Financieel stelsel

Woningcorporaties werken met maatschappelijk vermogen en dat vereist behoedzaam en doelmatig financieel beleid. De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, onder meer door de nadelige effecten van de verhuurderheffing. Corporaties moeten zich houden aan veel wetten en regels, dit zorgt voor hoge administratieve lasten. Door gezamenlijke borging via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staan corporaties garant voor elkaars leningen en kunnen zij onder gunstige voorwaarden leningen aantrekken.

Expert
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger

Nieuws en achtergronden

Verkoop corporatiewoningen
Verslaglegging & marktwaardering
Verantwoording & prognoses dVi/dPi
Sanering

Instrumenten & rapporten

Handreikingen
Accountantsprotocol / OOB-status

Doe mee in onze community