Aedes stelt alternatief accountantsprotocol voor

Een uitgebreid accountantsprotocol met een relatief zware rol voor de accountants leidt niet tot verdere professionalisering van de corporatiesector. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties. Het rapport bevat een analyse van de knelpunten in en rond het huidige accountantsprotocol en doet aanbevelingen om deze op te lossen.

Het accountantsprotocol is een set richtlijnen aan de hand waarvan accountants de jaarrekening en de verantwoordingsinformatie (dVi) van woningcorporaties controleren. Veel corporaties hebben moeilijke jaren achter de rug bij de controle van hun financiële stukken. Het accountantsprotocol groeide tot en met verslagjaar 2016 in omvang en impact. De controles namen hierdoor meer tijd in beslag en de kosten stegen aanzienlijk.

Op weg naar een werkbaar accountantsprocotol

Sinds 2017 is de omvang van het accountantsprotocol teruggebracht, maar Aedes ziet nog veel verbetermogelijkheden. Daarom is dit onderzoek gedaan naar een alternatief accountantsprotocol. Op basis van interviews met stakeholders en ideeën en suggesties van Aedes-leden schetst het rapport de gewenste ontwikkelingen van het accountantsprotocol.

Belangrijkste aanbevelingen

Als corporaties zorgen voor een betere datakwaliteit en interne governance voor de dVi, kan de Autoriteit woningcorporaties (Aw) hier meer op vertrouwen. Dit zou een basis kunnen zijn om het externe toezicht op de sector minder rule based in te steken dan nu het geval is. Specifieke accountantscontrole kan dan overbodig worden. Wanneer de corporaties informatie system-to-system kunnen aanleveren, kan de accountant zich meer richten op de datakwaliteit vooraf in plaats van op controle van de rapportages achteraf.

Vermindering administratieve lasten

Naast de activiteiten voor het Convenant Verbeteren Informatievoorziening Woningcorporatiesector ondersteunt Aedes haar leden op verschillende manieren. Zo heeft Aedes een Referentie GrootboekSchema (RGS) opgeleverd en is een project gestart om leden te ondersteunen om de datakwaliteit verder te verbeteren en daarmee bij te dragen aan verdere professionalisering van de sector.