Geschiedenis woningcorporaties

Reactie Aedes op 18 aanbevelingen parlementaire enquêtecommissie

Het eindrapport van de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties bevat 18 concrete aanbevelingen.

‘Verder kijken dan incidenten’

‘We zijn positief over de hoofdlijn van het rapport’, zo luidde de eerste reactie van Aedes op 30 oktober 2014. De enquêtecommissie heeft verder gekeken dan de incidenten en ook gezien dat veel corporaties met grote bevlogenheid hun werk hebben gedaan. Ze stelt de kern van het bestaande stelsel niet ter discussie en doet aanbevelingen om het te verbeteren. De commissie duidt de initiatieven positief die corporaties namen om het maatschappelijk vertrouwen te herstellen.

Analyse 18 aanbevelingen

Een aantal van de aanbevelingen sluit in richting aan op verbeteracties en voorstellen vanuit de sector, waarvan een aantal al voor de enquête in gang gezet zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor cultuurverandering (aanbeveling 1), versterking van de relatie met de gemeente (5 en 6), vergroten van invloed van huurders en stakeholders (7), meer transparantie (12), de keuze voor een sterke en onafhankelijke financiële toezichthouder (8) en verbetering van de kwaliteit van het bestuur (9 en 10). Met het oog op de toekomst van de sociale huisvesting wil Aedes ook actief mee blijven denken over en experimenteren met alternatieven voor de huidige inrichting (1).

Het rapport bevat ook aanbevelingen die slecht uitpakken voor de volkshuisvesting. Zo maakt de te rigide afbakening van de activiteiten van corporaties (aanbeveling 2) het opknappen van kwetsbare wijken onmogelijk. Standaardregels voor het beperken van het werkgebied of de grootte van corporaties (3 en 4) zijn niet logisch, stelt Aedes. Je moet kijken naar de manier waarop een corporatie de lokale binding met huurders, gemeenten en stakeholders organiseert. Een aantal aanbevelingen is nog niet volledig uitgewerkt en vraagt nadere bestudering. Dat geldt met name voor de aanbevelingen om het financierings- en garantiestelsel aan te passen (13, 14, 15 en 16).