Geschiedenis woningcorporaties

Nu online: geschiedenis van de volkshuisvesting

Alle perioden

De Canon volkshuisvesting is gepresenteerd tijdens een historische middag in de Arnhemse wijk Klarendal georganiseerd door woningcorporatie Volkshuisvesting. In Klarendal zijn uit alle perioden in de geschiedenis van de volkshuisvesting woningen en gebouwen te vinden. Als onderdeel van de canon is daarom een historische wandeling uitgezet door Klarendal, met een bijbehorende wandelkaart. Een gedrukt exemplaar van de wandeling verschijnt als bijlage bij het meinummer van Aedes-Magazine.

Digitaal

De Canon volkshuisvesting maakt de ontwikkelingsgeschiedenis van de volkshuisvesting voor het eerst uitgebreid digitaal beschikbaar. In 25 verhalen laat de Canon zien hoe die geschiedenis tot op de dag van vandaag steeds nauw verweven is met ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving.
De canon begint met de eerste filantropische woningbouwvereniging uit 1852 (Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse te Amsterdam) en eindigt met de parlementaire enquête woningcorporaties uit 2015. De tussenliggende vensters gaan over thema’s als: de Woningwet (1901), de rol van gemeenten (1915), de huurstakingen (1933), de wederopbouw (1945), de ruimtelijke ordening (1966), de kraakbeweging (1968), de huurdersorganisaties (1972), de stadsvernieuwing (1977), de verzelfstandiging (1995) en de stedelijke vernieuwing (1997).