Ondermijning

Ondermijning is een steeds groter probleem in Nederland. Veel gemeenten zijn ervan doordrongen dat straffen alleen onvoldoende werkt tegen ondermijning. Er is een brede wijkaanpak nodig, waarbij ook ingezet wordt op het voorkomen van ondermijning. Bij ondermijning gaat het om kleinere en grotere misdaden die, meer dan bij reguliere criminaliteit, de grenzen tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden. 

 

Voorbeelden van ondermijnende activiteiten zijn (kleinschalige) drugscriminaliteit, zoals wietteelt en drugslabs in woonwijken, het inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten, opslag van drugsgrondstoffen en -afval in garageboxen en het witwassen van criminele winsten via supermarkten of speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen. Hoe je ondermijning herkent en wat je kan doen, lees je op deze pagina.

Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger