Masterclass Volkshuisvesting 2024

Nieuws 26 januari 2024
Expert
Richard Bos
Senior lobbyist

Op maandag 22 januari organiseerde Aedes een masterclass voor nieuwe Kamerleden en nieuwe medewerkers van ministeries, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een dag met verdieping en verbreding van kennis over de volkshuisvesting en het stelsel waarbinnen corporaties opereren.

 

Martin van Rijn trapte de dag af met een korte schets van het ontstaan en de ontwikkeling van woningcorporaties. Vervolgens namen verschillende experts de 40 deelnemers mee in de wereld van de volkshuisvesting. 

‘Zwalkend overheidsbeleid’

Peter Boelhouwer, hoogleraar Huisvestingssystemen bij TUDelft, praatte de aanwezigen bij over de opgaven, functies en rollen van corporaties. Hij constateerde dat de overheid tussen 2008 en 2023 zwalkend beleid heeft gevoerd wat de woningmarkt niet ten goede is gekomen. De hoogleraar bepleitte maatregelen om de nieuwbouwproductie te verhogen: meer stimuleringsmaatregelen door het rijk, borging voor corporatiefinanciering in het middensegment, aanpassingen in het grondbeleid, verlaging van BTW voor nieuwbouw, afschaffing Vpb voor corporaties en andere fiscale maatregelen. 

Voor de aangekondigde maatregelen in de middenhuur (Wet betaalbare huur) waarschuwde Boelhouwer er wel voor dat er een redelijk rendement behaald moet kunnen worden door beleggers en dat huurders beschermd worden tegen (te) hoge huren.

masterclass volkshuisvesting 2024

‘Duurzaam prestatiemodel onder druk’

Johan Conijn, emeritus hoogleraar en directeur woningcorporaties bij Finance Ideas, gaf na de lunch een introductie in de corporatiefinanciën. Hij waarschuwde: corporaties hebben onvoldoende middelen voor hun opgaven en het duurzaam prestatiemodel staat onder druk. Dit financieel tekort moet aangevuld worden, bijvoorbeeld door afschaffing van de Vpb-plicht. 

Daarnaast sprak hij over huurbeleid. Conijn presenteerde een doorrekening, waarin de effecten van 2 jaar huurbevriezing zichtbaar werden: een forse afname van de investeringscapaciteit van woningcorporaties en halvering van nieuwbouw sociale huurwoningen.

‘Verbindt verschillende domeinen’

Jeroen Frissen, onderzoeker en adviseur leefbaarheid bij Circusvis, sloot de dag af. Aan de hand van de casus Den Haag liet hij zien hoe de leefbaarheid in wijken steeds verder onder druk staat. En hoe een toenemende concentratie  van bewoners in een kwetsbare positie, tot meer problemen kan leiden. Frissen benadrukte dat een succesvolle aanpak verschillende domeinen en opgaven, op de korte en lange termijn, verbindt. 

Wederom een geslaagde masterclass met interessante en verdiepende colleges en levendige dialogen. Dank aan alle sprekers en deelnemers. 

Kijk ook eens bij