Jeff van As

Belangenbehartiger
Afdeling Belangenbehartiging Publieke Zaak
Jeff van As

Als belangenbehartiger onder andere actief op het gebied van financiering en sturing, belastingen en nieuwbouw. Daarnaast betrokken bij het Kennisinstituut Volkshuisvesting (KiV)en Jong Aedes.