Aedes: 'Verhuurderheffing remt investeringen woningcorporaties'

Aedes-standpunt Aedes-standpunt

Aedes en corporaties pleitten jarenlang voor afschaffing van de verhuurderheffing. Corporaties betaalden 2x meer belasting dan commerciële verhuurders en zelfs 10x meer dan particuliere verhuurders. Hierdoor konden corporaties minder investeren in sociale woningbouw.

Vanaf 2018 werd de toenemende woningnood onderwerp van gesprek. ‘Jaarlijks moeten er 75.000 woningen bij komen’, zo stond in de Nationale Woonagenda (mei 2018). Meermaals riep Aedes het kabinet op in te grijpen. Aan de vooravond van een debat over de woningnood: ‘Woningnood in ons land is onacceptabel en onnodig’ (februari 2020). De volledige Tweede Kamer bleek het eens te zijn dat er veel nieuwe woningen gebouwd moeten worden. ‘De miljarden belasting die corporaties de afgelopen jaren extra hebben betaald, kunnen ze beter inzetten voor de bouw van sociale huurwoningen. Mensen en gezinnen met een bescheiden of middeninkomen zitten daar met smart op te wachten.’ 

Kijk ook eens bij