Vestia

Woningcorporatie Vestia uit Rotterdam kwam in 2012 als gevolg van wanbeheer in financiële problemen. Na een aantal moeilijke jaren werden de problemen structureel opgelost door middel van een door Aedes geïnitieerd reddingsplan. Daaraan droegen 251 collega-corporaties vrijwillig financieel bij. Het ministerie van BZK, WSW, Aw, NWB en de Belastingdienst werkten mee.

 

Onderdeel van het plan was de splitsing van Vestia in 3 zelfstandige woningcorporaties. Deze zijn in 2023 van start gegaan in Rotterdam (Hef Wonen), Den Haag (Hof Wonen) en Delft/Zoetermeer/Zuidplas (Stedelink).

Expert
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger

Uitvoering

Bijdragen stakeholders