Sectoradviescommissie Vestia start in februari

Nieuws Nieuws · 18 januari 2019

Aedes heeft op verzoek van woningcorporatie Vestia een sectoradviescommissie (SAC) ingesteld. Aanleiding is dat Vestia mogelijk een tweede saneringsaanvraag indient. De commissie gaat bestaan uit Mieke van den Berg (voorzitter), Sander Heinsman, Harro Eppinga, Dick Mol, Wim Corsten en Jan van der Schaar. De commissie start op 4 februari 2019.

Verbeterplan Vestia

Vestia werkt aan haar herstel op basis van het Verbeterplan 2014-2021. De toenmalige toezichthouder, het CFV, heeft dat in augustus 2014 goedgekeurd. Destijds is al aangekondigd om in 2018 het Verbeterplan te herijken. Daar is Vestia op het moment mee bezig, waarbij een eventuele tweede sanering aan de orde kan komen. Daarom heeft Vestia aan Aedes gevraagd een sectoradviescommissie in te stellen.

Leden sectoradviescommissie

Aedes heeft in oktober 2018 een oproep gedaan voor leden van de commissie. Daarnaast zijn externe deskundigen gevraagd om zitting te nemen in de commissie. Het Aedes-bestuur heeft inmiddels onderstaande commissieleden benoemd. De leden dragen op persoonlijke titel bij aan de SAC. De commissie bestaat uit:

  • Mieke van den Berg, voorzitter (directeur-bestuurder Eigen Haard)
  • Sander Heinsman (directeur-bestuurder Portaal)
  • Harro Eppinga (directeur-bestuurder Elkien)
  • Dick Mol (directeur-bestuurder WBO Wonen)
  • Wim Corsten (zelfstandig adviseur)
  • Jan van der Schaar (emeritus hoogleraar)

Sectoradviescommissie

Een corporatie die een saneringsaanvraag voorbereidt, is verplicht (via Aedes) advies te vragen aan een commissie met vertegenwoordigers van andere corporaties (Governancecode, artikel 5.6). Daarvoor is gekozen omdat andere corporaties (de sector) geen formele rol hebben bij een sanering, maar er wel door geraakt kunnen worden. Corporaties staan immers financieel garant voor elkaar.

Het advies van de commissie maakt deel uit van een saneringsaanvraag. Eerder werden sectoradviescommissies ingesteld voor WSG en Humanitas. De werkwijze van deze commissies is geëvalueerd.