Tien inspirerende aanpakken van ondermijning in de wijk

Nieuws Nieuws · 1 augustus 2022
Expert
Pieter van Hulten
Belangenbehartiger

Ondermijning is een steeds groter probleem in Nederland. Veel gemeenten zijn ervan doordrongen dat straffen alleen onvoldoende werkt tegen ondermijning. Er is een brede wijkaanpak nodig, waarin ook ingezet wordt op het voorkomen van ondermijning. Maar hoe pak je dat aan? In het online boek Ondermijning in de wijk staan voorbeelden van gemeenten over hoe zij dat succesvol aanpakken en met wie ze dat doet. Ook krijg je inzicht in de knelpunten en mogelijke oplossingen.

In het inspiratieboek staan 10 (vooral wijkgerichte) aansprekende aanpakken, verdeeld over heel Nederland. De aanpakken zijn verzameld en uitgewerkt door Platform31 in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Wat verstaan we onder ondermijning?

Bij ondermijning gaat het om kleinere en grotere misdaden die, meer dan bij reguliere criminaliteit, de grenzen tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’ overschrijden. Met name kwetsbare wijken zijn gevoelig voor ondermijning. Daar maakt een opeenstapeling van problemen als armoede en achterstand mensen kwetsbaar om als dader of slachtoffer betrokken te raken bij ondermijnende criminaliteit. Voorbeelden van ondermijnende activiteiten in de wijk zijn (kleinschalige) drugscriminaliteit, zoals:

  • Wietteelt en  drugslabs in woonwijken
  • Het inzetten van kwetsbare jongeren voor hand- en spandiensten
  • Opslag van drugsgrondstoffen en -afval in garageboxen
  • Het witwassen van criminele winsten via supermarkten of speciaal daarvoor opgerichte ondernemingen.
Kijk ook eens bij