Adviescommissie Vestia van start

Nieuws Nieuws · 5 maart 2020

Aedes heeft op verzoek van het Aedes-bestuur een adviescommissie Vestia (ACV) ingesteld. Na vele reacties op een oproep in december 2019, is de commissie een mooie afspiegeling van de vereniging met ook specifiek benodigde expertise. 

De samenstelling van de commissie is als volgt: 

  1. Karo van Dongen, Alwel (Commissievoorzitter) 
  2. Harry Platte, Parteon  
  3. Marije Eleveld, Bo-Ex 
  4. Sander Heinsman, Portaal (oude SAC) 
  5. Paul van Roosmalen, Woonwaarts 
  6. Marco de Wilde, Veluwonen (Werkgroep Collegiale Fin.) 
  7. Cindy Rombouts, (RvC Breburg en ex- CFRO bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance) 

Vervolg op het Aedes-congres

In vervolg op het Aedes-congres is een commissie ingesteld die, samen met alle betrokken partijen, oplossingen gaat inventariseren om in het belang van huurders de problemen van woningcorporatie Vestia structureel op te lossen.  

De nieuwe adviescommissie is een vervolg op de Sectoradviescommissie (SAC), maar er zijn verschillen. Een SAC brengt advies uit aan de corporatie die een saneringsaanvraag overweegt. De ACV adviseert het Aedes-bestuur, dat vervolgens kan besluiten het advies voor te leggen aan alle leden. Commissieleden nemen deel op persoonlijke titel. 

Opdracht

De hoofdlijn van de opdracht is om voorstellen te doen voor het oplossen van het structurele probleem van Vestia tegen zo laag mogelijke kosten voor de sector. Kernprobleem is de beperkte operationele kasstroom vanwege een te grote en langdurige leningenportefeuille met hoge rentelasten. Het is de bedoeling dat de ACV zowel Vestia als alle betrokken partijen betrekt bij de oplossing. 

De ACV gaat in maart 2020 van start en zal als eerste taak kijken naar haar precieze opdracht en deze bespreken met het Aedes-bestuur. Daarna volgt het eigenlijke advieswerk.