Intentieovereenkomsten voor overname 10.000 woningen Vestia

Nieuws Nieuws · 12 mei 2020

Zestien woningcorporaties, zes gemeenten, twee provincies, Aedes en minister Ollongren tekenden op 12 mei 2020 intentieovereenkomsten voor de overname van zo’n 10.000 woningen van woningcorporatie Vestia. De overname is bedoeld om een tekort aan sociale huurwoningen in de gemeenten te voorkomen.

Alle ondertekenaars willen met de intentieovereenkomsten laten zien dat ze samen verantwoordelijkheid nemen voor voldoende sociale huurwoningen in de gemeenten Brielle, Barendrecht, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas (allen in Zuid Holland) en in Bergeijk (Brabant). Het tekenen van de intentieovereenkomsten is een volgende stap in het proces, waarvoor nog een aantal punten geregeld moet worden.

Bijdrage alle partijen

Door liberalisatie van sociale huurwoningen dreigt in de gemeenten een tekort aan sociale huurwoningen. Bestuurlijk regisseur Hamit Karakus adviseerde eerder dat overname van woningen van Vestia door andere corporaties de beste oplossing is om dat te voorkomen. Voorwaarde daarbij is dat ook andere betrokken partijen bijdragen aan de oplossing, dus ook gemeenten, provincies en Rijk. De minister onderzoekt vrijstelling van overdrachtsbelasting voor de transacties en verzoekt de Autoriteit woningcorporaties te kijken naar de markttoets en de interne lening, mochten die tot problemen leiden. Mocht er later een saneringsheffing komen voor Vestia, dan wordt bekeken of die de overnemende corporaties kwijtgescholden kan worden.

Vervolg

De eindrapportage van de bestuurlijk regisseur bevat de aanbevelingen voor de bestuurlijke tafels in de zes gemeenten. In de intentieovereenkomsten staan de afspraken per gemeente op papier, de komende periode worden de transacties geformaliseerd. Mogelijk komt er een onafhankelijke procesbegeleider om daarbij te ondersteunen, Vestia heeft zelf de verantwoordelijkheid over het verkoopproces. Arjan Schakenbos, voorzitter raad van bestuur Vestia: ‘We zijn blij dat we deze fase hebben afgerond en dat wij met de corporaties het verkoopproces kunnen starten of voortzetten.’

Overnemende woningcorporaties

De woningcorporaties die de woningen van Vestia overnemen, zijn: Staedion, Havensteder, Patrimonium Barendrecht, Wooncompas, Woningbelang, Wassenaarsche Bouwstichting, Wonen Wateringen, Arcade, Wonen Midden-Delfland, Mozaïek Wonen, Woonbron, Woonpartners Midden-Holland, Maasdelta, Ressort Wonen en De Zes Kernen.

Adviescommissie

Ook Aedes ondertekende de intentieovereenkomsten: een oplossing in de zes gemeenten is in het belang van de huurders van de woningen en helpt het herstelproces van Vestia. Aedes heeft zelf een adviescommissie ingesteld die, samen met alle betrokken partijen, oplossingen gaat inventariseren om de volkshuisvestelijke en financiële problemen van Vestia structureel op te lossen. Deze commissie adviseerde het Aedes-bestuur de intentieovereenkomsten mee te ondertekenen.