Geschiedenis woningcorporaties

Rond 1850 ontstonden de eerste woningcorporaties uit initiatieven van rijke burgers, directeuren van fabrieken en georganiseerde arbeiders. En sinds 1913 verenigen corporaties zich in wat tegenwoordig Aedes heet.

Expert
Margriet Pflug
Contentspecialist

De geschiedenis van de Nederlandse volkshuisvesting in vogelvlucht

De termen krot en achterbuurt zijn tegenwoordig ouderwets. Gelukkig maar. Woningcorporaties hebben daar in meer dan 150 jaar tijd veel aan bijgedragen. Altijd samen met anderen. En zeker niet altijd zonder slag of stoot.