Afschaffing verhuurderheffing

Nieuws Nieuws

Het duurde nog tot eind 2021 voordat het kabinet Rutte III de verhuurderheffing in 2022 met € 500 miljoen ging verlagen.

In het coalitieakkoord van Rutte IV (2022) werd afgesproken de verhuurderheffing in 2023 volledig af te schaffen. Het kabinet maakte in ruil daarvoor landelijke prestatieafspraken met woningcorporaties over wat zij de komende jaren doen op het gebied van woningbouw, betaalbare huren, verduurzaming, woningverbetering en leefbaarheid.

Op 21 december 2022 ging de Eerste Kamer met een hamerslag akkoord met de afschaffing per 1 januari 2023.

 

Kijk ook eens bij