Webinar 4: Creëren inclusieve wijk Zo doen we dat! De Posten Enschede

Nieuws
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Hoe komen lokale organisaties gezamenlijk tot een inclusieve en zorgzame wijk? Tijdens het 4e en laatste webinar van de Actieagenda Wonen werd het voorbeeld van de wijk De Posten in Enschede uitgelicht. De maatschappelijke woon-, zorg en welzijnsopgave is groot voor elke afzonderlijke organisatie. Maar, zo vertelden de deelnemers, het uitvoeren van de eigen taak kan niet zonder de samenwerking met andere organisaties. Webinar gemist? Kijk hem hier terug.

Hoe samenwerking in de wijk werkt

Alleen gezamenlijk lukt het om een prettige woonomgeving te creëren waarin ruimte is voor iedereen, dit werd meerdere malen benadrukt tijdens het webinar. Een belangrijke factor voor een succesvolle samenwerking in de wijk is gelijkwaardigheid. Alleen als de samenwerkende partijen een gelijkwaardige relatie hebben en een duidelijke visie delen kan de samenwerking slagen, daar zijn de gemeente Enschede, Domijn en De Posten het over eens. De samenwerking werd visueel weergegeven in een cartoon.

Een belangrijke succesfactor in de praktijk

Een belangrijke succesfactor bij De Posten is persoonlijk contact met bewoners en collega’s. Een wijkverpleegkundige voert bijvoorbeeld gesprekken met ouderen over de geschiktheid van de woning. Daarbij wordt niet vastgehouden aan een script: de behoefte van de bewoner staat centraal. De wijkverpleegkundige die tijdens het webinar aan het woord kwam gaf aan dat die behoefte eigenlijk nooit is om te verhuizen naar een andere wijk buiten het eigen netwerk. Dit is dus van belang bij het toewijzen van woningen, het vraagt om maatwerk en creativiteit. De gemeente kan hierin weer helpen door op wijkniveau te beginnen met beleid maken. 

Meer weten of De Posten? Kijk het webinar terug.

Een webinar uit de reeks gemist?

In een serie van vier webinars worden succesvolle praktijkvoorbeelden uitgelicht. Heb je de andere webinars gemist?

Magazine ‘Zo doen we dat!’

In het kader van de Actieagenda Wonen organiseerden de partijen uit de Actieagenda Wonen deze 4 webinars. Daarnaast hebben ActiZ, Aedes, Sociaal Werk Nederland, Woonbond, Valente, Divosa, VNG, G40, de Nederlandse ggz en MIND een digitaal magazine met twaalf voorbeelden waarvan we zeggen: 'Zo doen we dat! Zo werken we sámen!' gemaakt.