Burgemeester Aboutaleb: 'Waarde van wonen is een plek die je helpt om te groeien'

Nieuws Nieuws · 15 februari 2023
Expert
Jolanda Maas
Manager Communicatie

‘Rotterdam-Zuid staat er beter voor, maar we zijn er nog lang niet. We hebben u, de verenigde corporaties, hard nodig.’ Dat appel deed de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb en voorzitter van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid tijdens de tweede Aedes-lezing over de Waarde van wonen. De aanpak van de woningvoorraad in het stadsdeel vindt hij essentieel om de vicieuze cirkel van armoede en verloedering duurzaam te doorbreken.

Waarde van wonen lezing aboutaleb van rijn

Aedes-voorzitter Martin van Rijn introduceert Ahmed Aboutaleb 

In de winter ijskoud

Voor Aboutaleb is de waarde van wonen ‘een plek die helpt om op te groeien in het leven’. Hij weet waarover hij praat. Over zijn kinderjaren in Marokko vertelde hij: ‘Toen ik klein was, woonden we in een huis waar het ’s zomers bloedheet was en in de winter ijskoud.’

‘Een huis waarin we op de grond sliepen en de enige luxe een transistorradio op batterijen was. Een huis waarin we aten wat de pot schafte, vaak maar één maaltijd per dag. En soms zelfs dat niet eens. Als ik zie hoeveel betrokken ‘broodvaders en -moeders’ boterhammen smeren voor schoolkinderen op Zuid, breekt mijn hart.’

Minder bewoners afhankelijk van een uitkering

Ogenschijnlijk lijkt er nu niet zo veel aan de hand als je door Zuid wandelt, stelt Aboutaleb vast. De buitenruimte ligt er goed bij, het Zuiderpark is een mooie groene oase en bij winkelcentrum Zuidplein en Ahoy verrijst Hart van Zuid, een tweede stadscentrum.

Dankzij het Nationaal Programma Rotterdam Zuid is er de afgelopen jaren door samenwerkende partners veel geïnvesteerd in het stadsdeel. En niet alleen in gebouwen en buitenruimte. Kinderen krijgen 10 uur per week extra les, werkgevers geven baangaranties als zij een opleiding in zorg of techniek kiezen, de kwaliteit van de woningen gaat vooruit en minder bewoners zijn afhankelijk van een uitkering.

Zonder ontbijt naar school

Maar problemen zijn ook weerbarstig. Er moet op Zuid nog veel gebeuren om de vicieuze cirkels van armoede en verloedering duurzaam te verbreken. Zoals overal spelen de meeste problemen zich af achter de voordeur. In een slecht onderhouden, tochtige huurwoning, waarvan de bewoners dagelijks bezig zijn met overleven en de kinderen door alle stress niet de aandacht krijgen die ze nodig hebben.

Waar gezond eten een luxe is en kinderen soms zonder ontbijt naar school gaan. Zonder lunchtrommel met een boterham, een mandarijntje en een pakje melk. Te veel 0-urencontracten in een 24-uurseconomie, te veel ongeschikte woningen en te veel malafide vastgoedeigenaren en uitzendbureaus die misbruik maken van sociaaleconomische omstandigheden van bewoners.

Burgemeester Aboutaleb tijdens de Waarde voor wonen-lezing

Veeg uit de pan

Aboutaleb benadrukte dat in voorbije jaren de overheid en de markt samen de problemen veroorzaakt hebben die nu spelen in de armere wijken op de Zuidoever van Rotterdam. En hij gaf ook woningcorporaties een veeg uit de pan: ‘Toen huisjesmelkers 10 jaar geleden begonnen met het opkopen van goedkope particuliere woningen en voor exorbitante bedragen gingen verhuren, de wijken verloederden en de vaste bewoners wegtrokken, hebben de corporaties en Aedes, ik zeg het met pijn in mijn hart, het echt af laten weten.’

Krachtige doorbraak nodig

Volgens Aboutaleb is er een krachtige doorbraak nodig om Zuid tot volle wasdom te laten komen. De aanpak van de woningvoorraad vindt hij daarin essentieel. ‘Daar zijn onze partners de corporaties het inmiddels gelukkig hartgrondig mee eens. We nemen geen genoegen met minder kansen en mogelijkheden voor kinderen, met een slechtere arbeidsmarkt en woningvoorraad op Zuid.’

‘Het beleid en de ambities mogen duidelijk zijn, het zijn onze onderwijzers, bewoners, ondernemers, uw verhuurmedewerkers, huismeesters, bouwvakkers, agenten, hulpverleners, verenigingen en vrijwilligers die er handen en voeten aan geven.’

Aboutaleb temidden van publiek

Jaarlijkse lezing over waarde van wonen

Aedes wil met een jaarlijks terugkerende lezing meer recht doen aan de waarde van wonen. Wat is de impact van een fijne, veilige thuisbasis op ons welzijn? Hoe kan een stadsbestuur kwetsbare wijken en de mensen die er wonen perspectief bieden? Dit jaar reflecteerde burgemeester Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam en voorzitter van het Nationaal Programma Rotterdam-Zuid, op dit thema.