Oproep gemeenten en corporaties: ‘Laat woningcorporaties hun werk doen’

Persbericht Persbericht · 31 mei 2021

‘Schaf de verhuurderheffing af. Dat geld is hard nodig voor meer betaalbare en duurzame huurwoningen en voor veiligere en prettigere wijken.’ Die oproep deden meer dan honderd wethouders en woningcorporaties vorige week aan politiek Den Haag. Ze stuurden brieven aan de informateur en ondersteunden die met video’s en op social media.

‘Wij gunnen onze inwoners ook graag een goede en betaalbare huurwoning’, aldus Pieter van Zwanenburg, wethouder in Hof van Twente. Samen met de wethouders van Lochem, Rijssen-Holten, Hof van Twente en Voorst ondersteunde hij een brief aan kabinetsinformateur Mariette Hamer van de vier woningcorporaties in hun gemeenten in Oost Nederland. Die brief was ook ondertekend door de huurdersorganisaties van Wonen Delden, De Goede Woning, IJsseldal Wonen en Viverion.

Laat woningcorporaties hun werk doen

Onder het motto Laat woningcorporaties hun werk doen deden meer dan honderd gemeenten en corporaties een oproep om de heffing af te schaffen. In veel gevallen werd hun oproep ondersteund door hun huurdersorganisaties. 

‘Er is gigantische woningnood, hoog tijd dat de verhuurderheffing wordt afgeschaft’, zegt de Haagse wethouder Martijn Balster in een video van de corporaties Vestia, Staedion en Haag Wonen. De drie corporaties zijn er jaarlijks 60 miljoen door kwijt. ‘Geef het terug aan woningcorporaties’, dan kunnen wij in de stad zeker 8.000 woningen nieuw bouwen, aldus Staedion-bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk.

Wonen issue voor kabinetsformatie

Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, is blij met al die signalen richting Den Haag, in het bijzonder de steun van wethouders en huurders: ‘De kabinetsformatie is bezig, het is zaak nu het belang van wonen te onderstrepen, want er moet nogal wat gebeuren, overal in het land. Natuurlijk hebben we de informateur al onze Actieagenda Wonen toegezonden, dus daar kunnen ze zo mee aan de slag.’ 

Verhuurderheffing

Sinds de invoering van de verhuurderheffing in 2013 droegen woningcorporaties al meer dan 11 miljard euro af aan de schatkist. Geld dat betaald wordt door hun huurders en dat corporaties niet kunnen gebruiken om nieuwe huurwoningen te bouwen, wijken te verbeteren en huizen te verduurzamen. Ook willen corporaties hun huren niet extra verhogen om de verhuurderheffing op te vangen. Inmiddels zijn velen overtuigd dat de verhuurderheffing niet langer verdedigbaar is, gezien de grote opgaven op het gebied van wonen. De druk op het komende kabinet om de stap te zettende belasting af te schaffen neemt alsmaar toe.

Gemeente heeft corporaties hard nodig

Jeroen Diepemaat, wethouder in Enschede, noemt in een video de opgaven in de regio Twente: een grote behoefte aan andere en duurzame woningen, het voorzieningenniveau daalt en de leefbaarheid gaat achteruit. ‘Daar hebben we als gemeente een belangrijke rol in, maar daar hebben we de woningcorporaties ontzettend hard bij nodig.’ De vijftien Twentse woningcorporaties betalen jaarlijks samen 60 miljoen aan verhuurderheffing, aldus Wilma van Ingen, bestuursvoorzitter Woon Twente: ‘Dat vinden wij scheef. Met dat geld zouden wij heel veel goeds kunnen doen voor onze huurders in de dorpen en steden in Twente.’ De conclusie van huurdersvertegenwoordiger Harm Nieboer is duidelijk: ‘Dus dames en heren in Den Haag: laat die woningcorporaties hun werk doen en schaf die verhuurderheffing af.’