Terugblik 2023: belangrijkste resultaten van de vereniging Aedes

Nieuws Nieuws · 2 april 2024
Expert
Barbara Mossinkoff
Verenigingssecretaris

Als branchevereniging ondersteunt Aedes de 28.000 medewerkers van 261 woningcorporaties bij hun werk. Elke dag werken zij er samen met allerlei partners hard aan om huurders en woningzoekenden een duurzaam huis te bieden in een leefbare wijk. In de Terugblik 2023 lees je de belangrijkste resultaten van Aedes als vereniging van woningcorporaties.

Volkshuisvesting op de agenda

Volkshuisvesting stond in 2023 hoog op de maatschappelijke en politieke agenda. Voor corporaties stond het jaar volop in het teken van het uitvoeren van de Nationale prestatieafspraken. Ook het Rijk zette beleidsmatig grote stappen om de woningmarkt vlot te trekken met de wetsvoorstellen Betaalbare huur en Versterking regie volkshuisvesting. De val van het kabinet maakte de behandeling van de wetsvoorstellen plots onzeker. Gelukkig was het onderwerp wonen ook tijdens de verkiezingen een van de belangrijkste thema’s. En ondertussen werkten overheden, corporaties en marktpartijen zoveel mogelijk samen verder op de ingeslagen weg om iedereen aan een fijn en betaalbaar huis te helpen.

Werken aan de uitvoering van de Nationale Prestatieafspraken

Corporaties werkten aan de benodigde versnelling op de maatschappelijke opgaven. Bijvoorbeeld met het Aedes-inkooptraject van flexwoningen en het nog sneller isoleren van woningen. Zo zijn er weer grote stappen gezet in de aanpak van EFG-labels en nemen corporaties deel aan de regionale woondeals, waarin vastligt hoeveel woningen de komende jaren in die regio bijgebouwd moeten worden. Corporaties maakten daarvoor ruimte in hun begrotingen en lieten zien fors te willen investeren in nieuwbouw, verduurzaming, betaalbaarheid én leefbaarheid. 

Kennis delen en leren van elkaar

Corporaties blijven zoeken naar manieren om werkzaamheden zelf slimmer en beter uit te kunnen voeren. Daar heeft de vereniging in 2023 ook aan bijgedragen. Zo ontwikkelden we het programma vastgoedmanagement om corporaties te helpen hun woningen optimaal te beheren en te exploiteren. Verder maakten we de gereedschapskist doorstroming zodat woningen nog beter benut kunnen worden. En zorgde het platform EFG voor hulpmiddelen om de aanpak van woningen met slechte energielabels te versnellen.

In 2023 organiseerde Aedes 223 bijeenkomsten waarin kennis is gedeeld en de onderlinge samenwerking is versterkt. Dat gebeurde onder andere tijdens de netwerk- en ledendagen met meer dan 500 deelnemers.

Benieuwd naar alle resultaten? Lees hier de Terugblik 2023