Aedes-Magazine 2/2022: Leefbaarheid is mensenwerk

Nieuws Nieuws · 16 juni 2022
Experts
Margriet Pflug
Contentspecialist
Natasja Verheij
Contentspecialist

Zijn we voldoende voorbereid op de gevolgen van de explosief toenemende vergrijzing voor de leefbaarheid? De Taskforce Wonen en Zorg denkt van niet. Lector Nadja Jungmann ziet duidelijk verband tussen het hebben van schulden en leefbaarheid in een wijk. En wat doe je tegen ondermijning? In Haarlem zoeken gemeente, woningcorporatie en politie naar een oplossing.

Lees dit en meer in de online versie van Aedes-Magazine.

Geen editie missen?
Een abonnement is gratis!

‘De gevolgen van de vergrijzing onderschatten we’

Hoe gaan wij het gat tussen zelfstandig wonen en het verpleeghuis overbruggen? De Taskforce Wonen en Zorg ondersteunt corporaties, zorgorganisaties en gemeenten bij deze taak. ‘We zullen er met zijn allen aan moeten wennen dat niet meer alles voor ons geregeld wordt. Dat vraagt om een andere manier van denken.

‘Met geldstress zorg je minder goed voor je woonomgeving’

Geldzorgen geven stress, waardoor mensen moeite krijgen met emoties en verlangens en daardoor verkeerde keuzes maken. Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann: ‘We realiseren ons steeds meer dat een schuldenprobleem meer is dan een financieel probleem’

Wat doe je tegen ondermijning?

Het gevoel van onveiligheid is groot in Rozenprieel in Haarlem. De gemeente, woningcorporatie Ymere, politie en hulpverleningsinstanties zoeken samen naar een oplossing voor ondermijning. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Moet er nu bijvoorbeeld wel of niet een convenant komen voor het delen van informatie?

Gemengd wonen in Meanderpark Nieuwegein

Acute woningnood te lijf én werken aan leefbaarheid? Gemengd wonen kan dan een goed recept zijn. Eenvoudig is dat niet. In Meanderpark in Nieuwegein helpen ‘dragers’ en ‘vragers’ elkaar zo goed mogelijk, met wat professionele ondersteuning.

Wat houdt huurders nou écht bezig?

Voldoende betaalbare woningen van goede kwaliteit voor de mensen met de kleinste portemonnee. Vraag een willekeurige woningcorporatie naar de 2 belangrijkste speerpunten en dan is dat wat je te horen krijgt. Maar wat vinden huurders zelf eigenlijk belangrijk aan de plek waar ze thuiskomen? En hoe kom je daar achter?