Leefbare en veilige wijken

Woningcorporaties investeren veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Toch gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe. Woningcorporaties roepen daarom op tot een verbeterde en gezamenlijke wijkaanpak, óók met inzet van de bewoners zelf.
 

WIL JE MEEDENKEN OVER DE ONTWIKKELING VAN DE VEERKRACHTKAARTEN? VUL DAN OOK DE VRAGENLIJST IN!

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Praktijkvoorbeelden & onderzoek

Minicollege veerkrachtige wijken en buurten

In deze video leggen we uit wat veerkracht is en hoe je (de ontwikkeling van) veerkracht in wijken en buurten kunt duiden. De veerkrachtkaarten zijn exclusief voor leden van Aedes beschikbaar in het het Aedes-datacentrum. Bekijk ook de video Veerkracht - verdieping (18 minuten).

 

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 28 nov 2023

De Aedes-benchmark bevat dit jaar voor het eerst een hoofdstuk over het thema leefbaarheid. Ruim 83.000 huurders...

Nieuws

Nieuws · 24 okt 2023

Goed wonen is in sommige wijken niet altijd vanzelfsprekend. Bewoners hebben soms een complexe hulpvraag, denk aan...

‘Het begint met zoeken naar verschillende partners om gemengd wonen-projecten op te zetten, want als corporatie...

Algemene ruimtes in wooncomplexen zijn zowel voor bewoners als bezoekers beeldbepalend. Daarom sturen corporaties op...