Financieel stelsel

Woningcorporaties werken met maatschappelijk vermogen en dat vereist behoedzaam en doelmatig financieel beleid. De financiën van corporaties staan steeds meer onder druk, onder meer door diverse belastingen. Corporaties moeten zich houden aan veel wetten en regels, dit zorgt voor hoge administratieve lasten. Door gezamenlijke borging via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staan corporaties garant voor elkaars leningen en kunnen zij onder gunstige voorwaarden leningen aantrekken.

Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Nieuws en achtergronden

Instrumenten & rapporten

Wat speelt er?

Nieuws

Nieuws · 27 mrt 2024

Als woningcorporaties voor middenhuurwoningen gebruik mogen maken van hun onderlinge waarborgstelsel, kunnen ze er...

Nieuws

Nieuws · 29 jan 2024

Woningcorporaties (verenigd in De Glazen Lift) zijn in het gelijk gesteld in een hoger beroep in een...

Nieuws

Nieuws · 26 jan 2024

Op maandag 22 januari organiseerde Aedes een masterclass voor nieuwe Kamerleden en nieuwe medewerkers van...

Nieuws

Nieuws · 10 jan 2024

Met ingang van het nieuwe jaar zijn regelingen geactualiseerd en nieuwe wetten van kracht. Een overzicht van de...

Doe mee in onze community