Leefbare en veilige wijken

Woningcorporaties investeren veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Toch gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe. Woningcorporaties roepen daarom op tot een verbeterde en gezamenlijke wijkaanpak, óók met inzet van de bewoners zelf.

Experts
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Praktijkvoorbeelden & onderzoek

Wat corporaties doen om wijken veerkrachtig te maken

In een veerkrachtige wijk is er een optimale mix tussen zelfredzame mensen en kwetsbare mensen. Als er te veel problemen zijn in een woonwijk is dat niet goed voor de leefbaarheid. Hoe los je dat op? We nemen een kijkje in de gemeente Apeldoorn met corporatie Ons Huis.

Minicollege veerkrachtige wijken en buurten

In deze video leggen we uit wat veerkracht is en hoe je (de ontwikkeling van) veerkracht in wijken en buurten kunt duiden. De veerkrachtkaarten zijn exclusief voor leden van Aedes beschikbaar in het het Aedes-datacentrum. Bekijk ook de video Veerkracht - verdieping (18 minuten).

 

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 15 apr 2024

In 2030 is er in Nederland niemand meer dakloos. Aan dat doel heeft de overheid zich gecommitteerd met het...

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Staedion nam het initiatief tot de eerste adoptie van een Krajicek...

Door de krapte op de woningmarkt, pakken corporaties de doorstroming van huurders in sociale huurwoningen...

Nieuws

Nieuws · 29 jan 2024

De zorg voor kwetsbare mensen kan het beste worden georganiseerd op wijkniveau. Een goede combinatie van woon- en...