Accountantsprotocol verslagjaar 2020 gepubliceerd

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) heeft het concept accountantsprotocol woningcorporaties voor verslagjaar 2020 gepubliceerd. Met de richtlijnen uit dit protocol controleren accountants de jaarrekening en verantwoordingsinformatie (dVi) van corporaties. Eind oktober is het definitieve protocol gepubliceerd in de Staatscourant

Geen grote wijzigingen in 2020

Er zijn enkele kleine wijzigingen in het accountantsprotocol ten opzichte van vorig jaar. Denk aan wijziging van de Woningwet in relatie tot het sociaal huurakkoord, toelichting op de marktwaardeleningen en derivaten, en wijziging in verband met de passendheidsnorm. Om de leesbaarheid te vergroten zijn ook enkele passages herschreven.

Verbetering digitale woningtoewijzing

In de sector zijn diverse initiatieven in ontwikkeling om de woningtoewijzing deels of geheel te automatiseren. Automatisering leidt voor corporaties tot een verdere lastenvermindering en een vermindering van de foutgevoeligheden in de uitvoering. De sector verwacht hiermee de betrouwbaarheid van de toewijzingen te vergroten en het frauderisico met inkomensgegevens in de toewijzingsprocedure verder te beperken.

Een dergelijk systeem kan voor de corporatie oplossingen bieden bij de privacywetgeving (AVG-proof). De Aw ondersteunt deze ontwikkeling. Het protocol bevat daarom vernieuwde kaders voor de accountant voor controlewerkzaamheden van de woningtoewijzingen.

Werkbaar accountantsprotocol

Sinds 2017 is de omvang van het accountantsprotocol teruggebracht, maar Aedes ziet nog veel verbetermogelijkheden. In februari 2019 publiceerde Aedes dan ook het rapport Naar een alternatief accountantsprotocol voor woningcorporaties. Daarin analyseerde Aedes de knelpunten in en rond het accountantsprotocol 2018 en deed aanbevelingen om deze op te lossen.