn scriptie Terug naar centrale regie (Universiteit van Leiden – Management van de Publieke Sector) de 3e prijs van € 500.

Andere besluiten Aedes-congres 23 november 2023

  • De evaluatie van de Governancecode gaat eind dit jaar van start. Aedes-leden worden hier nauw bij betrokken. De commissie betrekt ook nadrukkelijk de Handreiking Vastgoedbezit bij de evaluatie.
  • Esther Borstlap (bestuurder Woonborg) en Bothilde Buma (bestuurder Woonservice) zijn beiden benoemd als nieuwe Aedes-bestuursleden. Zij volgen Joke Hofman (bestuurder ieder1) en Tonny van de Ven (bestuurder Alwel) op, die beiden na 8 jaar afscheid hebben genomen als Aedes-bestuurslid.
  • John Olde Olthof heeft afscheid genomen als Aedes-bestuurslid omdat hij in januari 2024 aan de slag gaat als bestuurder van zorgorganisatie Pleyade in Arnhem en omgeving.
  • Cees Tip (bestuurder Intermaris, Hoorn) is benoemd als lid van de kandidaatstellingscommissie. Hij volgt Karin van Dreven (bestuurder Woonbron) op. Zij heeft afscheid genomen als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie omdat zij begin 2024 met pensioen gaat.
  • De wijziging van het Huishoudelijk Reglement is aangenomen om data delen met derden mogelijk te maken, met name het delen van Shaere-data met CBS.
  • De begroting en de contributieregeling 2024 zijn aangenomen.

Lees meer over