Leefbare en veilige wijken

Woningcorporaties investeren veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Toch gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe. Woningcorporaties roepen daarom op tot een verbeterde en gezamenlijke wijkaanpak, óók met inzet van de bewoners zelf.

Experts
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Criminele ondermijning
Gegevensdeling

Praktijkvoorbeelden & onderzoek

Veerkrachtkaarten
Bewoners betrekken

Lobby, beleid & regelgeving

Overheid
Gegevensdeling

Leefbare en vitale buurten Zo doen wij dat!

Aedes verzamelde samen met een maatschappelijke coalitie uit de Actieagenda Wonen 12 sterke praktijkvoorbeelden. Deze worden toegelicht in vier webinars en een online magazine. 

Doe mee in onze community