Aanpak ondermijnende criminaliteit: corporaties spelen belangrijke rol

Nieuws Nieuws · 27 september 2021

De meerderheid van ernstige incidenten vindt plaats in woningen van woningcorporaties, dat blijkt uit onderzoek in de regio Rotterdam van Motus, een samenwerkingsverband van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam. Criminelen gebruiken deze woningen om anoniem te blijven en illegale praktijken uit te voeren. Met negatieve gevolgen voor de veiligheid en leefbaarheid van de woonomgeving. Reden voor Aedes om hierin samen met overheidsinstanties en andere partners op te trekken.

Ondermijnende criminaliteit

Ondermijnende criminaliteit is een vorm van criminaliteit, waarbij de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. Criminelen maken dan gebruik van legale organisaties, zoals woningcorporaties, om illegale praktijken uit te voeren. Denk aan de productie van drugs, het verstoppen van crimineel geld of het opslaan van vuurwapens. En dat gaat gepaard met gevaren voor bewoners en de omgeving: kans op brand door kortsluiting in een hennepplantage, ontploffingsgevaar in een drugslab en de kans op schietpartijen bij criminele afrekeningen.

Met name (eenzame) kwetsbare huurders, met financiële zorgen, worden door criminelen benaderd voor het afstaan van (een deel van) de woning voor criminele doeleinden. Variërend van wapenopslag (51%) tot de productie van (58%) en handel in drugs (70%). 

Signalen herkennen

‘Het is belangrijk dat ook woningcorporaties scherp zijn op zaken die niet kloppen. Een verhuurmedewerker kan tijdens het gesprek met een mogelijk nieuwe huurder signalen opvangen dat er iets niet pluis is. Kloppen de aangeleverde documenten? Valt er iets op bij de betaling? Allerlei situaties waarbij een woningcorporatie alerter kan zijn om verkeerd gebruik van een woning te voorkomen. De complexbeheerder kan bijvoorbeeld controleren of de woning daadwerkelijk wordt bewoond. Het zijn kleine maatregelen, maar helpen de veiligheid en woongenot enorm verhogen’, aldus de politie.

Bewustwording medewerkers

Woningcorporatie Woonbron organiseerde in 2020 meerdere workshops voor medewerkers waar collega’s met elkaar in gesprek gingen en ervaringen deelden. ‘We leren collega’s signalen herkennen. We hebben specifieke protocollen en waar nodig ondersteunen we collega’s met het wegnemen van angst. Want wat doe je als je bij het repareren van een kraan in een keukenla een vuurwapen aantreft? De een houdt zijn mond uit angst, de ander stopt het vuurwapen - met alle risico’s van dien - in zijn werktas om het vervolgens af te geven bij de sociaal beheerder. ‘Gelukkig weet ik als oud-politieagent wat ik met zo’n wapen moet doen, maar een vuurwapen meenemen is natuurlijk niet de bedoeling’, aldus Westdijk, sociaal beheerder bij Woonbron.

Kijk ook eens bij

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie over ondermijning op de site van de Veiligheidsalliantie Rotterdam (Motus).

En houd onze agenda in de gaten voor diverse bijeenkomsten over veiligheid/ ondermijning.