Vestia leningruil: veel solidariteit en een beetje eigenbelang

Nieuws Nieuws · 10 februari 2022
Expert
Jeff van As
Belangenbehartiger

Woningcorporaties besloten in februari 2021 om vrijwillig woningcorporatie Vestia financieel te hulp te schieten. Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Drie hoofdrolspelers blikken terug.

Aedes-voorzitter Martin van Rijn herinnert zich het verenigingscongres waarop het besluit viel als ‘een spannend en emotioneel moment. We lieten als sector zien dat het onze eer te na was om de huurders van Vestia na 10 jaar nog altijd de dupe te laten zijn. Solidariteit is hierin leidend geweest. Daarnaast was er voor de verzamelde corporaties een eigenbelang. De zware financiële last van Vestia drukte namelijk ook zwaar op het Waarborgfonds Sociale Woningbouw.’

Hoe krijg je zoiets voor elkaar? Drie hoofdrolspelers blikken terug: Martin van Rijn (voorzitter Aedes), Richard Feenstra (bestuurder Vestia) en Marc Eggermont (bestuurlijk regisseur Leningruil).

Dit is de eerste aflevering uit een serie van drie, die het ministerie van Binnenlandse Zaken, Aedes, Vestia, WSW en Platform31 lieten maken. De volgende twee gaan over de overname van Vestia-woningen door collega-corporaties en over de rol van het borgstelsel van het WSW.