Leefbare en veilige wijken

Woningcorporaties investeren veel om wijken en buurten leefbaar en veilig te houden. Toch gaat de leefbaarheid in veel buurten met corporatiewoningen achteruit: mensen voelen zich onveiliger en de overlast neemt toe. Woningcorporaties roepen daarom op tot een verbeterde en gezamenlijke wijkaanpak, óók met inzet van de bewoners zelf.

Experts
Simone Boeren
Simone Boeren
Adviseur Sectorontwikkeling
Pieter van Hulten
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Handreikingen & instrumenten

Meten van leefbaarheid
Veerkrachtkaarten
Criminele ondermijning
Gegevensdeling

Praktijkvoorbeelden & onderzoek

Veerkrachtkaarten
Bewoners betrekken

Lobby, beleid & regelgeving

Overheid
Gegevensdeling

Aan de slag met de veerkrachtkaarten

De lokale veerkrachtkaarten signaleren tijdig wat de situatie is op het gebied van leefbaarheid in de wijken en buurten waarin jouw corporatie actief is. In deze korte video leggen we uit hoe je met de kaarten aan de slag kunt.

Activiteiten

Doe mee in onze community