Collega-corporaties schieten Vestia te hulp en nemen woningen over

Nieuws Nieuws · 26 januari 2021

Wonen Midden-Delfland is een van de corporaties in het Westland die Vestia helpt. Ze nemen woningen en daarmee ook het beheer over. ‘We kunnen echt iets betekenen voor de bewoners. Daar ben ik blij mee.’

Peter van Ling is directeur-bestuurder van Wonen Midden-Delfland, een kleine corporatie met inmiddels circa 2.100 woningen. In die regio opereert ook Vestia, voor wie de sector een toekomstbestendige oplossing zoekt. Door de geografische nabijheid voelt Van Ling zich extra betrokken en bood hulp aan. ‘Solidariteit en loyaliteit, daar is onze sector op gebouwd.’

Natuurlijk heb je wel middelen nodig om te kunnen helpen. Wonen Midden-Delfland is een kleine, maar ontwikkelende corporatie. In de eigen gemeente zijn echter niet veel nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom besteedde de corporatie de laatste jaren veel geld aan verduurzaming. ‘Afgelopen december waren we de eerste corporatie in Haaglanden met gemiddeld het B-label. Tegelijkertijd willen we een zo groot mogelijke volkshuisvestelijke bijdrage leveren. Ons doel is woningen te behouden voor de primaire doelgroep en het woningtekort terugbrengen. Daarom hebben we contact opgenomen met Vestia.’

Voordeel voor huurders

Samen met andere corporaties uit de regio, actief in de zogenoemde maatwerkgemeenten in het rapport van Adviescommissie Vestia, ging Wonen Midden-Delfland om tafel met Vestia. ‘Iedereen keek wat hij maximaal kon doen. Wij hebben 355 eenheden in Maasdijk overgenomen, dat is voor Wonen Midden-Delfland zo’n 20 procent woningen erbij. Vanaf eind december zijn we eigenaar en vanaf 1 april nemen we ook het beheer over.’ Huurders zullen dat op termijn gaan merken, vertelt Van Ling, omdat zijn corporatie gaat investeren in cv’s, badkamers en keukens. ‘Ook bij deze woningen streven we naar gemiddeld energielabel B, waar sommigen nu op E of F zitten. De huidige (en toekomstige) bewoners hebben er dus baat bij.’ Bovendien brengt Wonen Midden-Delfland van de 165 woningen in markthuur er 105 terug naar DAEB-woningen (Diensten van Algemeen Economisch Belang). ‘Dat vinden we belangrijk, omdat sociale verhuur onze taak is’, zegt Van Ling. ‘Hiermee verkleinen we het tekort aan sociale huurwoningen in de regio.’

Verantwoordelijkheid nemen

Ook de collega-corporaties Arcade, Wonen Wateringen en de Wassenaarsche Bouwstichting deden het maximale. ‘Samen nemen we onze verantwoordelijkheid, in het belang van de huurders. Het is een win-win situatie.’ Naast de woningen neemt Wonen Midden-Delfland langjarige leningen met hoge rentepercentages over en komen twee Vestia-medewerkers mee. ‘We helpen Vestia op deze manier een klein beetje. Onze drijfveer zit vooral in het effect voor de bewoners. Voor hen kunnen we echt iets betekenen, doordat we de woningen beter kunnen beheren. En doordat we de woningen van Maasdijk in ons bezit hebben, kunnen we verder professionaliseren. Ik ben ontzettend blij dat het gelukt is.’

Gezamenlijke inspanning

Nu vraagt de Adviescommissie Vestia nóg een bijdrage. Van Ling: ‘Voor onze corporatie is de bijdrage die gevraagd wordt behapbaar, dus daar willen we aan meewerken. Samen met de collega-corporaties hebben we alle Vestia-eenheden in het Westland overgenomen. Het gaat in totaal om ruim 3.000 woningen tegen marktwaarde, in verhuurde staat. Daarnaast brengen we woningen terug naar het DAEB-segment en nemen we een forse onderhoudsopgave op ons. Het is fijn als de Adviescommissie zich dat realiseert. Voor ons en onze partners was het een spannend traject waarin we gezamenlijk snel moesten schakelen, met uiteindelijk een heel mooi resultaat waar we trots op zijn.’

Meer informatie