Mooiland helpt Vestia met investeringen

Woningcorporatie Mooiland helpt collega Vestia door te investeren in 500 nieuwe sociale huurwoningen in Den Haag. Vestia blijft het beheer uitvoeren.

Mooiland huisvest 60.000 mensen in meer dan 25.000 woningen, verspreid over heel Nederland. De corporatie is door verkoop van eigen woningen financieel in staat elders in het land te helpen. Daarbij keken ze naar de plek waar de volkshuisvestelijke nood het grootst is: in de regio Rijnmond/Haaglanden, bij woningcorporatie Vestia.

Maatschappelijke investering

Bestuurder Anne Wilbers licht de aanpak toe. ‘Wij besloten heel bewust kleiner te worden. Dat is ongebruikelijk. De reden is dat Mooiland in meer dan 130 verschillende gemeenten actief was met soms slechts enkele tientallen woningen per gemeente. Andere corporaties kunnen met hun netwerk meer betekenen voor de huurder in de wijk. Door woningen te verkopen, kunnen we de opbrengst op een andere plek besteden. In dit geval in Den Haag. We kopen een groot aantal sociale huurwoningen van Vestia. Het plan met deze woningen is al langer om ze te vervangen door 500 nieuwe sociale woningen. Wij nemen die hele investering van 130 miljoen euro voor onze rekening. Vestia blijft verantwoordelijk voor het beheer. Deze aanpak noemen we matching.’ Wat drijft Mooiland om dit te doen? ‘Hoewel het een onrendabele investering is, halen we hiermee maatschappelijke waarde uit ons vermogen. En dat is precies wat we willen.’

Ontheffing

Omdat Mooiland met dit initiatief buiten de eigen woningmarktregio actief is, was een ontheffingsaanvraag nodig. Diverse partijen in de Haagse regio en de woningmarktregio van Mooiland moesten daar hun zienswijze op geven. Alle zienswijzen waren positief, ook die van de tien gemeenten waarin Mooiland actief is, en twee huurderskoepels. Vervolgens moest het ministerie akkoord gaan – en dat is eind januari gelukt. Met Vestia heeft Mooiland een intentieverklaring gesloten, die de komende tijd wordt uitgewerkt tot raamovereenkomst.

Constructieve samenwerking

Vestia is er weer een beetje mee geholpen, zegt Wilbers. ‘Ze hoeven deze investering in ieder geval niet te doen. Hoewel de financiële problemen veel groter zijn, scheelt het toch weer. En natuurlijk zijn de huurders erbij gebaat.’ Het proces met Vestia verliep buitengewoon soepel, vervolgt ze. ‘Van beide kanten hadden de collega’s zin om hun tanden erin te zetten, want er komt best wat uitzoekwerk bij kijken. We konden op een open, constructieve manier brainstormen en de dialoog aangaan. Ontzettend mooi om te zien!’ Nu verruilt Wilbers Mooiland per 1 februari voor het Amsterdamse Stadgenoot. ‘Ik laat Mooiland met pijn in het hart achter, maar zie er tegelijk naar uit om in mijn eigen stad aan de slag te gaan.’