‘Corporaties betalen 10 keer meer belasting dan particuliere verhuurders’

Sociale verhuurders betalen tot tien keer meer belasting over een huurwoning vergeleken met particuliere verhuurders. Dat blijkt uit cijfers die staatssecretaris Snel van Financiën bekend heeft gemaakt, na herhaaldelijke kritische vragen van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Het gaat hier om geld dat hard nodig is voor het bijbouwen en verduurzamen van woningen voor de huurders die het niet breed hebben.

De brief van Snel bevestigt het beeld dat sociale verhuurders extra zwaar aangeslagen worden in vergelijking met andere, winst gedreven verhuurders. Aedes heeft de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de totaal verschillende fiscale behandeling van verhuurders en woningcorporaties in het bijzonder.De Eerste Kamer houdt op dinsdag 19 november de Algemene Financiële Beschouwingen. Aedes vraagt de senatoren het fiscale regime voor corporaties te verlichten. 

In onderstaande grafiek staan de cijfers voor een woning van 153.000 euro, de gemiddelde waarde van een corporatiewoning. Volgens dit voorbeeld dragen woningcorporaties over een gemiddelde sociale huurwoning nu al bijna drie maanden huur af aan verhuurderheffing en vennootschapsbelasting. De verwachting is dat dat nog gaat stijgen richting vier maanden, door een stijging van de WOZ-waarde. De verhuurderheffing is gebaseerd op die WOZ-waarde en wordt alleen geheven over huurwoningen met een huurprijs tot 720 euro.

Grafiek met prijzen die corporaties betalen ten opzichte van commerciele en particuliere verhuurders

Het is onvermijdelijk dat de hoge belastingdruk doorwerkt in de taken van corporaties. Dat betekent dat huurders met een kleine portemonnee langer in een ongeïsoleerd huis blijven wonen en corporaties minder kunnen bijbouwen dan het Rijk van ze vraagt.

Andere verhuurders

Een beperkt aantal particuliere verhuurders betaalt ook verhuurderheffing. Uit cijfers blijkt dat corporaties 95 procent van de totale verhuurderheffing betalen. En dit aandeel stijgt, wat doet vermoeden dat particuliere verhuurders er goed en steeds beter in slagen om deze belasting te vermijden, bijvoorbeeld door de huren te verhogen. De verhuurderheffing wordt namelijk alleen geheven op betaalbare huurwoningen tot 720 euro.