Woonbond positief over oplossing Vestia, maar kritisch op Rijk

Nieuws Nieuws · 2 februari 2021

Het is goed dat er eindelijk een einde komt aan de problemen voor Vestiahuurders, aldus de Woonbond in een persbericht. Maar het is onbegrijpelijk dat het kabinet de problemen bij Vestia alleen maar heeft verergerd, aldus de vertegenwoordiger van huurders.

Aedes heeft samen met Vestia een plan gemaakt om de Rotterdamse corporatie Vestia uit de problemen te halen. Het Aedesbestuur heeft het met een positief advies voorgelegd aan haar leden, die beslissen erover tijdens hun congres op 9 februari. Het voorstel bestaat in hoofdlijn uit drie elementen: (1) een bijdrage van andere corporaties, (2) splitsing van Vestia in drie corporaties en (3) bijdragen van het ministerie van BZK, waarborgfonds WSW en toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw).

‘Verhuurderheffing heeft situatie erger gemaakt’

De Woonbond stelt in een persbericht dat met name de huurders van Vestia al veel te lang in de problemen zitten. De bond noemt het onbegrijpelijk dat het Rijk niet heeft bijgedragen aan de oplossing, maar de situatie juist erger heeft gemaakt met de verhuurderheffing. Deze werd ook bij het noodlijdende Vestia gewoon opgelegd.

‘Je kunt kennelijk beter problemen bij een vliegtuigmaatschappij hebben, dan in de sociale huisvesting,’ aldus Woonbonddirecteur Zeno Winkels. ‘We hebben een enorme wooncrisis in Nederland. Toch worden zelfs bij een noodlijdende corporatie de financiële duimschroeven jaarlijks aangedraaid. Dat is onbegrijpelijk. De belastingdruk bij corporaties moet omlaag. Laat het kabinet eindelijk ook eens over de brug komen. Nu zijn het opnieuw sociale huurders zelf die de lasten dragen. Bovenop de verhuurderheffing.'

‘Kabinet kan niet achter blijven’

Het is de tweede keer dat de sector gevraagd wordt bij te springen om Vestia te helpen. De Woonbond vindt het opknippen van Vestia een goede zaak. Maar ze plaatst wel vraagtekens bij de verkoop van woningen. Winkels: ‘Zorg dat die woningen voor de sociale sector behouden blijven.’

De Woonbond vindt dat de huurders van Vestia geholpen moeten worden: het plan ademt solidariteit die corporatiehuurders in het hele land zullen opbrengen. Winkels: ‘Je zou zeggen dat het kabinet nu niet langer achter kan blijven.’