Meer nieuwe woningen bouwen na afschaffing verhuurderheffing

Nieuws Nieuws · 20 december 2022
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Vandaag heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de verhuurderheffing per januari 2023. Het voornemen stond al in het coalitieakkoord, maar is nu definitief. Aedes heeft lang voor de afschaffing gestreden en is blij dat het geld weer gaat naar huurders die zijn aangewezen op sociale woningbouw. Aedes-voorzitter Martin van Rijn: 'Met het afschaffen krijgen woningcorporaties meer de mogelijkheid om te doen waarvoor ze zijn opgericht: zorgen voor lage woonlasten voor mensen met een smalle beurs, voldoende betaalbare woningen bouwen, versneld verduurzamen en bijdragen aan de leefbaarheid van wijken.'

13,8 miljard niet naar betaalbare woningen

Aan het eind van dit jaar staat de teller die aangeeft hoeveel euro niet kon worden gebruikt voor betaalbare huurwoningen op 13,8 miljard euro. Martin van Rijn: 'We komen uit een periode dat de mogelijkheden van corporaties ingeperkt werden. 10 jaar geleden bouwden we nog 30.000 woningen in een jaar. Dat kunnen we weer. Corporaties staan echt in de actiestand: ze willen en kunnen leveren. Ik roep Rijk, provincies en gemeenten op daar gebruik van te maken.'

Harde bouwlocaties nodig

Martin van Rijn: 'Alle partijen moeten intensief gaan samenwerken om de beloofde 300.000 corporatiewoningen in 2030 te realiseren. Op dit moment is het noodzaak om snel voldoende bouwlocaties aan te wijzen die hard genoeg zijn. En we moeten zorgen dat in de bouwplannen vastligt dat 30% van de woningen échte sociale woningbouw wordt.'

Martin van Rijn werd om een reactie gevraagd op BNR Radio. Beluister het fragment.