Haagse corporaties adopteren Krajicek Playgrounds

Expert
Pieter Schipper
Belangenbehartiger

Bestuursvoorzitter Gijsbert van Herk van Staedion nam het initiatief tot de eerste adoptie van een Krajicek Playground. Deze adoptie maakt deel uit van een grotere samenwerking met 2 andere Haagse corporaties, Hof Wonen en Haag Wonen, en de Krajicek Foundation. Deze Foundation zorgt ervoor dat wekelijks 5.800 kinderen verspreid over 130 Playgrounds in Nederland dichtbij huis kunnen spelen en sporten. Wat beweegt Van Herk en hoe kijkt Richard Krajicek, oprichter van de Foundation, naar de samenwerking met de corporaties?

Ontmoeten, sporten en spelen

Bij zijn aantreden als bestuursvoorzitter 3 jaar geleden was Gijsbert van Herk verbaasd over het corporatiemantra  ‘schoon, heel en veilig’. Nodig, maar niet zo inspirerend, vindt hij. ´Het gaat om meer. Woorden als “ontmoeten, sporten en spelen” laten beter zien wat het werk van corporaties kan betekenen.’ Zaken met elkaar verbinden, daar is Van Herk een warm voorstander van. ‘Richard Krajicek is Den Haag, en dat geldt ook voor Staedion.’

Door de wijk wandelen, doet de bestuursvoorzitter ook graag. Zo liep hij rond op het Oranjeplein in de Haagse Schilderswijk. De woningen rond dit plein zijn grotendeels van Staedion. ‘Ouders vertelden mij dat het een onveilige plek was. Onder de maat, dat kinderen hier moesten spelen. Het was wel 1,5 kilometer lopen om een zandbak te vinden.’

In oktober vorig jaar heropende de grondig gerenoveerde Krajicek Playground Oranjeplein. Het was een van de 10 bestaande, verouderde Playgrounds die dankzij een bijdrage van € 2,5 miljoen van de Nationale Postcode Loterij een flinke opknapbeurt kreeg. De Playground Oranjeplein kreeg een nieuw voetbalveld, mini-tennisveld, basketbalveld en nieuwe speeltoestellen in het groen.

oranjewijk krajieck playfield

foto: Martijn Beekman

Frisser, levendiger en veiliger

‘Bij de heropening zag ik veel vrolijke kinderen en bewoners. Ze speelden, maakten muziek en ouders maakten eten klaar’, zegt Van Herk. ‘De Playground is nu een brede ontmoetingsplek met multifunctionele sportvelden. Het is veel frisser, levendiger en veiliger en kinderen kunnen er fijn spelen en sporten.’ 

In navolging van Staedion zijn nu ook de 2 andere grote Haagse corporaties, Hof Wonen en Haag Wonen, partner van de Krajicek Foundation. Ze adopteren zowel bestaande als nieuwe Playgrounds, waarvan 3 nieuwe in Den Haag Zuidwest. Met deze adoptie maken de corporaties voor minimaal 3 jaar de activiteiten en programmering op de Playgrounds mogelijk.

‘Daar gaan we flink wat uren aan besteden’, zegt Van Herk. ‘Onze medewerkers in de wijk werken samen met de buurtsportcoaches van de gemeente en met de Krajicek Scholarshippers. Dat zijn jongeren uit de wijk die in ruil voor een studiebeurs activiteiten op en rondom hun eigen Playground verzorgen.’

Geen dure woorden

Van Herk is een nuchtere man. ‘Ik kan wel met dure woorden uitleggen waarom dit de leefbaarheidsaanpak van de corporatie ten goede komt, maar liever organiseer ik aan de voorkant mee. Waarom zouden we altijd naar de gemeente moeten kijken om het initiatief te nemen voor zoiets als een Krajicek Playground? Met meerdere partners – de Foundation, gemeente en corporaties – krijg je veel meer voor elkaar.’

Richard Krajicek is enthousiast over de samenwerking met de woningcorporaties. ‘Het werkt goed om samen te kijken hoe we deze Playgrounds kunnen optimaliseren. Zodat we er veilige en fijne ontmoetingsplekken van kunnen maken. Voor de corporaties heeft het zeker meerwaarde: voor hun bewoners, voor de buurt en voor het vastgoed dat ze er beheren, renoveren of bouwen.’

‘En nu maar hopen dat dit Haagse voorbeeld navolging krijgt’, zegt hij. ‘Ik kan wel zeggen dat de Foundation blij is, maar de beste reclame is toch de ervaring van de corporaties zelf. Ik hoop dat de Haagse corporaties aan hun collega’s in het land hierover vertellen. Waarom ze hiermee zijn begonnen en vooral dat het in de praktijk werkt.’