Huurdersraad Vestia: ‘Steun het plan en red huurders Vestia’

Nieuws Nieuws · 5 februari 2021

Wij steunen van harte de oplossing om Vestia te splitsen in drie lokale corporaties, die in staat worden gesteld om een goede sociale verhuurder te zijn, zegt de Huurdersraad van Vestia. ‘Geef de huurders van Vestia een kans op goed wonen’.

We hopen dat het appèl dat op alle corporaties en de minister wordt gedaan om dit kansrijke plan mogelijk te maken wordt gehonoreerd, schrijft de Huurdersraad van Vestia in een brief.  De Huurdersraad ziet dat Vestia het net niet redt zoals het nu gaat: ‘We weten hoe hard er is gewerkt, maar de huurders van Vestia hebben onder de sanering geleden.’ Daarom doet de raad nu een beroep op de solidariteit van woningcorporaties en daarmee op de solidariteit van andere huurders. Maar niet alleen op hen, de Huurdersraad formuleert ook een beroep op alle partijen in de volkshuisvesting: volkshuisvesters, minister, Tweede Kamer, gemeenten en het WSW: ‘Laat de volkshuisvestelijke opgave vanaf morgen leidend zijn. Erken het belang van een goed functionerende corporatiesector en versterk deze.’

Nieuw perspectief

Het is nodig dat Vestia, in opgesplitste vorm, weer de ruimte krijgt te doen wat nodig is. Sober en doelmatig, maar genoeg om weer een echte corporatie met ‘voldoende volkshuisvesting’ voor haar huurders te kunnen zijn, aldus de Huurdersraad. Ze ziet daarin ook voor zichzelf een rol: de Huurdersraad heeft sinds een aantal jaar goede afspraken over participatie. Inmiddels is afgesproken dat Vestia zich extra committeert aan deze werkwijze in deze belangrijke periode. Huurdersraad en Vestia spraken af nauw samen te werken in het opstellen van het plan van aanpak voor de splitsing naar drie corporaties. De raad gaat monitoren hoe de volkshuisvesting van de nieuwe corporaties zich ontwikkelt en er zo op toezien dat de redding voor de huurders oplevert wat ze verdienen.