Vestia

Woningcorporaties willen hun verantwoordelijkheid nemen en de noodlijdende corporatie Vestia definitief uit de financiële problemen halen. Zij willen zo snel mogelijk een structurele oplossing voor de huurders van Vestia. Volgens de sector is dat mogelijk door een bijdrage van andere corporaties, splitsing van Vestia in drie 
corporaties en medewerking van het ministerie van BZK, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

Expert
Jeff van As
Jeff van As
Belangenbehartiger