Sturingsmodel: theorie en praktijk

Marc Eggermont presenteerde op 10 juli 2018 tijdens een bijeenkomst over het sturingsmodel voor woningcorporaties het rapport Minimaal sturingsmodel. Onderzoeksbureau Naris presenteerde daarna de in opdracht van Aedes ontwikkelde strategiekaart.

Woningcorporaties blijven volop in beweging. Ook hun sturingsmodel beweegt mee, want hun doelen en prioriteiten veranderen. Denk aan ontwikkelingen op het gebied van de Woningwet, het verticaal toezichtsmodel, fiscale wijzigingen en zeker ook de energietransitie.

Minimaal sturingsmodel

Eggermont presenteert een minimaal sturingsmodel voor de sector aan de hand van toekomstbeelden en aanbevelingen. Daarin geeft hij een toekomstbeeld waarin de corporaties informatie op een slimme manier aanleveren en hun administratieve lasten flink verminderen. De sleutel ligt volgens hem in de kwaliteit van de eenmalig vastgelegde basisgegevens. 

Erik van Marle van Naris presenteert het nieuwe sturingsmodel voor de sector. Heel concreet uitgewerkt aan de hand van de strategiekaart. Deze strategiekaart geeft een algemeen beeld van de doelen van een woningcorporatie en de belangrijkste activiteiten om deze doelen te bereiken. Aan deze activiteiten zijn vervolgens prestatie-indicatoren gekoppeld. Deze indicatoren geven tijdens de sturingsperiode informatie over de stand van zaken van de realisatie van activiteiten en de doelen. De bestuurder kan met deze informatie doelen gecontroleerd bereiken.