Accountantskosten woningcorporaties blijven stijgen

Persbericht Persbericht · 28 september 2020

Woningcorporaties betalen ruim een derde meer aan administratieve lasten dan in 2014. De afgelopen zes jaar zijn de gemiddelde controlekosten voor de jaarrekening voor corporaties met meer dan 35 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van Aedes onder 154 corporaties.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn: ‘Een kleine woningcorporatie die maar 3.000 huizen verhuurt, is al gauw een ton per jaar kwijt aan accountants en taxaties. Het kabinet en de Tweede Kamer zijn nu aan zet om daar iets aan te veranderen. Iedere euro die naar de boekhouding gaat, is er één die niet ten goede komt aan de huurder.’

Vooral kleine corporaties worden onevenredig hard geraakt. Zij betalen per verhuureenheid gemiddeld ruim 3,5 keer zoveel als grote corporaties aan de accountant voor de controle van de jaarrekening. De Tweede Kamer debatteert dit najaar over wijzigingen in de Woningwet, onder meer over de regeldruk voor corporaties.

OOB-status

De status van corporaties met meer dan 5.000 verhuureenheden als organisatie van openbaar belang (OOB) brengt extra kosten met zich mee. Daarnaast blijven taxatiekosten toenemen. In 2018 bedroeg deze stijging ruim 11 procent ten opzichte van 2017.

Het kost bovendien meer moeite om accountants te vinden. Op veel offerteverzoeken reageren slechts enkele accountantskantoren. Dit beperkt de keuzevrijheid en dreigt ook in de toekomst tot problemen te leiden, niet alleen voor grote corporaties met een OOB-status. Meer dan een kwart van de corporaties verwacht in de toekomst moeilijkheden bij het aantrekken van een accountant.

Om de administratiekosten voor een grotere groep corporaties te verlagen, vindt Aedes dat de OOB-grens omhoog moet van 5.000 naar 25.000 verhuureenheden.

Stijging

Corporaties houden in 2020 rekening met forse prijsstijgingen van accountantskosten, boven inflatieniveau. Meer dan de helft van de ondervraagden gaat uit van stijgingen van boven de 5 procent. Een aantal corporaties verwacht zelfs stijgingen van meer dan 20 procent. De OOB-status is volgens de meerderheid van de corporaties de belangrijkste reden. Deze verwachte prijsontwikkeling onderschrijft minister Ollongren (Wonen).

Onderzoek

De cijfers komen uit een enquête van Aedes onder 154 corporaties, gecombineerd met openbare data uit de jaarrekening van deze en 48 andere corporaties en een eerder onderzoek van Aedes en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) naar taxatiekosten bij corporaties (2017).